Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on 3.3.2016 asettanut uudistetun tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin arvioimaan tieteellisen laskennan tulevaisuuden kehitystä suomalaisten korkeakoulujen ja suomalaisen tutkimuskentän kannalta. Yhteistyöfoorumin toimintakausi jatkuu 31.12.2018 saakka.

Yhteistyöfoorumin tehtävänä on erityisesti:

1. arvioida kansallisten yhteisten laskentaresurssien ja niiden oheispalveluiden laatua, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ja raportoida tästä vuosittain OKM:lle,

2. toimia neuvoa-antavassa roolissa kansallisten yhteisten laskentaresurssien ja niiden oheispalveluiden lyhyen ja pitkäntähtäimen kehittämistarpeiden analysoinnissa ja priorisoinnissa,

3. yhdessä OKM:n kanssa ylläpitää kokonaisarkkitehtuurityötä tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalveluiden kokonaisuudessa (laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 10.6.2011/634, 4 §),

4. hoitaa muut OKM:n erikseen antamat tehtävät.

Lisätietoa tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin taustasta, tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta on OKM Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin jatkon asettamispäätöksessä (OKM Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin jatkon asettaminen.PDF).

Yhteistyöfoorumin jäsenet 

Johtaja Petri Myllymäki, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT, puheenjohtaja
Johtaja Paula Eerola, Fysiikan tutkimuslaitos HIP, varapuheenjohtaja
Professori Mikko Sillanpää, Oulun yliopisto
Vararehtori Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Professori Juho Kanniainen, Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimusprofessori Hannele Korhonen, Ilmatieteen laitos
Tutkijaopettaja Katariina Pussi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yliopistotutkija Tanja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto
Yliopistotutkija Karoliina Honkala, Jyväskylän yliopisto
Professori Keijo Heljanko, Aalto yliopisto
Opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiantuntijajäsenet

Johtaja Pekka Lehtovuori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi, Helsingin yliopisto

HPC-laskennan asiantuntija Mikko Hakala, Aalto-yliopisto, sisällöllinen sihteeri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Yhteistyöfoorumin tuottama raportti ”Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri” (Tieteellisen-laskennan-KA.pdf) julkistettiin 20.11.2015. Tieteellisen laskennan kokonaisarkkitehtuuri –raportti lisenssi-  ja viittaustietoinen sekä kaikki tulevat päivitykset tallennetaan osoitteeseen:

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tieteellisten-laskentaresurssien-ja-niiden-oheispalvelujen-kokonaisarkkitehtuuri/resource/e3fcec07-e259-40f4-9939-4178f95584b0

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT: Korkeakoulut, OKM/KTPO, CSC, ICT-palvelut ja arkkitehtuuri

Korkeakoulujen käyttämät ICT-palvelut ja niiden ohjaus ovat korkeakouluille strategisesti merkittävä osa toimintaa. Korkeakoululaitoksen tasolla kokonaisuudessa kietoutuvat yhteen:

- ICT-palvelut, joita eri tahot tuottavat,
- OKM:n CSC:ltä korkeakouluille tekemä hankinta ja sen ohjaus, muu palveluhankinta ja palvelukehityksen ohjaus ja
- kokonaisarkkitehtuurimenetelmän rooli ja hyödyntäminen kokonaisuuden kuvaamisessa

Kuvaan (http://ka.csc.fi/) on tiivistetty kokonaisuus:

- palveluita käsittelevät ryhmät,
- toiminnan nyky- ja tavoitetilaa kuvaavat ja toiminnan hahmottamista ja vertailua helpottavat ja toisaalta palveluiden keskittämistä ja hajauttamista linjaavat arkkitehtuurikuvaukset ja
- keskitetyt (CSC:n ja muiden toimijoiden) tuottamat palvelut ja korkeakoulujen itse/yhdessä tuottamat palvelut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels