Tietosuojaseloste laadittu 16.10.2019.


 1. Rekisterinpitäjä

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
PL 405 (Keilaranta 14)
02101 Espoo
puh. 09 457 2821 (vaihde)
asiakaspalvelu@csc.fi

Y-tunnus: 0920632-0

www.csc.fi

(jäljempänä "me" tai "CSC")

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

CSC:n asiakaspalvelu
puh. 09 457 2821 (vaihde)
asiakaspalvelu@csc.fi


Tietosuojavastaava Marita Pajulahti
tietosuoja@csc.fi

3. Rekisterin nimiKorkeakoulutuksen ja Tutkimuksen yhteistyöalustan tietosuojaseloste
4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tai sopimuksen täytäntöönpanoon.

Käsittelemme henkilötietojasi:

 • tuotteidemme ja palveluidemme tuottamiseen
 • sopimusvelvoitteidemme täyttämisessä
 • sidosryhmäverkostojen yhteystietojen hallinnoinnissa
 • tapahtumien järjestämisessä
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn palvelujen käytön analysoinnissa 
 • tilastoinnissa ja raportoinnissa omistajien, asiakkaiden ja rahoittajien tarpeita varten
 • sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamisessa
 • sisällön kohdentamiseen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.
5. Mitä tietojasi käsittelemme?

Henkilötietojen sisältönä voi olla erilaisten sopimukseen kuuluvien verkostojen ja ryhmittymien yhteistyön hallinnointiin kytkeytyviä asiakastietoja, esimerkiksi kokouksiin ja tapahtumiin liittyen sekä sähköposti- tai muita kontaktilistoja ylläpidettynä Tilaajan tai Toimittajan hallinnoimilla IT-alustoilla.

 • Asiakastiedot kuten nimi, titteli, puhelin- ja matkapuhelinnumerot, sähköpostiosoite
 • Yritysasiakkaan, kumppanin ja toimittajan tiedot kuten nimi, titteli, puhelin- ja matkapuhelinnumerot, sähköpostiosoite, osto- ja/tai palvelujen käyttöhistoria ja -tiedot
6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietojasi:

 • sinulta
 • organisaatioltasi
 • käyttäessäsi palveluitamme

Voimme kerätä ja päivittää henkilötietojasi julkisista tietolähteistä vain tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

7. Kenelle luovutamme tietojasi?

Voimme luovuttaa tietojasi opetus- ja kulttuuriministeriölle, suomalaisille korkeakouluille ja tutkimuksen rahoittajille:

 • tilastointi- ja raportointitarkoituksiin
 • sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi
8. Miten suojaamme tietosi ja miten pitkään säilytämme niitä?

Korkeakoulutuksen ja CSCn yhteistyöalusta on avoin verkkosivu. Yhteistyöalustalla oleva Ideapankki on avoin palvelu. Ideapankkiin kirjattavat asiakastiedot ovat kaikkien nähtävillä.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, huomioiden sovellettavan lainsäädännön. Huolehdimme, etteivät henkilötiedot ole käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus saada ja tarkastaa sekä pyytää poistamaan itseäsi koskevat henkilötiedot, ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista.

Voit kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointiin.

Toimitamme pyynnöstä oikeutettua etuamme arvioivan dokumentin. Voit myös pyytää meitä keskeyttämään tietojesi käsittelyn dokumenttiin tutustumisen ajaksi.

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle.

10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
12. Tietosuojaselosteen muutokset

Muutokset tähän selosteeseen esitettään päivättyinä. Merkittävistä muutoksista voimme informoida sinua sähköpostilla tai ilmoituksella verkkosivuillamme.

 • No labels