Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Mikä DRIS?

euroCRIS kartoittaa tietoja eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden käyttämistä CRIS- ja muista tutkimustiedonhallinnan järjestelmistä. Tällä hetkellä rekisterissä on tiedot kolmestatoista suomalaisesta organisaatiosta: https://dspacecris.eurocris.org/cris/explore/dris


Lisätietoa: euroCRIS_Directory_of_Research_Information_Systems_DRIS_201906.pdf

Toimita tiedot

Toimita tutkimusorganisaatiosi tiedot DRISiin tällä lomakkeella: minimally_sufficient_metadata_DRIS_entry_201906.docx


  • No labels