Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jatkoanalyysi korkeakoulutuksen kehittämishankkeista suhteessa korkeakoulujen digivisioon

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi osana kärkihankerahoitusta saaneiden kehittämishankkeiden tukea selvityksen, jonka tavoitteena on tunnistaa kehittämishankkeissa syntyvien tuotosten liitokset ja kontribuutio korkeakoulujen digivision kehittämiskohteisiin.

Tiiviin selvityksen tavoitteena on nostaa esiin, mitä potentiaalisesti kansallisen tason palveluita tai yhteisiin digitaalisiin palveluihin pohjautuvia toimintamalleja hankkeissa on syntymässä, ja joilla voi olla rooli digivision kehittämispolulla. Selvitys päivittää keväällä hankkeiden itsearvioinnissa syntynyttä kuvaa tuotoksista ja tarkentaa sitä digivision tavoitteiden tukemiseksi. 

Selvitys toteutettiin CSC:n kokoamana lokakuun 2019 aikana. 

Kehittämishankkeiden tuotokset korkeakoulujen digivisiota tukemassa - Jatkoanalyysi korkeakoulutuksen kehittämishankkeista: 

  • No labels