Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

17.1.2020 etäkokous

Paikalla:

Laila Puranen, OPH, Joonas Mäkinen, OPH, Mikko Eronen, OPH, Merja Väistö, OPH, Jukka Kohtanen, CSC, Helena Majamäki, CSC, Mari Pihamaa, CSC

Muistiinpanot

 • Mari esitteli dokumentin tilanteen
  • Kela ja Valvira laajemmin, koska käyttävät laajasti tietoja sekä rajapinnan kautta että poimintoina
 • OPH:n kommentit sisällysluetteloon
  • KOhta 5:OPH yläotsikkona ja sen alla opiskelijavalintarekisteri ja KOSKI. OPH kuvaa palvelut.
   • Mitä tarkoitetaan kohdassa g? Esim. TK:n FIONA, joka ei ole viranimaiskäyttöä
   • Kohta I: KOSKI-luovutuspalvelu
 • Johdanto
  • OPH voi katsoa KOSKI-palvelukokonaisuutta koskevan kappaleen
 • ETK; missä vaiheessa prosessi on?Viimeksi toimitettu tietopoimintana  Virrasta? Toistaiseksi mennään tällä toimintatavalla, avataan tämä selvitykseen.
 • Operatiiviset-palvelut sivua voidaan tiivistää ja huomoidaan ne, joissa odotettavissa muutoksia (esim. OILI)
 • Tilastotietoa kyselyistä: visualisoidaan
 • Yhteenveto:
  • OPH; tulossa päätös rajapintakäytön maksullisuudesta. Kysytään Haapamäeltä linjaus, otetaanko tämä asia mukaan selvitykseen. Hyvä huomoida, että maksullisuus vaikuttaa viranomaisten vastauksiin integraatioiden siirtämisestä
 • Sovitaan seuraava palaveri, kun kokonaisaikataulu tarkentuu 20.1. kokouksessa OKM:n kanssa
 • Prosessista kokonaisuudessaan todettiin, että selvitystyö käsitellään kevään 2020 aikana ja päätöksiä OKM:lta syksyllä 2020. Toimenpiteitä vuoden 2021 aikana.

19.11.2019 etäkokous

Paikalla: Laila Puranen, OPH, Joonas Mäkinen, OPH, Juho Mikkonen, OPH, Mikko Eronen, OPH, Merja Väistö, OPH, Jukka Kohtanen, CSC, Helena Majamäki, CSC, Mari Pihamaa, CSC

Muistiinpanot

  • Riittäisi lyhyemmät kuvaukset nykytilasta. Yhdistellään eri kohtia ja tiivistetään tekstiä. Lainkohtia ei tarvitse kertoa - riittää, että on tieto, että on lakisääteinen oikeus tietoihin.
  • OPH lisää eri palveluiden osalta tiedot siitä, jos ja miten palvelut ovat integroituneet KOSKI-palveluun
  • CSC:n ja viranomaistahojen välillä ei ole sopimuksia tietojen käyttämisestä
  • Sama rakenne kaikken palveluiden osalta: mitä, miten ja kuinka usein tietoja luovutetaan.
   • Tietopoiminnat ja käyttöliittymä
  • Jatketaan työtä
 • No labels