Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 26 Next »

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 4/2019


 • Tiistaina 29.10.2019 kello 10.15-12.30
  Kokouspaikka: Neuvotteluhuone Venla, Meritullinkatu 1, OKM
 • Kokous jatkuu yhteiskokouksella KOOTuki-ryhmän kanssa klo 13.30 neuvotteluhuoneessa Jukola (Meritullinkatu 1), kokouksien välillä tarjoillaan salaattilounas.


Jäsenet

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu ESTE tilalla Hannele Husa
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu ESTE
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu ESTE tilalla Tarja Kalliomäki-Linnas
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto ESTE
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus ESTE tilallaMikko Eronen
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ESTE
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Johtaja Stina Westman, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE tilalla Mari Pihamaa, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Asiantuntijavieraat

  • Jukka Kohtanen, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Jari Manninen, Väestörekisterikeskus
  • Heini Manninen, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Päätösasialista (luonnos)

4 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen Vipusessa – ajankohtaista
(61) Annettiin CSC:lle toimeksianto jatkoselvittää tarkemman organisaatiorakennetiedon yhdistämistä Virran suoritus- ja mahdollisesti myös opiskeluoikeustietoon ja tiedon hyödyntämistarpeita korkeakouluissa. Kehitystyön etenemistä koordinoidaan Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmässä.


Keskustelumuistio (luonnos)


Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee


2 Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (Liite 1)
Majamäki esittelee

3 Suomi.fi-palvelun ajankohtaiskatsaus (Liite 2)
Projektipäällikkö Jari Manninen, VRK esittelee


4 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen Vipusessa - ajankohtaista (Liite 3)
Heini Manninen ja Jukka Kohtanen, CSC esittelevät

5 VIRTAn hallintamalli ja KOSKI-yhteistyön koordinaatio
Majamäki ja Haapamäki esittelevät


6 OPTIETORin nostot  yhteiskokoukseen Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaarin 14.11.2019

 • CSC järjestää  ryhmien yhteisseminaarin 14.11.2019 https://wiki.eduuni.fi/x/FAI9Bw
 • Seminaarissa käsitellään ryhmien näkökulmista ajankohtaisia näkökulmia ja kirjataan mahdollisia päätelmiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista
 • Taustaksi: ka.csc.fi


7 Muut asiat

8 Tiedoksi9 Kokouksen päättäminen


 • No labels