Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eduuni-palveluissa on lyhyitä (max. 1-3 min.) katkoksia kello 18:00 - 21:00 välisenä aikana maanantaina 2.12.2019.
Katkot aiheutuvat tietoliikenneverkkoihin tehtävistä muutostöistä.

Pahoittelut katkojen aiheuttamasta häiriöstä.
Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi


Eduuni services are affected by short service breaks (max. 1-3 min.) between 6 p.m. - 9 p.m. on Monday 2nd of December.
Breaks are caused by the network configuration changes.

We are sorry for the inconvenience.
Kind regards,
Eduuni-team


  • No labels