Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Luonnos

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kehittämisohjelma: Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoa koordinoiva johtoryhmä

  • Vision toimeenpanoa varten asetettiin johtoryhmä ja viisi temaattista ryhmää.
  • Johtoryhmän toimikausi vuoden 2019 loppuun
  • Temaattiset ryhmät 2018 loppuun, päättäneet jo toimintansa.

Ryhmien asettamispäätös: Asettamispäätös 26.1.2018

Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistustyöryhmä

Uudistustyöryhmä kuvattu omalla sivullaan: https://wiki.eduuni.fi/x/j5NgBw

Ohjausyhteistyö ka.csc.fi

Ohjausyhteistyön rakenteet on kuvattu ka.csc.fi sivustolla: https://ka.csc.fi/index.html#ohjausyhteistyo

Muut vision kehittämisohjelmat

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluvision-tiekartta-ja-kehittamisohjelmat-julkistettiin


Kehittämisideoita ja lisäys- tai poistoehdotuksia tiekartan näihin osiin voitte lähettää osoitteeseen tiekartta@csc.fi.

  • No labels