Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Finn-ARMA-verkosto on korkeakoulujen perustama laaja-alainen yhteistyöverkosto, joka toimii tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden alueella. Verkosto tuo ruohonjuuritason asiantuntijat yhteen ja vahvistaa heidän osaamistaan. Finn-ARMAn toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella toimivat asiantuntijat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä.

Verkoston toiminnan ytimessä on ajatus alhaalta ylöspäin tapahtuvasta toiminnasta, joka syntyy asiantuntijoiden omasta tarpeesta lähtien. Sen vuoksi alaryhmien toiminta on yksilöllistä ja muovautuu ryhmän jäsenten näkemysten mukaisesti. Työvaliokunnan tehtävänä on mahdollistaa toiminnan jatkuvuus ja huolehtia yleisistä, koko toimintakenttää koskevista asioista.

VERKOSTON TEHTÄVÄT

 1. Edistää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, ammatillista kehittymistä ja tiedon vaihtoa.
 2. Tukee ja edistää verkoston asiantuntijoiden koulutusmahdollisuuksia
 3. Osallistuu valtakunnallisten yhteistyöhankkeiden koordinointiin ja toteutukseen. Ehdottaa tarpeellisia kehityshankkeita.
 4. Antaa lausuntoja ja nimeää asiantuntijoita.
 5. Ylläpitää yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
 6. Edistää kokonaiskuvan muodostumista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen kehityssuunnista ja -tarpeista (erityisesti koskien digitalisoitumista).
 7. Edistää yhteistä arkkitehtuurityötä korkeakoulujen välillä. Huolehtii tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurista sekä vastaa tutkimushallinnon sanaston kehityksestä ja ylläpidosta.
 8. Toteuttaa yhteistyöneuvoston päättämät asiat.

WEBINAARIT

Verkoston seuraava webinaari järjestetään alkuvuonna 2021.


TYÖVALIOKUNTA 2020

Ella Bingham, Aalto-yliopisto, pj. (20–23)

Tuula Hämäläinen, VTT
Markku Ihonen,
Tampereen yliopisto
Heidi Kinnunen,
Helsingin yliopisto
Jaana Kokkonen,
Hanken
Johanna Krappe, Turun ammattikorkeakoulu
Riikka Reitzer, Jyväskylän yliopisto

Varajäsenet (yo):

Miki Kallio, Oulun yliopisto (20–21)
Mari Riipinen, Turun yliopisto (20–21)


Koordinaattori:

Walter Rydman, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus 
Sähköposti: walter.rydman (at) csc.fi
+358 50 381 8521

YHTEISTYÖNEUVOSTO 2020
Puheenjohtaja: 
Ella Bingham, Aalto-yliopisto

Yhteistyöneuvosto muodostuu alaryhmien puheenjohtajista, Finn-ARMA-verkoston kanssa yhteistyötä tekevien verkostojen edustajista sekä TSV:n koordinoiman avoimen tieteen edustajista. Yhteistyöneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtäviä:

 • Käsitellä ja hyväksyä työvaliokunnan valmistelema verkoston toimintasuunnitelma sekä keskustella edellisen vuoden toimintakertomuksesta. Osallistuu työvaliokunnan valintaprosessiin.
 • Antaa työvaliokunnalle toimeksiantoja ja tehtäviä.
 • Koordinoida verkoston toimintaa yleisesti ja toimia tiedonvaihtokanavana ryhmien asiantuntijoiden välillä.
 • Keskustella laaja-alaisesti verkoston toimintakenttään kuuluvista aiheista, toimintakentän muutoksista ym. ja tätä kautta tuoda työvaliokunnan asialistalle aiheita käsiteltäväksi.
 • Keskustella ryhmissä käsitellyistä ja kiinnostusta herättävistä ajankohtaisista asioista sekä tuoda niitä koko verkoston tietoon.

Katso myös verkoston hallintamalli ja kaaviokuva.VERKOSTON RYHMÄT JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

YLIOPISTOJEN TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄLLIKÖT

Edustuksellinen ryhmä, johon kuulu tutkimusrahoituspäällikkö tai vastaava jokaisesta yliopistosta

Puheenjohtaja: Soile Haverinen, TY
Sähköpostilista: finnarma-tutkimusrahoitus


TOHTORIKOULUTUSVERKOSTO

Puheenjohtaja: Pirjo Nikander, TAU
Ks. sivuilta yliopistojen yhteyshenkilöt

RESEARCH SERVICE DAYS / TUTKIMUSPALVELUPÄIVÄT 2020 
Siirretty koronan vuoksi vuoteen 2021

JULKAISUMETRIIKKA

Puheenjohtaja: Eva Isaksson, HY
Sähköpostilista: tuha-julkaisumetriikka

TIETOMALLIRYHMÄ

Puheenjohtaja: Leena Huiku, AY
Sähköpostilista: tuha-tietomalli

JULKAISUTIEDONKERUU

Puheenjohtaja: Marja-Leena Harjuniemi, JYU
Sähköpostilista: tuha-julkaisutiedonkeruu

TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

Puheenjohtaja: Johanna Kolhinen, HY
Sähköpostilista: tuha-ta

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE -RYHMÄ

Puheenjohtaja: Kaisa Männikkö, TAU
Sähköpostilista: finnarma-MSCA

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT

Puheenjohtaja: Juha Herrala, TAU
Sähköpostilista: tuha-tutkimusinfrastruktuurit

TUPO-ryhmä

Puheenjohtaja: Mari Riipinen, TY
Sähköpostilista: tuha-tupo

TUTKIMUSTIETOJÄRJESTELMÄT

CONVERIS-RYHMÄ

Puheenjohtaja: Liisa Marjamaa-Mankinen, JY
Sähköpostilista: suomen-converis-kayttajat


FIPURE-RYHMÄ

Puheenjohtaja: Leena Huiku, AY
Sähköpostilista: fipure

TUTKIMUSETIIKKA

Puheenjohtaja: Kirsi Klemelä, TY
Sähköpostilista: tuha-tutkimusetiikka

EU-EDUNVALVONTA

Puheenjohtaja: Saara Harjula, HY
Sähköpostilista: finnarma-EU

EU HORISONTTI-HANKKEET

Puheenjohtaja: Johanna Toivonen de Gonzales, TY
Sähköpostilista: finnarma-horizon

ORCID-YHTEISTYÖRYHMÄ

Puheenjohtaja: Aija Kaitera, HY
Sähköpostilista: orcid-yhteistyoryhma

KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUULLISUUS

Puheenjohtaja: Marjaana Suorsa, TY
Sähköpostilista: finnarma-sustainability

INNOVAATIOT

Puheenjohtaja: XX
Sähköpostilista:

EDUSTUS KV-TOIMINNASSA

 • EARMA: Marja Maunula
 • INORMS (council):
 • INORMS (research evaluation wg): Laura Himanen

TSV: AVOIMEN TIETEEN KOORDINAATIO

Yhteyshenkilö: Henriikka Mustajoki, TSV
Sähköposti: avointiede (at) tsv.fi

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TKI-JOHTAJAT

Yhteyshlö: Johanna Krappe, Turun AMK
Sähköpostilista:


FUN – SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN VERKOSTO

Yhteyshenkilö: Anne Lehto, Tritonia
ks. FUN:n sivut

IR-TEKIJÄVERKOSTO

Puheenjohtaja: Jenni Kokko, JYU
Sähköpostilista: ir-tekijat


Finn-ARMA-verkoston tiedostuslistalle sekä verkoston ryhmien sähköpostilistoille voi liittyä ja niiltä voi erota itse sähköpostilla tai verkossa alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Liittyminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolla haluat listalle liittyä
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi 
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): subscribe <listan nimi> <etunimesi> <sukunimesi>
   • Esimerkiksi: subscribe tuha-verkosto Maija Meikäläinen

 • Eroaminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): unsubscribe <listan nimi>
   • Esimerkiksi: unsubscribe tuha-verkosto

 • Liittyminen ja eroaminen verkossa:

 1. Mene osoitteeseen: https://postit.csc.fi/sympa/info/<listan nimi>
 2. Valitse vasemmasta navigaatiosta joko "subscribe" tai "unsubscribe"
 3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään
 4. Lähetä viesti.


 • No labels