Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Työvaliokunta huolehtii verkoston jatkuvasta toiminnasta. Se edustaa korkeakoulujen tutkimuksen tukea ja hallintoa kansallisesti. Se vaikuttaa aktiivisesti toimintakentällä tapahtuvaan kehitykseen ja muutoksiin sekä tekee yhteistyötä muiden kansallisten toimijoiden kanssa (esimerkiksi Unifi, Arene, OKM:n nimeämät ryhmät jne.).

Työvaliokunta toimii yhteistyöneuvoston valmistelijana ja päätösten toimeenpanijana. Se esittelee yhteistyöneuvostolle edellisen vuoden toimintakertomuksen sekä valmistelee toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi.

Työvaliokunta päättää verkoston alaryhmien perustamisesta ja lakkauttamisesta. Työvaliokunta voi myös perustaa verkoston toimintaa tukemaan tai asioita valmistelemaan toimikuntia tai muita pienryhmiä.

Työvaliokunta huolehtii pyydettäessä Finn-ARMAn edustajien nimityksistä kansallisiin työryhmiin ja valmistelee verkoston lausunnot. Puheenjohtaja tai työvaliokunnan päättämä muu edustaja edustaa Finn-ARMAa kansainvälisissä yhteyksissä, kuten esimerkiksi EARMAssa (European Association of Research Managers), INORMSissa (The International Network of Research Management Societies), SRAssa (The Society of Research Administrators), NCURAssa (National Council of University Research Administrators) ym.

Työvaliokunta osallistuu Tutkimuspalvelupäivien järjestämiseen välittämällä tietoa verkostolta järjestävälle organisaatiolle, tukemalla ohjelman suunnittelua sekä auttamalla tiedotuksessa verkoston viestintäkanavien kautta. Tutkimuspalvelupäivillä työvaliokunta kertoo edellisen vuoden toiminnasta ja antaa katsauksen tulevaisuuteen.

Uusi työvaliokunta aloitti työnsä 17.8.2020. Tutustu aiempiin kokoonpanoihin.


TYÖVALIOKUNTA 2020

Ella Bingham, Aalto-yliopisto, pj. (20–23)

Tuula Hämäläinen, VTT
Markku Ihonen,
Tampereen yliopisto
Heidi Kinnunen,
Helsingin yliopisto
Jaana Kokkonen,
Hanken
Johanna Krappe, Turun ammattikorkeakoulu
Riikka Reitzer, Jyväskylän yliopisto

Varajäsenet (yo):

Miki Kallio, Oulun yliopisto (20–21)
Mari Riipinen, Turun yliopisto (20–21)


Koordinaattori:

Walter Rydman, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus 
Sähköposti: walter.rydman (at) csc.fi
+358 50 381 8521

Ajankohtaista

Seuraava kokous 18.1.2021

  • No labels