Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 14.2.2020 kello 13-14.30

Etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/617847678

Nauhoite:  https://kannu.csc.fi/s/Xp8BFjtyD468XJn

Wikimerkintä: https://wiki.eduuni.fi/x/aLbHBw

Asialista

 1. Julkaisutiedonkeruu
  1. Aikataulu: Julkaisutiedonkeruun 2019 aikataulu ja ohjeita
   1. Tiedonkeruun DL 13.3., korjaukset DL 5.4.
  2. Käsikirja: 3.2 VIRTA-julkaisutietopalvelu 2019 → ei muutoksia edelliseen vuoteen
  3. Pakollisuudet: Tietojen pakollisuudet tiedonkeruussa → ei muutoksia edelliseen vuoteen
  4. Tilanne Extra-Vipusesta: https://extra.vipunen.fi/julkaisutiedot/Sivut/Kaikki-julkaisut.aspx → "Tilanneraportti"
  5. Kysymys: (Liittyen rahoitusmalliin ja avoimen saatavuuden kertoimiin) Miten tuossa aikataulussa jääädytetyn datan osalta toteutetaan takautuva päivitys avoimuustiedon osalta 2017 ja 2018 raportoiduille julkaisuille. Ja tuleeko se päivitetty data organisaatioiden saataville?
   1. Tänä vuonna mahdollista päivittää takautusvasti 2017-2019 julkaisuja avoimen saatavuuden osalta, jatkossa muutokset mahdollisia takautuvasti vain 2 vuotta taaksepäin. Huomioitava jäädytysdatan tallentamisessa. Virtaan tehdyt muutokset muutetaan myäs jäädytysdataan, Virran live-dataan ja rahoitusmalliin.
   2. Päivitetty data tulee organisaatioiden saataville.
 2. Laajennetun VIRTA-tietomallin pilotointi - Tietomallin laajentaminen 2020
  1. VIRTA-tietomallin laajentamisen Asiantuntijaryhmän tuotokset
  2. Tekniset muutokset tehty VIRTA-julkaisutietopalveluun tammikuun alussa
   1. Muutokset XML-skeemoihin viety: XML-Skeemat
   2. Valmius vastaanottaa uudella tietomallilla tuotavia julkaisuja
  3. Ohjeistus/tarkempi määrittely työn alla
   1. Elementtien kuvaukset (attribuuttipohjainen luokittelu)
    1. Osin vielä tarkennusta vaativia kohtia, merkitty punaisella
   2. Attribuuttien vastaavuustaulukko julkaisutyypeille
   3. Ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa pilotointivaiheessa
  4. Muutokset:
   1. Attribuuttipohjaisuus
   2. Avoimen saatavuuden muutokset
   3. Tutkimusaineistot ja -infrastruktuurit
    1. Linkitys julkaisuihin
    2. Ei vielä impelemenoitu, edistetään maaliskuun aikana
    3. Linkityksien hyödyntäminen tutkimustietovarannossa
  5. Organisaatioita toivotaan mukaan pilotoimaan em. muutoksia
   1. Tietomallin laajentaminen 2020 
   2. Ei tarvetta siirtyä kerralla käyttämään uutta tietomallia, XML-siirtotiedostoihin voi tuottaa vain osaa uusista elementeistä.
   3. Ilmoittautuminen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
    1. Aikataulu ja pilotoitava osuus
    2. Mahdollista järjestää etäpalaveita pilotoiville organisaatioille
    3. Myös JUSTUS-palvelun asiakkaita pyydetään ilmouttautumaan mikäli kiinnostusta pilotoida APC-maksutietojen keruuta
   4. Kysymys: Onko suunnitelmia Justuksen suhteen? Otetaanko uusi tietomalli sinne käyttöön?
    1. Attribuuttipohjaisen luokittelun muutos JUSTUS-palvelun työlistalla vuodelle 2021. Avoin saatavuus -tiedoista agendalla APC -maksujen edistäminen tänä vuonna.
  6. Attribuuttien generointi
   1. Attribuuttien vastaavuustaulukko julkaisutyypeille
   2. Generoidaan molempiin suuntiin ja myös vanhoille julkaisutiedoille
   3. Vanhojen julkaisujen poikkeavissa tapauksissa, esim, C2, jätetään epäselvät attribuutit korvaamatta
 3. Extra-Vipusen raporttien muutokset
  1. Tehty parannuksia Yhteisjulkaisujen ristiriitaisuudet -raporttiin, vienti tuotantoon jos ok
   1. https://extra.vipunen.fi/julkaisutiedot/Sivut/Tiedon-laatu.aspx → "testi" -kohta
   2. Tiedot päivittyvät useamman kerran vuorokaudessa
  2. Myös muista Vipusen raporteista voi laittaa palautetta ja parannusehdotuksia virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
 4. APC-maksujen keruu VIRTAan
  1. 20200214_VIRTA_APC_YH.pptx
 5. Muuta
  1. CSV-XML-muuntotyökalu päivitetty vuodelle 2020
  2. Tekijätiedot-kentän muutokset
   1. Mahdollista tuoda aikaisempaa pidempi Tekijätiedot-kentän sisältö VIRTAan
   2. Pituutta ei rajoitettu, mutta käsikirjan suositus pätee.
  3. Tutkimustietovarannon webinaarit keväällä: Tapahtumia
   1. Erityisesti Webinaari 19.3.2020: Tutkimustietovarannon tilannekatsaus tiedon tuottajille
   2. Infrastruktuuriwebinaarin tallenne: Webinaari 14.2.2020: Tutkimusinfrastruktuurit tutkimustietovarannossa
   3. Portaali avataan testikäyttöön kevään aikana, tiedotetaan VIRTA-yhteyshenkilöille
  4. Tilaisuuksia 2020:
   1. Tutkimustietovarannon webinaarit:
    1. Tutkimusinfrastruktuurit tutkimustietovarannossa  (14.2.2020)
    2. tilannekatsaus tiedon tuottajille (19.3.2020)
    3. tilannekatsaus tiedon tuottajille (9.9.2020)
    4. tilannekatsaus tiedon tuottajille  (2.12.2020)
   2. Open Science Conference, Berlin (11.-12.3.2020)

   3. Avoimen tieteen kevätpäivät 2020 (12.-13.5.2020)
   4. EUNIS, Helsinki (10.-12.6.2020)

   5. EuroCRIS 2020, 15th International Conference on Current Research Information System, Limasol, Cyprus (17.-20.6.2020)

   6. Tutkimuspalvelupäivät, Turku (17.-19.8.2020)

JUSTUS-ajankohtaisia

 1. HR-integroinnin suunnittelutyöpaja 16.3.2020 klo 10-12 (ilmoittautuminen viimeistään 28.2.)
  1. https://link.webropolsurveys.com/S/D4C9F09113204A
  2. Muina mahdollisina keskusteluasioina Eduuni-id:n integrointi ja ORCDI-integrointi
  3. Kysymys: pystyvätkö käyttäjät jatkossa itse vaihtamaan alayksikön tarvittaessa?
   1. Tämänhetkisen ajatuksen mukaan pysyisi pääkäyttäjillä, mutta vaatii tarkennusta. Keskustellaan suunnittelutyöpajassa.
  4. Materiaaleja päivitetään myöhemmin
 2. Uudet tietokantasiirrot Justuksesta VIRTAan käytössä
  1. Tietokantasiirtoto-pe välisen yön aikana
  2. Korjaa päivittäisistä siirroista tippuneet julkaisut
 3. Korjattu tilanne jossa julkaisun julkaisuvuoden muutos JUSTUS-palvelussa aiheuttanut Virran päässä dublikaattiepäilyn.
  1. Vaikutti JUSTUS-ID:n käsittelyyn. Juulissa näytetään nykyään lyhempi JUSTUS-ID, ilman julkaisuvuotta (Justuksessa entiseen tapaan pitkä id)
 4. Emojulkaisun toimittajat -kentän muuttaminen tageiksi, kuten Tekijät-kenttä nyt on
  1. Kuinka käsitellään jo syötettyjä nimitietoja? Ehdotuksena virheellisenä täginä, jonka voi halutessaan käydä muuttamassa.
  2. Kommentti: Ei mielellään takautuvaa korjausta pakollisena kaikille julkaisuille.
 5. Vuoden 2020 alayksikköjen tuonti 10-12.2.2020 välisenä aikana KOTA-järjestelmään
  1. Pyritään siirtämään Justukseen ensi viikon alussa, samoin vuoden 2019 päivitetyt alayksiköt
  2. HR-integraatio voisi mahdollisesti helpottaa alayksikköjen raportointia
  3. Seuraavan kerran mahdollista toimittaa huhtikuussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan JUSTUS-yhteyshenkilöille
  4. Kysymys: Tarvitseeko muuttaa takautuvasti, mikäli koodiarvoissa ei muutoksia 2019>2020.
   1. Ei, edellisen vuoden alayksiköt mukana Virran tarkistuksissa.
 6. Muutokset edellisestä palaverista:
  1. Korjattu tilanne, jossa julkaisuun liitetyn tiedoston latauksen epäonnistuttua julkaisu on voitu syöttää toistuvasti peräkkäin ilman, että käyttäjä on siirtynyt julkaisulistaukseen. Mikäli tiedoston lataus epäonnistuu, käyttäjä saa siitä virheilmoituksen ja siirtyy julkaisulistaukseen. Julkaisutieto tallennetaan tällöin vain kerran.
  2. Korjattu tiedoston lataukseen liittyviä muita ongelmia sekä lisätty mahdollisiin virhetilanteisiin liittyviä virheilmoituksia käyttäjille
  3. Muutettu syöttölomakkeella Julkaisun tieteenalat -kohtaan ensimmäiseen alasvetovalikkoon teksti "Rajaa päätieteenalaa", sillä kyseinen valikko ainoastaan rajaa alatieteenalan valintaa. Korjattu myös kyseisen kohdan infotekstiä vastaamaan muutosta
  4. Korjattu virhetilanteita rinnakkaistallenteen tiedostoa ladattaessa
  5. Korjattu virhetilanteita käyttäjien sessionhallinnassa ja pois kirjautuessa. Korjaa osan tilanteista, joissa käyttäjä on hänen huomaamattaan aikakatkaistu ja esimerkiksi julkaisu siksi jäänyt tallentumatta
  6. Korjattu tieteenaloihin liittyvä ongelma, jossa tieteenala tai alatieteenala oli jäänyt edellisestä tai keskeytetystä tallennuksesta jäljelle syöttölomakkeelle. Tämä saattoi johtaa tilanteeseen, jossa kyseinen alatieteenala ei mennyt validoinnista läpi ja siten tallennusta ei voinut tehdä.
 7. Muuta:
  1. Kysymys: JAMK:lla tilanneraportin ja JUSTUS-palvelun julkaisun tilassa eroja, Vipusen tilanneraportilla tilassa 1 olevia julkaisuja paljon vaikka JUSTUS-palvelun mukaan tilassa 2
   1. Saattaa johtua siitä että vuoden 2020 alayksikköjä ei ole vielä toimitettu tai vielä virkistetty. Mikäli johtuu virkistyksestä, viikon päästä tulisi olla kunnossa.
   2. Tarvittaessa yhteyttä justus@csc.fi • No labels