Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 42 Next »

XML-tiedostot pohjautuvat OKM:n julkaisutiedonkeruun määrityksiin ja niihin liittyviin tarpeisiin, erityisesti  julkaisutiedonkeruun ohjeistukseen. Lisätietoja tiedonkeruusta löytyy muun muassa OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

Skeematiedostot

Versio: 1.2
Julkaisupäivämäärä: 31.03.2015
Päivityspäivämäärä: 06.02.2018
 

XML-rakennekaaviojulkaisut-kaavio.png
Skeematiedostot

julkaisut.xsd
tyypit.xsd

Esimerkkitiedostotjulkaisu_esimerkit.xml
Versiohistoriamuutosloki.txt

XML-skeeman muutokset

Ks. muutokset kommenteissa.

XML-tiedostojen validointi

XML-tiedostoja voi validoida useita saatavilla olevia työkaluja hyödyntäen. Tällaisia työkaluja ovat mm. XMLlint ja XMLStarlet

Xmllint validointiesimerkki
#>xmllint --noout --schema C:\Temp\julkaisut.xsd C:\Temp\julkaisu_esimerkit.xml
  • No labels