Tälle sivulle kootaan korkeakoulujen yhteistyönä tiedot toiminnassa olevista, opiskelijaliikkuvuutta sisältävistä opetusyhteistyöverkostoista yhteyshenkilötietoineen.

Jos olet uusi verkostoyhteyshenkilö, lisää korkeakoulusi, nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan taulukkoon. Jos et pääse muokkaamaan sivun tietoja, pyydä oikeudet osoitteesta ristiinopiskelupalvelu@postit.csc.fi   

Kunkin verkoston osalta tarkastellaan, voidaanko verkostossa alkaa soveltaa vuonna 2019 allekirjoitettua puitesopimusta opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa (Sopimusasiakirja: Puitesopimus_opetusyhteistyöstä_suomalaisissa_korkeakouluissa_allekirjoitettu_2110219_yo_amk.pdf)

Korkeakoulujen verkostoyhteyshenkilöt


KorkeakouluYhdyshenkilös-postiosoiteOpintohallinnon yhteystieto

Ristiinopiskelun yhteystieto (ongelmatilanteet)

(Jos yhteystieto on sama kuin opintohallinnon yhteistieto - kirjaa tähän: sama kuin edellinen)

1Aalto-yliopistoAnja Hänninen

anja.hanninen@aalto.fi

opiskelijapalvelut@aalto.fi


2Helsingin yliopistoOuti Lassiouti.lassi@helsinki.firistiinopiskelu@helsinki.fisisu-tuki@helsinki.fi
3Tampereen yliopistoHanna Nurmihanna.nurmi@tuni.fi  opintotietojarjestelmat.tau@tuni.fisama kuin edellinen
4Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jenni Ahtiainen

Hilja Liukkonen

jenni.ahtiainen@haaga-helia.fi

hilja.liukkonen@haaga-helia.fi


koulutuksenpalvelut@haaga-helia.fi
5HAMK

Mervi Mäkinen

Tanja Metsomäki


mervi.makinen@hamk.fi

tanja.metsomaki@hamk.fi


koulutuksentukipalvelut@hamk.fi

sama kuin edellinen

6HankenJohanna Lindqvist, Linda Gerkman

johanna.lindqvist@hanken.fi

linda.gerkman@hanken.fi 

samarbetsstudier@hanken.fi
7Lapin yliopistoMikko Vehkaperä

mikko.vehkapera@ulapland.fi

ristiinopiskelu@luc.fi


8Yrkeshögskolan ArcadaLilian Sjöberglilian.sjoberg@arcada.fistudiearenden@arcada.fisama kuin edellinen
9Jyväskylän yliopisto

Essi Nerg

Emilia Lindholm

essi.p.nerg@jyu.fi,

emilia.l.lindholm@jyu.fi

  
10Oulun yliopistoJenna Rönkäjenna.ronka@oulu.fistudy@oulu.fiopetuksenpalvelut@oulu.fi
11Oulun ammattikorkeakouluJohanna Huttunenjohanna.huttunen@oamk.fi  
12PoliisiammattikorkeakouluJatta Mäntyläjatta.mantyla@polamk.fi
  
13Humanistinen ammattikorkeakouluAnna-Maria Lintunenanna-maria.lintunen@humak.fiopintotoimisto@humak.fi
14Jyväskylän ammattikorkeakouluKatja Räsänen, Anitta Kääriäinenkatja.rasanen@jamk.fi, anitta.kaariainen@jamk.fiopiskelijapalvelut@jamk.fiopiskelijapalvelut@jamk.fi
15Satakunnan ammattikorkeakouluAntti Suonpää, Sari Liikala

antti.suonpaa@samk.fi

sari.liikala@samk.fi 16Turun ammattikorkeakouluTessaliina Iltanentessaliina.iltanen@turkuamk.fiopintoasiat@turkuamk.fiopintoasiat@turkuamk.fi
17Turun yliopistoHely Lahtinenhely.lahtinen@utu.fidisco@utu.fi
18Tampereen ammattikorkeakouluTeija Lehtoteija.lehto@tuni.fiopiskeluhallinto.tamk@tuni.fi opiskeluhallinto.tamk@tuni.fi
19Itä-Suomen yliopistoErja Widgrén-Sallinenerja.widgren-sallinen@uef.fiopiskelu@uef.fipeppituki@uef.fi
20Karelia-ammattikorkeakouluPirjo Uusoksapirjo.uusoksa@karelia.fiopiskelijapalvelut@karelia.fi

ristiinopiskelu@karelia.fi

21Savonia-ammattikorkeakouluHelena Tikkanenhelena.tikkanen@savonia.fiopiskelijapalvelut@savonia.fi, peppi@savonia.fi
22Diakonia-ammattikorkeakouluVera Huttervera.hutter@diak.fiavoin@diak.fi
23 Centria-ammattikorkeakoulu

Miisa Vierikko

Elina Ovaskainen

miisa.vierikko@centria.fi 

elina.ovaskainen@centria.fi

opiskelijapalvelut@centria.fipeppi@centria.fi
24LAB-ammattikorkeakouluPäivi Kuosmanen, Seija Kouvopaivi.kuosmanen@lut.fi, seija.kouvo@lut.fipeppi@lab.fi
25Seinäjoen ammattikorkeakouluAnnika Pöytälaaksoannika.poytalaakso@seamk.fi
jatkuva.oppiminen@seamk.fi 
26Vaasan yliopistoKati Kangasniemikati.kangasniemi@uwasa.fipeppi@uwasa.fisama kuin edellinen
27Laurea-ammattikorkeakoulu

Outi Perhiö

Varahenkilö: Sari Kinnaslampi

outi.perhio@laurea.fi

sari.kinnaslampi@laurea.fi

avoinamk@laurea.fisama kuin edellinen
28XamkAnniina Rantamäki

anniina.rantamaki@xamk.fi

peppi@xamk.fisama kuin edellinen
29Lapin ammattikorkeakouluAnu Pruikkonenanu.pruikkonen@lapinamk.fi

30Åbo AkademiJohnny Nykvistjohnny.nykvist@abo.fistudieregister@abo.fisama kuin edellinen
31Yrkeshögskolan Novia

Nina Ekholm

Alexandra Lahtivuori 15.3.saakka

nina.ekholm@novia.fi

alexandra.lahtivuori@novia.fi

studerandeservice@novia.fistuderandeservice@novia.fi
32LUT-yliopistoHanna-Kaisa Parikka, Seija Kouvo

hanna-kaisa.parikka@lut.fi

seija.kouvo@lut.fi

sisuhelp@lut.fi


33Metropolia ammattikorkeakoulu

Anna Zaikova
Ida Forsell

Anna.Zaikova@metropolia.fi
ida.forsell@metropolia.fi
opiskelijapalvelut@metropolia.fi 
34Kajaanin ammattikorkeakouluHenna Huuskohenna.huusko@kamk.fiopintotoimisto@kamk.fi
35TaideyliopistoLotta Lassilalotta.lassila@uniarts.fipeppi@uniarts.fipeppi@uniarts.fi
36Vaasan ammattikorkeakouluJuha Vierolajuha.vierola@vamk.fi

Alakohtaiset ja alueelliset verkostot

VerkostoNimiKoordinoiva korkeakouluYhteyshenkilöt yhteistyökorkeakouluissaTilanneVoimassaoloaikaTiedot sopimuksesta
AsianetThe Finnish University Network for Asian StudiesTurun yliopisto

University of Turku: Silja Keva

Tampere University: Heidi Ojanpää

University of Juväskylä: Salla Kujanpää

Aasia-verkosto tarjoaa kandi- ja maisteritason verkkokursseja jäsenyliopistojen opiskelijoille ja järjestää vuosittaiset Aasian tutkimuksen päivät. Kursseja on noin 20 ja neljä niistä kaikille avoimia MOOC-kursseja. Kursseista saa koottua 10 ja 25 opintopisteen sivuaineet. Monet kursseista on tuotettu yhteistyössä aasialaisten partnerien kanssa.


https://www.asianet.fi/about-us/

Nykyinen nelivuotinen sopimus on voimassa vuoden 2025 heinäkuuhun asti.  

Climate University Climate University / Ilmastoyliopisto Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto: Laura Riuttanen

Aalto-yliopisto: Sanna-Liisa Sihto-Nissilä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: Satu Harkki 

Hämeen ammattikorkeakoulu: Olli Pöyry

Itä-Suomen yliopisto: Santtu Mikkonen 

Jyväskylän yliopisto: Mikael Puurtinen 

LAB-ammattikorkeakoulu: Anne-Marie Tuomala 

Lapin yliopisto: Ilkka Ratinen 

Laurea: Markku Anttonen 

LUT-yliopisto: Mirja Mikkilä 

Metropolia ammattikorkeakoulu: Riitta Lehtinen 

Oulun yliopisto: Jussi Malila 

Svenska handelshögskolan: Nikodemus Solitander 

Taideyliopisto: Sanna Takala 

Tampereen ammattikorkeakoulu: Eveliina Asikainen ja Mika Nieminen

Tampereen yliopisto: Miikka Dal Maso 

Turun ammattikorkeakoulu: Piia Nurmi 

Turun yliopisto: Jukka Käyhkö 

Vaasan yliopisto: Tommi Lehtonen 

Verkosto on tuottanut yhdeksän 2-5 ECTS verkkokurssia, jotka ovat verkoston jäsenten opetuksessa: www.climateuniversity.fi 

Verkoston ajankohtaisia kuulumisia: https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/  CNS Co-op Network studiesHelsingin yliopiston Ruralia-instituutti, MikkeliTytti Klén


Fitech Tekniikan alan verkostoyliopisto (Finnish Institute of Technology)
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto:

LUT-yliopisto: Janne Hokkanen ja Marja Heimonen

Oulun yliopisto: Sanna Waris ja Annu Perttunen

Tampereen yliopisto: Minna Lanz

Turun yliopisto:

Vaasan yliopisto: Maria Tuuri

Åbo Akademi:
GISwap
(tiedot taulukkoon 14.9.20203/OL)
Geoinformatiikan opetusyhteistyöverkostoHelsingin yliopisto

Helsingin yliopisto, yliopistopalvelut:

Katariina Kosonen, koulutussuunnittelija, & Kati Kauppila

Aalto-yliopisto:


11.5.2023 >Geoinformatiikan opetusyhteistyöverkosto, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto 
 Helsinki Graduate School of Economics opetusyhteistyöverkosto Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto: Jenni Rytkönen, Emmi Toivio

Hanken: Johanna Lindqvist

Helsingin yliopisto: Anna-Liisa Auramo, Johanna Hyytiäinen

Verkosto toimii vakiintuneesti ja aktiivisesti: verkosto tarjoaa tutkinto-opiskelijoille ja taloustieteen kv-vaihto-opiskelijoille suunnatun laajan kurssitarjonnan jäsenyliopistojen järjestäminä opintojaksoina niin kandi- maisteri- kuin tohtoritasollakin. Opinnot voi hyväksilukea osaksi tutkintoa opiskelijan noudattamasta opetussuunnitelmasta riippuen pakollisiin, valinnaisiin tai vaihtoehtoisiin opintoihin.

21.5.2021 – 31.7.2023 (jatko ja päivitys valmisteilla)

Jäsenyliopistot: Aalto-yliopisto, Hanken ja Helsingin yliopisto

Puitesopimuksen tarkoittama opetusyhteistyöverkostoa koskeva sopimus mahdollistaa siirtymisen kansallisen ristiinopiskelupalvelun käyttöön.

HILMA Sukupuolentutkimuksen valtakunnallinen verkostoHelsingin yliopisto

Johtoryhmän jäsenet, jäsenyliopistojen yhteyshenkilöt
JOBITTI

Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön ja verkko-opetuksen kehittäminen

(8/2018 - 6/2021)

Turun yliopisto

Turun yliopisto: Leena Strauss ja Anni Wärri

Turun ammattikorkeakoulu: Anne Norström

Itä-Suomen yliopisto: Tommi Pakkonen

Åbo Akademi: Tiina Salminen

Verkosto on tuottanut yhteistyönä 23 pääosin englanninkielistä verkko-opetusmoduulia (2-5 ECTS), jotka on pilotoitu Jobitti-korkeakouluissa, ks: https://jobitti.utu.fi/ Oppimisympäristönä on joko CSC/DigiCampuksen Moodle tai korkeakoulujen omat oppimisalustat.
Sopimus hankekauden jälkeen jatkuvasta verkko-opetusyhteistyöstä ja -materiaalien saatavuudesta v. 2021-2025 on allekirjoitettu.
KAVA

Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma /

Finnish Doctoral Programme in Economics (FDPE)

Aalto-yliopisto

Koordinaattori Jenni Rytkönen

KAVAn johtoryhmä, ks. https://www.fdpe.fi/about-fdpe/organization

Verkosto toimii vakiintuneesti ja aktiivisesti: verkosto tarjoaa jäsenyliopistojen taloustieteen tohtori-opiskelijoille mahdollisuuden osallistua toistensa järjestämiin tohtoriopintotasoisiin taloustieteen opintojaksoihin. Opinnot voi hyväksilukea osaksi tutkintoa opiskelijan noudattamasta opetussuunnitelmasta riippuen pakollisiin, valinnaisiin tai vaihtoehtoisiin opintoihin.1.6.2016 – 

Jäsenyliopistot: https://www.fdpe.fi/about-fdpe/organization

RIPAan liittyminen ei ajankohtaista

KIVAKO Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissaHaaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia: Salla Huttunen, Teppo Varttala

Aalto: Pasi Puranen

Centria-ammattikorkeakoulu: Tuija Tolonen-Kytölä

Diakonia-ammattikorkeakoulu: Gun-Viol Vik

Hanken Svenska handelshögskolan: Martti Mäkinen

Helsingin yliopisto: Sinikka Karjalainen

Hämeen ammattikorkeakoulu: Jaana Kullaslahti

Itä-Suomen yliopisto: Lauri Tolkki

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Pirkko Pollari

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Tarmo Ahvenainen

Karelia-ammattikorkeakoulu: Pilvi Purmonen

Lab-ammattikorkeakoulu: Aria Kanerva

Lapin yliopisto: Ville Jakkula

Laurea-ammattikorkeakoulu: Sirpa Mattila

Metropolia ammattikorkeakoulu: Katja Hämäläinen

Oulun ammattikorkeakoulu: Anne Siltala

Satakunnan ammattikorkeakoulu: Mari Linna

Savonia-ammattikorkeakoulu: Satu Huusari

Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Heli Simon

Suomen humanistinen ammattikorkeakoulu: Minna Hult

Tampereen ammattikorkeakoulu: Kirsi Saarinen

Tampereen yliopisto: Taina Juurakko-Paavola

Turun yliopisto: Michael Nelson

Vaasan yliopisto: Nina Pilke

Yrkeshögskolan Arcada: Ulrika Rancken

Hankkeessa tuotetaan lukuvuoden 2020-2021 loppuun mennessä yht. n. 175 op opintotarjontaa 11 kielessä ja monikielisessä tandem-opiskelussa. Oppimisympäristönä hankeaikana on DC-Moodle. Opintotarjontaa jatketaan hankekauden jälkeen verkostoyhteistyönä (DC-Moodlessa?).
Hankkeen jälkeistä verkostoyhteistyötä suunnitellaan ja yksityiskohdat tarkentuvat syyskaudella 2020.
LITO Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuusTurun yliopisto

Turun yliopisto: Kaisa Saastamoinen (koordinaattori)

Aalto-yliopisto: Emmi Toivio

Hanken: Maria Sandberg

Helsingin yliopisto/Maat.-metsät. tdk: Simo Riikonen

Itä-Suomen yliopisto: Mirjami Ikonen

Jyväskylän yliopisto: Kristiina Ruokoja

LUT-yliopisto: Suvi Tiainen

Oulun yliopisto: Eija Forsberg

Tampereen yliopisto: Tellervo Helenius

Vaasan yliopisto: Miia-Leena Mikkilä

Åbo Akademi: Reeta Marjamaa

Verkostossa aktiivista yhteistyötä verkko-optuksessa (muille kuin kauppatieteilijöille tarkoitetut liiketoimintaosaamisen perusopinnot (8 kurssia, kukin laajuudeltaan 5 op).1.2.2023-31.7.2026


(tiedot taulukkoon 14.9.2023)

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -opetusyhteistyöverkostoHelsingin yliopisto
Helsingin yliopisto, yliopistopalvelut: Tom Lagerwall, koulutussuunnittelija,
22.8.2019 >
Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyöverkosto
Oulun yliopisto ja Oamk

Vesa-Matti Sarenius, OY

Jyrki Laitinen, Oamk


toistaiseksi
Psykonet


Psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto

Turun yliopisto

Koordinaattori Tanja Sarlin, TY

Suunnittelu Virve Vatjus, TAU

Edustus johtokunnasta kaikista yliopistoista ja oppiaineista

ISY; Puheenjohtaja  Marianna Virtanen  ja vpj Katri Komulainen 

HY; Laura Hokkanen, Anu-Katriina Pesonen

JY; Juha Holma, Taru Feldt

TAU Mikko Peltola, Ulla Kinnunen

TY Ari Kaukiainen ja Paula Salo

ÅA Mira Karrasch ja Patric Jern

Psykologiliitto Annarilla Ahtola, vara Katja VähäkangasVerkostossa toimivat kaikki psykologian alan koulutusvastuuyliopistot

Edustus on oppiaineista sekä erillisistä työryhmistä

sekä sidosryhmänä Psykologiliiton edustus 

Verkoston toimesta toteutetaan valtakunnallista opetusta verkkopintoina ja videoluentoina 1)perusopintokokonaisuudessa

25 opintopisteen kokonaisuus

2) Erikoispsykologi koulutuksessa yhteisiä kursseja on 2-4 vuodessa

3) muutamiin erillisiin valinnaisiin aineisiin on tulossa tarjolle verkkokurssit


Yhteistyö perustuu sopimusyliopistojen keskinäiseen, toistaiseksi voimassa olevaan yhteistyösopimukseen


Vuonna 2020 tehdään erillissopimukset tarpeen mukaan erillisten yhteistyökurssien toteutumisen osalta.


Samalla päivitetään sopimuskäytännöt videoluentojen käyttöoikeuksien määrittämiseen liittyvistä asioista.

SosnetValtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkostoLapin yliopisto

Sosnetin johtoryhmän jäsenet: ja koordinaatiohenkilöstö:

Helsingin yliopisto: Ilse Julkunen, Helena Blomberg-Kroll

Itä-Suomen yliopisto: Riitta Vornanen, Mari Suonio (verkoston verkko-opetuksen koordinaattori)

Jyväskylän yliopisto: Kati Närhi

Lapin yliopisto: Merja Laitinen, Sanna Lähteinen (verkoston koordinaattori) 

Tampereen yliopisto: Riikka Korkiamäki

Turun yliopisto: Jarkko Rasinkangas

Verkostossa on aktiivista yhteistyötä verkko-opetuksessa (mm. 10-15 valtakunnallista verkkokurssia vuosittain) ja yhteistyö  pohjautuu v. 2010 uusittuun verkoston  toistaiseksi voimassaolevaan perussopimukseen. 
Ristiinopiskelua koskevan verkostosopimusken luonnostelu otetaan työn alle keväällä 2020. 
Sustainable Automous Systems

Vaasan yliopiston ja Oulun yliopiston yhteistyöverkosto

Vaasan yliopisto

Johtoryhmän jäsenet:

Raine Hermans, VY

Mohammed Elmusrati, VY

Marjukka Isaksen, VY, siht.

Jari Iinatti, OY

Jari Hannu, OY

Sanna Waris, OY

Tutkintokoulutus, joka perustuu ristiinopiskeluun. Ensimmäinen sisäänotto 2023.

Allekirjoitettu keväällä 2021. Voimassa toistaiseksi.

Allekirjoitettu sopimus löytyy ko.korkeakouluilta

Tampereen korkeakouluyhteisön ja Poliisiammattikorkeakoulun ristiinopiskelu

Alueellinen yhteistyöverkostoTampereen yliopisto

Poliisiammattikorkeakoulu: Maija Ohvo

Tampereen ammattikorkeakoulu: Teija Lehto

Tampereen yliopisto: Sami Hautakangas

Verkosto toimii vakiintuneesti ja aktiivisesti tarjoten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille, kv-vaihto-opiskelijoille sekä TAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille laajan, n. 1500 opintojakson tarjonnan, jota voi hyödyntää opiskelijan noudattamasta opetussuunnitelmasta riippuen valinnaisissa opinnoissa tai esim. tutkinto-ohjelman omissa vaihto-ehtoisissa opinnoissa.

https://ristiinopiskelu.tuni.fi/


Verkoston sopimus on päivitetty kesällä 2021 Poliisiammattikorkeakoulun liityttyä mukaan yhteistyöhön. Sopimus mahdollistaa siirtymisen kansallisen ristiinopiskelupalvelun käyttöön.
TAU:n ja TAMKin erityispedagogiikan verkostoAlueellinen yhteistyöverkostoTampereen yliopisto

TAU: Minna Mäkihonko, Sami Hautakangas, Hanna Nurmi

TAMK: Minna Seppälä, Teija Lehto

Verkosto on toiminnassa koko ajan, mutta sen opintohallinto toimii vain osin automatisoidusti.

Verkosto pilotoi mielellään Sisu-Peppi -välistä liikkuvuutta RIPAn kautta heti kun se on mahdollista.


Sopimuksen tilanne pitää tarkistaa ennen liittymistä RIPAan. Saattaa olla osin suullinen sopimus.
Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemiaValtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkostoTurun yliopisto

Koordinaatio Turun yliopisto: Katariina Heikkilä, Hanna-Kaisa Aalto

Verkostoon kuuluvien yliopistojen koulutusyhteyshenkilöiden yhteystiedot: https://tva.utu.fi/yhteystiedot/verkoston-koulutusyhteyshenkilot/

Verkosto toimii aktiivisesti ja tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen 25 op opinnot (viisi 5op kurssia). UniPID

Finnish University Partnership for International Development

Helsingin yliopisto, UniPID-koordinaatioyksikkö: Kaisa Kurki, johtaja; Ana Tarazona Galvis, virtuaaliopinto- ja viestintäkoordinaattori

https://www.unipid.fi/students/virtual-studies-contacts/

Verkosto toimii aktiivisesti. 

Verkko-opinnot ovat avoimia kaikkien jäsenyliopistojemme opiskelijoille ja niistä voi muodostaa myös sivuainekokonaisuuden (25 ects).

Virtuaalikursseista solmitaan erillinen sopimus koordinoivan yliopiston ja opetuksen tarjoavan jäsenyliopiston kesken. Verkostoa koskeva sopimus on allekirjoitettu vuonna 2005.

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus
Turun yliopisto

Turun yliopisto: Tapio Onnela

Yhteyshenkilöiden yhteystiedot: https://verkko-opetus.utu.fi/contact/
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkosto

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti

Johtoryhmä:

https://www2.helsinki.fi/fi/aleksanteri-instituutti/opetus/maisteritason-opinnot/viexpert/paatoksenteko-ja-rahoitus#section-84184

VIExpert-asiantuntijaopinnot (min. 25op), opintoihin valitaan vuosittain yhteensä n. 40 opiskelijaa verkoston jäsenyliopistoista https://www2.helsinki.fi/fi/aleksanteri-instituutti/viexpert-venajan-ja-itaisen-euroopan-asiantuntijaopinnot

YKAMIE

Sosiaali- ja terveysalan (YAMK) mielenterveys- ja päihdeopinnot 25 op

TAMK

TAMK: Nina Kilkku, Susanna Seitsamo

Turun AMK: Katja Heikkinen

JAMK: TYtti Solankallio-Vahteri

SAMK: Tiina Savola

OAMK: Taina Junttila

YAMK-tason verkosto,,alkanut 2021

1.8.2022 - 30.6.2025

Allekirjoitettu sopimus, josta ei löydy ihan kaikki RIPA-verkoston vaatimat tiedot.

YKAOMAOmahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö TAMK

TAMK: Päivi Hautaviita, Susanna Seitsamo

Savonia

Turun AMK

YAMK-tason verkosto, jossa YAMK-tutkinnon työnjako kolmen AMK:n kesken.

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaali-ja-terveysalan-ylempi-amk-kliininen-asiantuntija-omahoidon-tukeminen-ja

Uuden sopimuksen mukaan:

Määräaikainen: 1.8.2024- 31.7.2026

Vanha sopimus vielä voimassa.

Sopimusta uusitaan, lähtee  allekirjoituskierrokselle tammikuussa 2024.

YUNET 
Oulun yliopiston tutkimusyksikkö Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit (VISE)

jäsenet: https://yunet-verkosto.blog/yunetista/jasenet/
ISICTItä-Suomen ICT-koulutuspolkuItä-Suomen yliopisto

Karelia Ammattikorkeakoulu

Savonia Ammattikorkeakoulu
AMKoodari
MetropoliaHAMK: Tapani Honkanen


HAMK-XAMK -yhteistyösopimus

HAMK/ Tekniikka: Lassi Martikainen

XAMK/ Tekniikka: Mika Rupponen

HAMK/ Hyvinvointiosaaminen: Kati Rokala?

sopimuksessa on sovittu koulutusyhteistyöstä, jossa kumpikin osapuoli tuottaa toiselle opintoja. 2020: yhteinen korkeakouludiplomi
sopimus allekirjoitettu 15.3.2018, alakohtaiset liitteet sen jälkeen
Finnish Design Academy -hanke
LABHAMK: Mirja Niemelä


DLB Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteenHAMK

HAMK: Ulla Moilanen             ulla.moilanen@hamk.fi         

Novia: Romi Rancken             romi.rancken@novia.fi          

TAMK: Jukka Tohu                  jukka.tohu@tamk.fi               

Karelia: Ari Talkkari                  ari.talkkari@karelia.fi

XAMK: Timo Leinonen            timo.leinonen@xamk.fi

JAMK: Laura Vertainen            laura.vertainen@jamk.fi

Turun AMK: Pekka Alho                  pekka.alho@turkuamk.fi      

OAMK: Matti Järvi                   matti.jarvi@oamk.fi               

Savonia: Leena Kärkkäinen            leena.karkkainen@savonia.fi

Halu ja sitoutuminen yhteistyön jatkumiseen on DLB-hankkeen toimijoiden kesken hyvä – yhteistoteutukset nähdään ammattikorkeakoulujen etuna osaamisen tunnistamisen ja profiloitumisen kautta.  
Hankesopimuksen jatkoksi on luonnosvaiheessa luonnonvara-alan yhteistyösopimus opetuksellisesta yhteistyöstä.EduFutura 

EduFutura Jyväskylä

www.edufutura.fi 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk)

Jyväskylän yliopisto (JYU)

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

EduFuturan johtoryhmä: https://edufutura.fi/edufutura/johtoryhma/

EduFutura-ristiinopiskelun yhteyshenkilöt:

Koulutussuunnittelija Katja Räsänen, +358 40 145 4863, katja.rasanen@jamk.fi

Jamk: suunnittelija Katja Räsänen, +358 40 145 4863, katja.rasanen@jamk.fi
JYU: erityisasiantuntija Terhi Skaniakos, +358 40 805 3374, terhi.skaniakos@jyu.fi 
Gradia: projektipäällikkö Mira Ruth-Viitanen, +358 40 341 5832, mira.ruth-viitanen@gradia.fi

EduFutura suunnittelutiimi:

Kehitysjohtaja Leena Liimatainen, Jamk, +358 40 821 9435, leena.liimatainen@jamk.fi
Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, JYU, +358 40 737 3364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi
Kehittämisjohtaja Anu Tokila, Gradia, +358 40 341 5141, anu.tokila@gradia.fi

EduFutura on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston oppimisen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä. EduFuturassa kehitetään yhdessä tulevaisuuden oppimisratkaisuja ja luodaan opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. 


Toiminta on aktiivista kaikissa kolmessa oppilaitoksessa. 


EduFutura -sopimus 17.3.2016

EduFuturan yhteiset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet 11.12.2019 Service Design -koulutus  Service Design -koulutus

Turun ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Novia

Turun AMK: Juha Kontio

Novia: Eva Sandberg-Kilpi

Opetusyhteistyö Service Design -koulutuksessa

 Konetekniikan opetusyhteistyö Konetekniikan opetusyhteistyö

Turun yliopisto

Turun ammattikorkeakoulu

Jussi Kantola: jussi.kantola@utu.fi

Ari Putkonen: ari.putkonen@turkuamk.fi

Opetusyhteistyö konetekniikan koulutuksessa

SeAMK - TAMK yhteistyösopimusRöntgenhoitaja ja bioanalyytikko -koulutusyhteistyö

Seinäjoen AMK

Tampereen AMK

SeAMK Elina Varamäki

TAMK Teija Lehto, teija.lehto@tuni.fiVoimassa 31.12.2024 asti
Matemaattisen mallinnuksen verkostoMatemaattisen mallinnuksen verkostoTampereen yliopisto

Aalto-yliopisto:

Antti Hannukainen (antti.hannukainen@aalto.fi)

Itä-Suomen yliopisto:

Jukka Tuomela (jukka.tuomela@uef.fi)

Marko Vauhkonen (marko.vauhkonen@uef.fi)

Jyväskylän yliopisto:

Timo Tiihonen (tiihonen@jyu.fi)

LUT-yliopisto:

Matti Heiliö (matti.heilio@lut.fi)

Oulun yliopisto:

Erkki Laitinen (erkki.laitinen@oulu.fi)

Tampereen yliopisto

Hankkeen koordinointi Esko Turunen ja Jussi Kangas (etunimi.sukunimi@tuni.fi)

Verkostolla pyörii kolme opintojaksoa

Digitaalinen kauppaDigitaalisen kaupan opintokokonaisuusKaupan liitto 

Anni-Kaisa Kähkönen, professori, LUT-yliopisto, p. 040 746 8132 anni-kaisa.kahkonen(at)lut.fi

Markus Raatikainen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, 050 571 5633 , markus.raatikainen(at)uef.fi

Elina Närvänen, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto, p. 050 318 6016, elina.narvanen(at)tuni.fi

Timo Pohjosenperä, tutkijatohtori, Oulun yliopisto, p. 050 342 8279, timo.pohjosenpera(at)oulu.fi

Heikki Karjaluoto, professori, Jyväskylän yliopisto, p. 040 576 7814, heikki.karjaluoto(at)jyu.fi
ENACTEducation Network for Automated and Connected Transport for Sustainable CitiesTampereen yliopisto

Heikki Liimatainen, Tampereen yliopisto, heikki.liimatainen@tuni.fi

Claudio Roncoli, Aalto-yliopisto, claudio.roncoli@aalto.fi

Rosa Ballardini, Lapin yliopisto, rosa.ballardini@ulapland.fi

Aki Mikkola, LUT-yliopisto, aki.mikkola@lut.fi

Harri Nordlund, Metropolia Ammattikorkeakoulu, harrino@metropolia.fi

Jouni Isoaho, Turun yliopisto, jouni.isoaho@utu.fi

Tomi Salo, Vaasan yliopisto, tomi.salo@uwasa.fi


CampusOnline-verkosto

VerkostoNimiYhteistyökorkeakouluYhteyshenkilö/asiointiosoite korkeakoulussa  TilanneTiedot 
sopimuksesta 

Ammattikorkeakoulujen
yhteinen verkko-opintotarjonta

CampusOnline.fi -portaaliTurun AMK (portaali) (koordinoiva)

Turun ammattikorkeakoulu: campusonline@turkuamk.fi

Sanna Simola sanna.simola@turkuamk.fi

Anne Lämsä anne.lamsa@turkuamk.fi

            


JAMK (sopimus)Jyväskylän ammattikorkeakoulu: campusonline@jamk.fiCentria-ammattikorkeakoulu

averko@centria.fi

Milla Vähäkainu milla.vahakainu@centria.fi

Diakonia-ammattikorkeakouluavoin@diak.fiHaaga-Helia ammattikorkeakoulu

campusonline@haaga-helia.fi

Johanna Mutikainen johanna.mutikainen@haaga-helia.fi

Humanistinen ammattikorkeakoulu

avoinamk@humak.fi

Anna-Maria Lintunen anna-maria.lintunen@humak.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu: koulutuksentukipalvelut@hamk.fi

Mervi Mäkinen mervi.makinen@hamk.fi

Niina Mäkinen niina.makinen@hamk.fi

Högskolan på Ålandsven.schauman@ha.axJyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: campusonline@jamk.fi

Yhteyshenkilö Katja Räsänen: katja.rasanen@jamk.fi (kokouskutsut tähän osoitteeseen)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulucampusonline@xamk.fiKajaanin ammattikorkeakoulucampusonline@kamk.fiKarelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu: campusonline@karelia.fi

Pia-Riitta Pekkanen: pia-riitta.pekkanen@karelia.fi

Mervi Lätti: mervi.latti@karelia.fi 

LAB-ammattikorkeakoulu

campusonline@lab.fi

Tiina Matikainen tiina.matikainen@lut.fi
Riikka Hautamäki riikka.hautamaki@lut.fi

Lapin ammattikorkeakoulucampusonline@lapinamk.fiLaurea-ammattikorkeakoulu

avoinamk@laurea.fi

Sari Kinnaslampi, Outi Perhiö

Metropolia Ammattikorkeakouluvirve.prami@metropolia.fiYrkeshögskolan Noviaanita.kronqvist@novia.fiOulun ammattikorkeakoulu

campusonline@oamk.fi

Henna Alakulju: henna.alakulju@oulu.fiSatakunnan ammattikorkeakoulu 

campusonline@samk.fi

Anu-Mari Elohaka anu-mari.elohaka@samk.fi

Pia Lamminen pia.lamminen@samk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

campusonline@savonia.fi

Anu Saastamoinen anu.saastamoinen@savonia.fi

Anne Koskela anne.koskela@savonia.fi 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

jatkuva.oppiminen(a)seamk.fi

Karoliina Kohtamäki karoliina.kohtamaki(a)seamk.fi

 Tampereen ammattikorkeakoulu

 campusonline.tamk@tuni.fi

Teija Lehto: teija.lehto@tuni.fi

 Turun ammattikorkeakoulu  campusonline@turkuamk.fi Vaasan ammattikorkeakoulu avoin@vamk.fi , juha.vierola@vamk.fi Yrkeshögskolan Arcada stig.blomqvist@arcada.fi

JOO-verkosto

KorkeakouluYhteyshenkilö(t)
Tampereen yliopistoSami Hautakangas
HankenJohanna Lindqvist
Oulun yliopistoKatri Suorsa
Helsingin yliopistoNiina Haapasilta
Åbo AkademiJohnny Nykvist
Yrkeshögskolan Novia