Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tälle sivulle kootaan korkeakoulujen yhteistyönä tiedot toiminnassa olevista, opiskelijaliikkuvuutta sisältävistä opetusyhteistyöverkostoista yhteyshenkilötietoineen. Kunkin verkoston osalta tarkastellaan, voidaanko verkostossa alkaa soveltaa vuonna 2019 allekirjoitettua puitesopimusta opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa (Sopimusasiakirja: Puitesopimus_opetusyhteistyöstä_suomalaisissa_korkeakouluissa_allekirjoitettu_2110219_yo_amk.pdf)

Korkeakoulujen verkostoyhteyshenkilöt

KorkeakouluYhdyshenkilö
Helsingin yliopistoNiina Haapasilta
Tampereen yliopistoAino Nordling
HAMKPirjo Kuisma / Mervi Mäkinen
HankenLinda Gerkman
Lapin yliopistoMerija Timonen
Yrkeshögskolan ArcadaLilian Sjöberg
Jyväskylän yliopistoTimo Rantanen
Oulun yliopistoVesa-Matti Sarenius
Oulun ammattikorkeakouluVesa-Matti Sarenius (PENDING)
Humanistinen ammattikorkeakouluVirpi RuuskaAlakohtaiset ja alueelliset verkostot

VerkostoNimiKoordinoiva korkeakouluYhteyshenkilöt yhteistyökorkeakouluissaTilanneTiedot sopimuksesta
AsianetThe Finnish University Network for Asian StudiesTurun yliopistoTampereen yliopisto: ?

 CNS Co-op Network studiesHelsingin yliopiston Ruralia-instituuttiTampereen yliopisto: Tytti Klén

Fitech Tekniikan alan verkostoyliopisto (Finnish Institute of Technology)

Tampereen yliopisto: Minna Lanz

HILMA Sukupuolentutkimuksen valtakunnallinen verkostoHelsingin yliopisto

Tampereen yliopisto: Hanna-Mari Ikonen

Oulun yliopisto:KIVAKO Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissaHaaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tampereen yliopisto: Taina Juurakko-Paavola

HAMK: Kirsi Korkealehto

Turun yliopisto: Michael NelsonLITO Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuusTurun yliopisto

Turun yliopisto: Kaisa Saastamoinen

Aalto-yliopisto: Pia Lahti

Hanken: Susanna Taimitarha

Helsingin yliopisto/Maat.-metsät. tdk: Simo Riikonen

Itä-Suomen yliopisto: Mirjami Ikonen, Marina Cafaro

Jyväskylän yliopisto:

LUT-yliopisto: Susanna Koponen

Oulun yliopisto: Vuokko Iinatti

Tampereen yliopisto: Marika Ranta

Vaasan yliopisto: Miia-Leena Mikkilä

Åbo Akademi:

Verkostossa aktiivista yhteistyötä verkko-optuksessa (muille kuin kauppatieteilijöille tarkoitetut liiketoimintaosaamisen perusopinnot (8 kurssia, kukin laajuudeltaan 5 op).Sopimus puitesopimuksen tarkoittamasta opetusyhteistyöverkostosta allekirjoitettu.
Psykonet


Psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto

Turun yliopisto

Koordinaattori Tanja Sarlin, TY

Suunnittelu Virve Vatjus, TAU

Edustus johtokunnasta kaikista yliopistoista ja oppiaineista

ISY; Puheenjohtaja  Marianna Virtanen  ja vpj Katri Komulainen 

HY; Laura Hokkanen, Anu-Katriina Pesonen

JY; Juha Holma, Taru Feldt

TAU Mikko Peltola, Ulla Kinnunen

TY Ari Kaukiainen ja Paula Salo

ÅA Mira Karrasch ja Patric Jern

Psykologiliitto Annarilla Ahtola, vara Katja VähäkangasVerkostossa toimivat kaikki psykologian alan koulutusvastuuyliopistot

Edustus on oppiaineista sekä erillisistä työryhmistä

sekä sidosryhmänä Psykologiliiton edustus 

Verkoston toimesta toteutetaan valtakunnallista opetusta verkkopintoina ja videoluentoina 1)perusopintokokonaisuudessa

25 opintopisteen kokonaisuus

2) Erikoispsykologi koulutuksessa yhteisiä kursseja on 2-4 vuodessa

3) muutamiin erillisiin valinnaisiin aineisiin on tulossa tarjolle verkkokurssit


Yhteistyö perustuu sopimusyliopistojen keskinäiseen, toistaiseksi voimassa olevaan yhteistyösopimukseen

Vuonna 220 tehdään erillissopimukset tarpeen mukaan erillisten yhteistyökurssien toteutumisen osalta.


Samalla päivitetään sopimuskäytännöt videoluentojen käyttöoikeuksien määrittämiseseen liittyvistä asioista.

Sosnet Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkostoLapin yliopisto

Sosnetin johtoryhmän jäsenet: ja koordinaatiohenkilöstö:

Helsingin yliopisto: Ilse Julkunen, Helena Blomberg-Kroll

Itä-Suomen yliopisto: Riitta Vornanen, Mari Suonio (verkoston verkko-opetuksen koordinaattori)

Jyväskylän yliopisto: Kati Närhi

Lapin yliopisto: Merja Laitinen, Sanna Lähteinen (verkoston koordinaattori) 

Tampereen yliopisto: Riikka Korkiamäki

Turun yliopisto: Jarkko Rasinkangas

Verkostossa on aktiivista yhteistyötä verkko-opetuksessa (mm. 10-15 valtakunnallista verkkokurssia vuosittain) ja yhteistyö  pohjautuu v. 2010 uusittuun verkoston  toistaiseksi voimassaolevaan perussopimukseen. Ristiinopiskelua koskevan verkostosopimusken luonnostelu otetaan työn alle keväällä 2020. 
Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemiaValtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkostoTurun yliopisto

Koordinaatio Turun yliopisto: Hanna-Kaisa Aalto, Maija Mäki

Koulutusyhteyshenkilöt helmikuussa 2020, tulossa henkilövaihdoksia kevään aikana:

Aalto: Sanna Väisänen

Helsingin yliopisto: Nina Janasik

Itä-Suomen yliopisto: Päivi Pelli

Lapin yliopisto: Mika-Petri Laakkonen

Lappeenrannan-Lahden teknillinen

yliopisto: Tuomo Uotila

Oulun yliopisto: Erkki Urpilainen

Tampereen yliopisto: Markus Pöllänen, Jari Kolehmainen

Turun yliopisto: Katariina Heikkilä, Kimmo Laakso

Åbo Akademi: Annina Kainu

Avoimen ylipiston väylä: Mia Stening

Verkosto toimii aktiivisesti ja tarjoaa tulevaisuuden-tutkimuksen 25 op opinnot (viisi 5op kurssia). 


UniPid

Finnish University Partnership for International DevelopmentJyväskylän yliopisto

Tampereen yliopisto: Anna Wansen-Kaseva

Jyväskylän yliopisto: Johanna Kivimäki, koordinaattori (JYU:sta boardissa Teppo Eskelinen, Tuula Tuhkanen ja Pekka Toivanen sekä Anna Grönlund hallinnollisena jäsenenä)

Oulun yliopisto:

Verkosto toimii aktiivisesti. 

Verkko-opinnot ovat avoimia kaikkien jäsenyliopistojemme opiskelijoille ja niistä voi muodostaa myös sivuainekokonaisuuden (25 ects).

UniPID koordinoi virtuaaliopinnoista koostuvaa kestävän kehityksen sivuaineohjelmaa ja tarjoaa rahoitusta jäsenyliopistoille, jotka tuottavat ohjelmaan virtuaalikursseja. 

Jäsenyliopistot: https://www.unipid.fi/unipid/member-universities/

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus
Turun yliopistoTampereen yliopisto: ?

Venäjän suomalainen verkosto (Aleksanteri-instituutti)
Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituuttiTampereen yliopisto: ?

YUNET 
Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto: ?

Oulun yliopisto:ISICTItä-Suomen ICT-koulutuspolkuItä-Suomen yliopisto

Karelia Ammattikorkeakoulu

Savonia AmmattikorkeakouluAMKoodari
MetropoliaHAMK: Tapani Honkanen

HAMK-XAMK -yhteistyösopimus

HAMK/ Tekniikka: Lassi Martikainen

XAMK/ Tekniikka: Mika Rupponen

HAMK/ Hyvinvointiosaaminen: Kati Rokala?

sopimuksessa on sovittu koulutusyhteistyöstä, jossa kumpikin osapuoli tuottaa toiselle opintoja. 2020: yhteinen korkeakouludiplomisopimus allekirjoitettu 15.3.2018, alakohtaiset liitteet sen jälkeen
Finnish Design Academy -hanke
LABHAMK: Mirja Niemelä

DLB Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteenHAMK

HAMK: Ulla Moilanen             ulla.moilanen@hamk.fi         

Novia: Romi Rancken             romi.rancken@novia.fi          

TAMK: Jukka Tohu                  jukka.tohu@tamk.fi               

Karelia: Ari Talkkari                  ari.talkkari@karelia.fi

XAMK: Timo Leinonen            timo.leinonen@xamk.fi

JAMK: Laura Vertainen            laura.vertainen@jamk.fi

Turun AMK: Pekka Alho                  pekka.alho@turkuamk.fi      

OAMK: Matti Järvi                   matti.jarvi@oamk.fi               

Savonia: Leena Kärkkäinen            leena.karkkainen@savonia.fi

Halu ja sitoutuminen yhteistyön jatkumiseen on DLB-hankkeen toimijoiden kesken hyvä – yhteistoteutukset nähdään ammattikorkeakoulujen etuna osaamisen tunnistamisen ja profiloitumisen kautta.  Hankesopimuksen jatkoksi on luonnosvaiheessa luonnonvara-alan yhteistyösopimus opetuksellisesta yhteistyöstä.


CampusOnline-verkosto

VerkostoNimiYhteistyökorkeakouluYhteyshenkilö/asiointiosoite korkeakoulussa  TilanneTiedot 
sopimuksesta 

Ammattikorkeakoulujen
yhteinen verkko-opintotarjonta

CampusOnline.fi -portaaliTurun AMK (portaali) (koordinoiva)Turun ammattikorkeakoulu: campusonline@turkuamk.fi            


JAMK (sopimus)Jyväskylän ammattikorkeakoulu: campusonline@jamk.fiCentria-ammattikorkeakouluaverko@centria.fiDiakonia-ammattikorkeakouluavoin@diak.fiHaaga-Helia ammattikorkeakoulucampusonline@haaga-helia.fiHumanistinen ammattikorkeakouluavoinamk@humak.fiHämeen ammattikorkeakoulukoulutuksentukipalvelut@hamk.fiHögskolan på Ålandsven.schauman@ha.axJyväskylän ammattikorkeakoulucampusonline@jamk.fiKaakkois-Suomen ammattikorkeakoulucampusonline@xamk.fiKajaanin ammattikorkeakoulucampusonline@kamk.fiKarelia ammattikorkeakoulucampusonline@karelia.fiLahden ammattikorkeakouluavoinamk@lamk.fiLapin ammattikorkeakoulucampusonline@lapinamk.fiLaurea-ammattikorkeakouluavoinamk@laurea.fiMetropolia Ammattikorkeakouluvirve.prami@metropolia.fiYrkeshögskolan Noviaanita.kronqvist@novia.fiOulun ammattikorkeakoulucampusonline@oamk.fi Saimaan ammattikorkeakoulu tiina.matikainen@saimia.fi Satakunnan ammattikorkeakoulu  campusonline@samk.fi Savonia-ammattikorkeakoulu campusonline@savonia.fiSeinäjoen ammattikorkeakoulu paivi.vahasalo@seamk.fi Tampereen ammattikorkeakoulu campusonline.tamk@tuni.fi Turun ammattikorkeakoulu  campusonline@turkuamk.fi Vaasan ammattikorkeakoulu susan.sundqvist@vamk.fi Yrkeshögskolan Arcada stig.blomqvist@arcada.fi

JOO-verkosto

KorkeakouluYhteyshenkilö(t)
Tampereen yliopistoMikko Markkola
HankenLinda Gerkman, Ava Engström
Oulun yliopistoTero Vedenjuoksu
Helsingin yliopistoNiina Haapasilta
Write a comment…