Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimustietovarannon webinaari korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten viestinnän asiantuntijoille järjestettiin 23.1.2020. Webinaarissa esiteltiin hanketta ja käytiin läpi erityisesti tiedeuutisia koskevia avoimia kysymyksiä - miten organisaatiot haluavat omien tiedettä ja tutkimusta koskevien uutistensa näkyvän?

Esitykalvot: webinaari_tiedeuutiset (kalvoille lisätty kuvaus tietosuojasta ja yhteisrekisterinpitäjyydestä)

Tallenne: https://kannu.csc.fi/s/H3sQMBjnoQPLfpz (tallenne alkaa kohdasta 01:37)

Viestintämateriaalia tutkimustietovarannosta:


Alkuperäinen kutsu:

Tutkimustietovaranto tuo tutkimusorganisaatioille valtakunnallista näkyvyyttä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC kutsuvat tutkimusorganisaatioiden viestinnän asiantuntijat webinaariin, jossa esitellään uusi valtakunnallinen suomalaista tutkimustietoa kokoava ja välittävä palvelu.

Webinaarissa tutkimustietovarantoa rakentavan CSC:n asiantuntijat kertovat, mistä uudessa tietovarannossa on kysymys, ja mitä palvelu merkitsee tutkimusorganisaatioiden näkyvyydelle ja vaikuttavuudelle. Tutkimustietovarannon avoin portaali research.fi tulee tarjoamaan ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan suomalaisesta tutkimuksesta. Jatkuvasti päivittyvät tiedot ovat avoimesti kaikkien selailtavana ja haettavana.

Portaalin yhtenä tavoitteena on tarjota kattava kansallinen näkymä tutkimusorganisaatioiden omiin tiedeuutisiin. Webinaarissa esittelemme alustavan suunnitelman tiedeuutisten näyttämiseksi portaalissa. Tavoite on keskustella toteutuksen avoimista kysymyksistä sekä kuulla laajemmin tutkimusorganisaatioiden viestinnän asiantuntijoiden ajatuksia ja kehitysehdotuksia.


Tutkimustietovaranto toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien kanssa.


Hankkeeseen voi tutustua osoitteessa www.tutkimustietovaranto.fi.


Lisätiedot:

Koordinaattori Minna Ala-Mantila, CSC, minna.ala-mantila (at) csc.fi, puh. 050 448 3598

  • No labels