Arvo-palvelun keskeiset käsitteet

KäsiteKuvaus

Tiedonkeruu

Arvon kerran tai yleensä toistuvasti (esimerkiksi vuosittain) toteutettava valtakunnallinen (palaute)tiedon kerääminen. Arvolla toteutettavia tiedonkeruita ovat esimerkiksi Kandipalaute ja Move!-liikuntatiedonkeruu. 

Tiedonkeruu toteutetaan kyselyllä, joka on tiedonkeruun ajallinen ilmentymä, esimerkiksi Kandipalaute 2023. 

Arvon tiedonkeruut

Kysely (tiedonkeruulomake)

Vastaaja vastaa kyselyyn eli antaa vastaukset tiedonkeruulomakkeeseen. 

Kyselyyn kuuluu valtakunnallinen kyselypohja sekä mahdollisesti koulutuksen järjestäjän oma kysymysryhmä tai kysymysryhmiä. 

Kyselyn nimi näkyy vastaajalle vastauslomakkeella kyselyn otsikkona.

CSC:n Arvo-tiimi luo kaikki Arvolla toteutettavat kyselyt. 

Tiedonkeruulomakkeen sisältö

Kysymysryhmä

Kysymykset luodaan aina kysymysryhmään, joita on kyselyssä yleensä useita. Kysymysryhmään lisätään sisällöltään samaan aihepiiriin kuuluvat kysymykset. Kysymysryhmän nimi näkyy vastaajalle kyselyssä väliotsikkona. 

Osassa Arvolla toteutettavista tiedonkeruista koulutuksen järjestäjä voi lisätä omia kysymyksiä kyselyyn. Koulutuksen järjestäjän Arvo-vastuukäyttäjä luo koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän tai -ryhmät sekä lisää ne kyselyyn. Samaa kysymysryhmää on mahdollista käyttää useassa kyselyssä. 

Kysymysryhmän luominen ja muokkaaminen

Kyselypohja

Kyselypohja sisältää kyselyn valtakunnalliset kysymysryhmät, jotka näytetään kyseisessä kyselyssä kaikilla koulutuksen järjestäjillä.

CSC:n Arvo-tiimi liittää tiedonkeruun valtakunnalliset kysymysryhmät kyselypohjaan ja kyselypohjan kyselyyn. Koulutuksen järjestäjät eivät voi muokata kyselypohjaan kuuluvia kysymyksiä tai niiden järjestystä.

Samaa kyselypohjaa voidaan käyttää saman tiedonkeruun kyselyissä useana vuonna, jos kysymyksiin ei ole tullut muutoksia. 

Vastauslinkki

Vastauslinkki on internetlinkki, joka sisältää vastaajatunnuksen.

Vastaajatunnus

Vastaaja tarvitsee vastatessaan vastaajatunnuksen, jolle hänen antamansa vastaukset tallennetaan. 

Vastaajatunnuksiin voidaan liittää taustatietoja esim. VIRTA-opintotietopalvelusta tai eHOKSista. Taustatiedot vaihtelevat tiedonkeruukohtaisesti ja ne on kuvattu kunkin tiedonkeruun tietosuojailmoituksessa. Tiedonkeruiden rekisterinpitäjät ohjeistavat CSC:n Arvo-tiimiä kunkin tiedonkeruun henkilötietojen käsittelyssä.

Vastaajatunnusten luomisen ja vastaajalle toimittamisen tavat vaihtelevat tiedonkeruukohtaisesti. Osassa tiedonkeruista vastaajatunnus muodostetaan, kun vastaaja kirjautuu kyselyyn Haka-kirjautumisella kirjautumissivun kautta ja osassa tiedonkeruista vastaajatunnukset lähetetään sähköpostitse vastaajille. Osassa tiedonkeruista koulutuksen järjestäjä voi luoda vastaajatunnuksia manuaalisesti Arvon virkailijakäyttöliittymän kautta.

Vastaajatunnus voi olla henkilökohtainen tai ryhmälinkki. Osassa tiedonkeruista käytetään sekä henkilökohtaisia vastaajatunnuksia että ryhmälinkkejä, osassa molempia. 

Arvon tiedonkeruut (tiedonkeruukohtaiset ohjeet vastaajatunnusten luomisesta ja toimittamisesta tiedonkeruiden omilla sivuilla) 

Manuaalisesti luodut vastaajatunnukset: Vastaajatunnusten luominen

Kyselykerta

Vastaajatunnukset luodaan aina kyselykertaan, joita on kyselyssä yleensä yksi (automaattisesti luodut vastaajatunnuket) tai kaksi (automaattisesti luodut vastaajatunnukset ja manuaalisesti luodut vastaajatunnukset).

Kyselyyn automaattisesti luotavat vastaajatunnukset luodaan samaan kyselykertaan. Vastaajatunnuksia luodaan automaattisesti esimerkiksi Haka-kirjautumisen myötä tai eHOKS-järjestelmän tietojen perusteella. Jos kyselyyn on mahdollista luoda manuaalisesti vastaajatunnuksia Arvon virkailijakäyttöliittymän avulla, nämä manuaaliset vastaajatunnukset luodaan omaan kyselykertaansa.