Paikalla: Eija Suikkanen, Juha Venho, Anttoni Lehtonen, Outi Tasala, Päivi Rauste, Heidi Laine, Juhani Huttunen, Maria Seppänen 

Aika & paikka: 25.2.2020 klo 9.15-10.15 Zoom

Agenda

Käydään läpi 12.2.2020 palveluesittelystä ja työpajoista saadut huomiot ja TuAMK:n toiveet 

Keskustelua 

 • TuAMK:in toiveet agendalle: Miten eteenpäin? 
 • Megahankkeen virtuaalityöpöytä (Ilkka Lappalainen edistää CSC:llä)  
 • Liikuntalaboratorio
 • Ideapankki & ohjeistuksen tuottaminen CSC:n palveluista opinnäytetyön tekijöille:  CSCIDEAPANKKI-93 - Getting issue details... STATUS
 • Cosie (kehittää yhdesssä sosiaalisia palveluja) 
 • Mielipiteet alustuksiin ja ohjelmaan; kommentit tapahtumakonseptiin


Mielipiteet alustuksiin ja ohjelmaan; kommentit tapahtumakonseptiin

 • Yleisesittely hyvä ja selkeä, sellainen mitä kaivattiin. Toimi hyvin sellaisille, jotka eivät juuri tienneet aiheesta
 • Elinkaariajattelu auttoi suuntaamaan ajattelua
 • Sovellusesimerkit mahdollisesti konkretisoisivat lisää; TuAMKista esimerkki mukaan
 • Voitaisiin pyrkiä syvällisempään cases esivalmisteluun ennen vierailuja - mikä olisi paras rytmitys ja järjestys  
 • CSC matchmakerina ja keskusteluttajana
 • Tarpeiden ja tarjonnan tunteminen paremmin auttaisi molempia osapuolia  
 • Venho korosti CSC:n jalkautumista korkeakouluihin tärkeänä ja antoi kiitosta tilaisuudesta
 • Yleistä asioiden jumppaa myös lounaskeskustelussa
 • Anttoni keskustellut Selinan kanssa miten tehdä yhteistyöstä kestävää ja jatkuvuutta rakenteisiin ettei yksittäisten henkilöiden varassa
 • CSM CSC:ssä avainhenkilöinä, dokumentaatio tärkeää
 • TKI -toiminta on organisaatiolähtöistä, yliopistoissa tutkimus enemmän "henkilökohtaista" / itsenäistä
 • Haasteellisuuden kannalta TuAMK caset edustavat hyvin toimintaa, mutta on paljon muutakin
 • Liikuntalaboratorio -case:
  • Voitaisiinko edistää yhteistyötä näiden kysymysten ja ratkaisujen osalta kansallisella tasolla
  • Olisiko mahdollista olla CSC:n konsultointipalvelu esim. jo hankintavaiheessa, jotta saadaan parhain ymmärrys vaatimuksista ja mahdollisista ratkaisuista?
  • Laitevalmistajien suljetut rajapinnat → tarvitaan painetta tänne
 • Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio mahdollistaa temaattisten työaiheiden jatkokehittelyn yhdessä
 • Opinnäytetyöt: aineiston hallinnan kokonaisuus, suostumuslomakkeet tiedon keruuseen, tallennus näille, ehkä myös dokumenttien työstö, mitä hyötyä CSC:n palveluista? → yleinen / kansallinen tarve
 • Avainhenkilöiden löytäminen a) tervesytieto-/sensitiivisen tiedon käsittelyn ja b) opinnäytetyöcasen ympärille CSC:stä ja AMK:eista
 • Palautetta toivotaan CSC:llä koulutustarpeisiin liittyen
  • Maria Seppänen Markkinoidaan toukokuun koulutusta ja tulevaa webinaaria aktiivisesti AMK:lle! 
 • AMK:ien käyttötilastot ja vertailu myös yliopistoihin nähden: käytön vertailugraafeja, aikasarjoja, jne.
  • Etsitään myös johtolankoja TuAMK nykyisestä käytöstä (hankkeita, joita ei tunnistettu tapahtuman osallistujaraadissa)
 • MEGA -pilotti:
  • Ilkka Lappalainen on kokoustanut projektin kanssa, Anttoni seuraa, Anita Narbro projektissa
  • Haasteita: EU:n ulkopuolelta, pieni datamäärä
  • Manuaalisesti muutaman datasetin siirto ensin, jne.
   • Heidi ottaa seurantaan ja varmistaa että on tiketöity jms.  
 • Jatkokeskustelu :
  • Edellä mainittujen nosteiden status -check
  • AMK:ien käyttötilastojen pohdinta
  • Anttoni/Eija/Juha kartoittavat muitakin kiinnostuneita hankkeita CSC:n tarjoaman informaation (mm. Heidin esitysmateriaali) pohjalta

 • No labels