Väittämäkysymyksessä tenttijä voi saada väärästä vastauksesta miinuspisteitä, jotka vaikuttavat tentin kokonaispisteisiin vähentävästi. Tentin yhteispistemäärä ei voi kuitenkaan olla negatiivinen, eli koko tentin pistemääräksi tulee aina vähintään 0. Vastausvaihtoehdot ovat oletuksena Tosi, Epätosi ja En osaa sanoa. Vastausvaihtoehtojen järjestys on lukittu siten, että En osaa sanoa -vaihtoehto on aina alimmaisena. 

Tentin oikea ja väärä vastaus määrittyy vastausvaihtoehdon pistelukeman mukaan: 

 • Oikean vastauksen pistelukema on aina enemmän kuin 0. 
 • Väärän vastauksen pistelukema on aina joko 0 tai vähemmän. 
 • En osaa sanoa -vastausta ei voi muokata ja sen pistelukema on aina 0.


Kysymyksen luonti

 1.  Valitse kysymystyyppi alasvetovalikosta. 
  Kysymyksen tyypin alasvetolaatikon sisältö, josta valitaan Väittämäkysymys.
 2.  Kirjoita kysymys tekstikenttään.
  Kysymystekstin tekstikenttä, johon voi kirjoittaa kysymyksen.
 3.  Kysymystyyppi sisältää automaattisesti vastausvaihtoehdot Tosi (+1p), Epätosi (-1p) ja En osaa sanoa (0p). Jos haluat käyttää näitä vaihtoehtoja, siirry seuraavaan kohtaan Lisätiedot. Jos taas haluat muokata vastausvaihtoehtojen tekstiä tai pisteitä, voit tehdä sen tässä vaiheessa. Huomioithan tarkemmat ohjeistukset kysymyksen yhteydessä.
  Vastausvaihtoehdot esiteltynä Tosi (vihreä), epätosi (punainen) ja En osaa sanoa (harmaa) ja niiden pisteytykset.
 4.  Lisätiedot -kohdassa voit lisätä kysymykselle omistajia, liittää kysymykseen liitetiedoston ja antaa tarkempaa ohjeistusta kysymykseen liittyen. Avainsanaa käyttämällä voit jälkeenpäin etsiä kysymystä Kysymyspankista.
  Lisätiedot-kentän kuva, jossa voi lisätä kysymysken omistajia, liitetiedoston tai ohjeistusta.
 5.  Tallenna kysymys.

Väittämäkysymyksen (muokattava) arviointi tentissä

Exam arvioi väittämäkysymykset automaattisesti.

Tentin arviointinäkymässä: 

 • Kysymyksen oikea vastaus on merkitty vihreällä, väärä vastaus punaisella ja En osaa sanoa -vastaus harmaalla.
 • Opiskelijan oikea vastaus on merkitty vihrein raamein.
 • Opiskelijan väärä vastaus on merkitty punaisin raamein.
 • Opiskelijan En osaa sanoa -vastaus on merkitty harmain raamein.


Esimerkki 1. Opiskelija on valinnut oikean vastauksen ja saanut pistemääräksi 1/1.

Kuva, jossa opiskelijan vastaus on oikein ja merkitty vihrein raamein.
Esimerkki 2. Opiskelija on valinnut väärän vastauksen ja saanut pistemääräksi -1/1.


Kuva, jossa opiskelijan vastaus on väärin ja merkitty punaisin raamein.


Esimerkki 3. Opiskelija on vastannut En osaa sanoa -valinnan ja saanut pistemääräksi 0/1.

Kuva, jossa opiskelijan vastaus on En osaa sanoa ja merkitty harmain raamein.


Väittämäkysymystyypin arvioinnissa on mahdollisuus ohittaa automaattisesti lasketut pisteet. 

 • No labels