Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Väittämäkysymyksessä tenttijä voi saada väärästä vastauksesta miinuspisteitä, jotka vaikuttavat tentin kokonaispisteisiin vähentävästi. Tentin yhteispistemäärä ei voi kuitenkaan olla negatiivinen, eli koko tentin pistemääräksi tulee aina vähintään 0. Vastausvaihtoehdot ovat oletuksena Tosi, Epätosi ja En osaa sanoa. Vastausvaihtoehtojen järjestys on lukittu siten, että En osaa sanoa -vaihtoehto on aina alimmaisena. 

Tentin oikea ja väärä vastaus määrittyy vastausvaihtoehdon pistelukeman mukaan: 

  • Oikean vastauksen pistelukema on aina enemmän kuin 0. 
  • Väärän vastauksen pistelukema on aina joko 0 tai vähemmän. 
  • En osaa sanoa -vastausta ei voi muokata ja sen pistelukema on aina 0.


Kysymyksen luonti

  1.  Valitse kysymystyyppi alasvetovalikosta. 
  2.  Kirjoita kysymys tekstikenttään.
  3.  Kysymystyyppi sisältää automaattisesti vastausvaihtoehdot Tosi (+1p), Epätosi (-1p) ja En osaa sanoa (0p). Jos haluat käyttää näitä vaihtoehtoja, siirry seuraavaan kohtaan Lisätiedot. Jos taas haluat muokata vastausvaihtoehtojen tekstiä tai pisteitä, voit tehdä sen tässä vaiheessa. Huomioithan tarkemmat ohjeistukset kysymyksen yhteydessä.
  4.  Lisätiedot -kohdassa voit lisätä kysymykselle omistajia, liittää kysymykseen liitetiedoston ja antaa tarkempaa ohjeistusta kysymykseen liittyen. Avainsanaa käyttämällä voit jälkeenpäin etsiä kysymystä Kysymyspankista.
  5.  Tallenna kysymys.

Kysymyksen arviointi

  1. Väittämäkysymystyyppi hyödyntää automaattista arviointia, jossa on mahdollisuus automaattisen pisteytyksen ohitukseen.
  • No labels