Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

WEBINAARI 

Aika: alkuvuosi 2021
Osoite
:

OHJELMA

Päätetään loppuvuonna. Ehdotuksia ja ideoita voi lähettää koordinaattorille.

Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Webinaari tallennetaan.

OHJEET

Näin osallistut Zoom-kokoukseen
Pikaohje Zoomin käyttöön


Verkoston seuraava webinaari järjestetään alkuvuonna 2021.

AIEMMAT WEBINAARIT

8.10.2020 – Webinaari

Avoin julkaiseminen ja vastuullinen tiede [tallenne]
Jyrki Hakapää (Suomen Akatemia) [esitys]
Kata-Riina Valosaari (Suomen Akatemia) [esitys]

Verkoston työryhmien esittelyt ja toiminta 1/2 [tallenne] 
Koko verkoston toiminnasta [esitys
Tutkimuksen arviointi
[vain tallenteessa]
Tutkimusetiikka
[esitys]
Kestävä kehitys ja vastuullisuus [esitys]
TUPO-ryhmä
[esitys]
IR-tekijäverkosto [esitys]
EU Horisontti-yhteistyöhankkeet [esitys]

Verkoston työryhmien esittelyt ja toiminta 2/2 [tallenne]
MSCA-ryhmä (Marie Skłodowska-Curie) [esitys]
Tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö [esitys]
Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä  [esitys]
Julkaisumetriikka [esitys]
ORCID-yhteistyöryhmä [esitys]
Tietomalliryhmä [esitys]
FiPure-käyttäjäryhmä [esitys, ks. edellinen]
Yliopistojen tutkimusrahoituspäälliköt [esitys]
EU-edunvalvonta (aloittava ryhmä, ks. tallenne)

1.4.2020 – Tutkimuspalvelujen yhteistyötä Suomessa

Uuden Finn-ARMAn yleisesittely, käytännöt, ryhmät, wiki-sivusto ja tiedotus
Ella Bingham (AALTO), Walter Rydman (CSC) [esitys] [tallenne

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta, projektit sekä yritysyhteistyö [tallenne
Johanna Krappe (Turun AMK), AMK-TKI-johtajien verkosto [esitys]
Marko Forsell (Centria AMK), AMK-TKI-johtajien verkosto
[esitys]

Tutkimuslaitosten rooli suomalaisessa tutkimuskentässä – Tulanet
Sanna Marttinen, Tulanet [esitys] [tallenne

Julkaisutiedonkeruun työryhmän toiminta ja yhteistyö esim. OKM:n kanssa
Anna-Kaarina Linna (TY) [esitys] [tallenne]

Tietoiskut: Tutkimuspalvelupäivät (rsd2020.fi) ja Finn-ARMAn palkinnot
Soile Haverinen (TY) [esitys] [tallenne

  • No labels