Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Ajankohtaista

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa laajalti koulutus- ja tutkimusyhteisöihin. Organisaatiot siirtyivät pikaisella aikataululla laajalti etätyöskentelyyn ja ovat joutuneet miettimään toimivia ratkaisuja, joilla opetus, opiskelu, tutkimus ja muu työskentely on mahdollista myös poikkeustilanteessa. Näille sivuille on koottu ajankohtaisia aiheita poikkeustilanteen vaikutuksista ja opeista sekä aiheen ympärillä käytävästä keskustelusta. 

Lisätietoja tilannekuvaan liittyen ja ajatuksia sivun kehittämiseksi voi antaa suoraan oman CSC-kontaktin tai yhteisen yhteysosoitteen opi@csc.fi kautta. 

Kevään 2020 opiskelijavalintojen tueksi kootut materiaalit Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehitysideat ja tarpeet poikkeustilanteessa

Ideapankki on korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumista eteenpäin vievien kehitysideoiden keräämiseen, jakamiseen ja edistämiseen tarkoitettu palvelu. Ideapankin avulla pyritään löytämään oikeat tahot ehdotusten esiselvityksille ja jatkotoimille. Kehitysideoista on tunnistettu niitä, jotka liittyvät erityisesti COVID-19 poikkeustilanteeseen. Nämä löytyvät seuraavan sivun kautta:

Ajantasaista tietoa ideoiden ohjaamisesta eri tahoille esiselvitykseen ja niiden edistymisestä löydät ideatiketeiltä. Ideapankki-palveluun voit tutustua osoitteessa ideapankki.csc.fi

  • No labels