Tausta:

Tällä hetkellä EXAM-tenttikonsepti on korkeakoulujen (27 yliopistoa ja ammattikorkeakoulua) pääasiallinen ratkaisu valvottuihin digitaalisiin tentteihin. EXAM-tentit suoritetaan valvotuissa, vakioiduissa tenttitiloissa, joten poikkeustilanteen aikana osaamisen osoittaminen ei ole mahdollist EXAN-järjestelmällä, koska tavoitteena on vahvasti kontrolloitu osaamisen arviointi,

Suurin osa korkeakouluista on suositellut tenttimäisen arvioinnin toteuttamista Moodlessa, mutta Moodlessa suoritettava kotitentti ei kuitenkaan mahdollista samanlaista osaamisen todentamista ja varmistamista, mitä EXAM-tilojen vakioidussa ja valvotussa ympäristöissä toteutetaan. Erityisen tärkeää osaamisen varmistaminen on terveydenhuollon aloilla. Tällä hetkellä mm. erikoislääkärikuulustelut ja valmistuvien sairaanhoitajien osaamisen todentaminen ovat käytännössä keskeytyneet. 

Valvottujen tenttien toteuttamiseen kampuksen ulkopuolella on suuri tarve kampusten ollessa suljettuna. Myös EXAM-tenttitilojen sulkeminen AVI:n ja korkeakoulujen päätöksellä on aiheuttanut jo suunniteltujen valvottujen tenttien lykkäytymisen. EXAM ei tällä hetkellä vielä palvele kotitenttimahdollisuutta.

EXAM-järjestelmän kehitys toteutuu tällä hetkellä yliopistojen yhteistyönä ja yhteisellä konsortiorahoituksella sekä OKM-kärkihanke rahoituksena. Työ tehdään CSC:n koordinoimana. Toimittajalla kehitystyötä tekee tällä hetkellä 1-2 kehittäjää.

Ehdotuksia EXAM kehittämisen nopeuttamiseksi

Mikäli EXAM-kehitystä halutaan nopeuttaa, voidaan lisäresursoida ja suunnitella oheiset kehitystoimet, joista muutamat ovat mahdollisia viikkojen aikataululla, osa muutaman kuukauden aikana. Kehittämisen nopeuttaminen vie viikkoja mutta se auttaa v. 2020 aikana järjestelmässä julkaistaviin ominaisuuksiin.

Poikkeustilanteessa EXAM-konsortion tavoitteena on edistää sähköisen arvioinnin käyttömahdollisuuksia priorisoimalla EXAM-järjestelmän kehityskohteita: 

  • Nopealla aikataululla toteutetaan EXAM-tenttikysymysten siirtotyökalu Moodle-oppimisalustan tenttiaktiviteettiin. Tämä vähentää käsityötä ja mahdollistaa opettajille aiempien materiaalien hyödyntämisen Moodle-tenttitoteutuksissa
  • Lisäksi nopeutetaan EXAM-järjestelmän omakone-tentti toteutuksen (BYOD tentti) valmistelua ja tutkitaan sen käyttömahdollisuutta myös kotitenttijärjestelmänä. Näin vähennettäisiin tarvetta osallistua tentteihin fyysisissä tenttiakvaarioissa.
  • Muita mahdollisia kehittämiskohteita olisi tensttien etävalvontaratkaisun kartoitus käyttöönotettavaksi Moodle- ja EXAM-tenteissä. 

Resursointina 100-150 K€ seuraavalle 12 kuukaudelle auttaisi jo EXAM-konsortion nykyisen kehitysvauhdin nopeuttamista. 80- 100 työpäivää lisää kehittämistä seuraavan 2kk aikana. 20 työpäivää koordinaatiota ja 30 työpäivää testaamista korkeakouluissa kokopäivätyönä


  • No labels