Yleistä 

Korkeakoulujen tuottamien opettajatietojen keräämisessä on siirrytty vuoden 2014 tiedoista lähtien vaiheittain tietojen keräämiseen VIRTA-opintotietopalvelusta. Vuodesta 2015 lähtien VIRTA-opintotietopalvelusta on kerätty tiedot sekä opettajaopinnoista että opetettavien aineiden opinnoista. Tavoitteena on, että opettajankoulutuksen valtakunnallisen ohjauksen ja koulutustarpeiden ennakoinnin edellyttämät tiedot voidaan korkeakoulujen osalta kerätä kokonaisuudessaan VIRTA-opintotietopalvelusta. Tiedonkeruun ajankohdasta sovitaan vuosittain OKM:n ja korkeakoulujen kesken. 

OKM:n ohjekirje (PDF) opettajatiedonkeruusta. 


OKM: n tiedonkeruussa opettajakelpoisuuksista kerätään seuraavat tiedot

  • Opettajan tutkinnot
  • Muuten kuin tutkinnon perusteella pääteltävät opettajan kelpoisuudet
  • Opetettavat aineet

Tarkempi kuvaus kerättävistä tiedoista löytyy vuosittain päivitettävästä Tiedonkeruun käsikirjasta

Tiedot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa.

Opettajakelpoisuudet Ekstra-Vipusessa: https://extra.vipunen.fi/opintotiedot/Sivut/Opintosuoritukset.aspx

Ohjeita opettajankelpoisuustietojen merkitsemiseen

  • No labels