Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tälle sivulle kerätään eri lähteistä tulleita ehdotuksia muutoksiksi tuleviin PAS-määrityksiin.

Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen (v1.7.2)

EhdotusPerustelutKommentit
Dokumentille URN
Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot (v1.8.0)

EhdotusPerustelutKommentit
Dokumentille URN

Poistetaan ARC tiedostomuotoTiedostomuodolle ei enää ole tarvetta, koska WARC on korvannut sen
Tekstiin tarkennus XML dokumenttien osaltaLisätään tekstiin maininta, että säilytettäville XML dokumenteille ei tehdä skeemavalidointeja. [CSC #423002]

PAS-palveluiden rajapinnat (v2.1.1)

EhdotusPerustelutKommentit
Dokumentille URN

Päivitetään tarkastusraportin tapahtumat vastaamaan päivitettyä PREMIS tapahtumat listaa

  • No labels