Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikalla:

Patrik Maltusch, Kari Kataja, Vilho Kolehmainen, Manu Pajuluoma, Esa Mätäsaho, Esa Suominen, Vesa-Matti Sarenius, Helena Eronen, Jaakko Riihimaa, Maria Rehbinder, Tuulia Aarnio, Mari Pehkonen, Jukka Ivonen, Neea Savilaakso, Tiina Nokkala, Jaani Kuusela, Tiina Kokko, Liisa Huovinen, Olavi Pesonen, Juha Venho, Olli R, Kirsti Niemeläinen, Susanna Näreaho, Johanna Krappe

CSC: Antti Mäki, Walter Rydman, Kuno Öhrman, Ari Rouvari, Liza Seppälä, Max Laihonen, Jussi Auvinen

Seurantakokouksen wikisivu: https://wiki.eduuni.fi/x/17w0CQ

Muistio

Keskustelussa nousivat esille tiedonhallintaan liittyvät konkreettiset mallit ja käsitteet ja niiden yhteys käytännön prosesseihin. Tämän pohjalta tunnistettiin, että tiedonhallintaan liittyvä korkeakoululaitoksen yhteistyö ulottuu laajemmalle kuin pelkästään tiedonhallintalain yhdenmukaiseen toimeenpanoon - kyse on kokonaisvaltaisemmin vaatimustenmukaisuudesta, johon käytännön prosessit pohjaavat. Kokouksessa tunnistettiin tahtotila näiden yhteisesti sovittujen selkeiden vaatimusten työstämiselle käytännön työtä ohjaamaan. Näin sekä katetaan tiedonhallintalain edellyttämät asiat erityisesti että yleisesti löydetään yhteiset edellytykset, joiden mukaan korkeakoulukentän tiedot liikkuvat toimijalta toiselle. Tiedonhallintalain vaatimukset ovat osajoukko kaikista vaatimuksista.

Oppijan polusta ei käyty tällä kertaa keskusteltu syvällisesti.

Tiedon luokittelu ja aineistonhallinta

 • Toivottiin, että käsitteet ja toimintamallit olisivat kaikille yhtenäiset ja selkeät, jota niitä voisi helposti viedä käyttäjäryhmille, oli kyse sitten tutkimusdatasta tai aineistojen luokittelusta.
 • Käytännön työtä tekevien näkökulmaa ei saa unohtaa. Esimerkiksi kuinka opettajakunnalle viestitään toimintamalleista?
 • Teknistä tarkastelua on tehty etupäässä tietoturvanäkökulmasta. Suurempi tarve on kokonaisvaltaiselle näkökulmalle, jossa lähdetään liikkeelle prosesseista.
 • Jotkut työkalut ovat ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja. Yksinkertaisuus on tarpeen työkalujen valitsemisessa.

Vaatimustenmukaisuus

 • Kokouksessa käydyn äänestyksen tulos:
  • KYSYMYS 1) puhutaanko vaatimustenmukaisuudesta eikä tiedonhallintalaista?
   • 11 kannatti vaatimustenmukaisuuteen keskittymisestä, 3 kannatti tiedonhallintalain jatkokäsittelylle
  • KYSYMYS 2) lähdetäänkö edistämään Johanna Krappen ehdotusta, että perustetaan korkeakoulujen yhteinen projekti vaatimustenmukaisuuden edistämiseksi?
   • 8 jaa, 0 ei, loput tyhjiä

→ Jatkossa puhutaan vaatimustenmukaisuudesta eikä tiedonhallintalaista.

AP: Pystytetään korkeakoulujen yhteinen projekti vaatimustenmukaisuuden edistämiseksi.

Eteneminen

 • KA-SIG järjestää 4.9.2020 klo 9-11: Tiedonhallintalain edistäminen korkeakouluissa
 • Korkeakoulujen uutta yhteistyöaluetta voidaan käyttää matalalla kynnyksellä tiedon jakamiseksi. Toiveena on, että kesän aikana työhön osallistuvat tahot kävisivät lisäämässä alueelle relevanteiksi katsomiaan dokumentteja.
  • Paljon on jo valmiina. Näin vältetään päällekkäinen tekeminen.
 • Konkreettisia näkökulmia siihen, miten yksittäisissä korkeakouluissa toimitaan.
 • Avoimia kysymyksiä:
  • Tietojen luokittelu
  • Metadatamallit
7.5.2020 järjestetyn työpajan muistio: https://wiki.eduuni.fi/x/wax2C


Toukokuussa, 7.5.2020, järjestettiin ’Tiedonhallintalain soveltamisyhteistyö korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa' –työpaja yhteistyössä OKM:n ja VM:n kanssa. Työpajan yhtenä tuotoksena päätettiin järjestää seurantakokous, joka järjestetään 24.6.2020 klo. 09:00-11:00. Toukokuiseen työpajaan oli kutsuttu erilaisia korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmia koko korkeakoululaitoksen puolesta edustavia asiantuntijoita. Työpajan yhteenveto on wiki-sivulla (https://wiki.eduuni.fi/x/wax2C). Walter Rydman (CSC) kirjoitti työpajasta blogin:: https://www.csc.fi/-/pyk%C3%A4liin-tuijottamisesta-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n%C3%A4k%C3%B6kulmaanSeurantakokouksen agenda tarkentuu osallistujien jakamien ajatusten pohjalta, Toukokuisen työpajan ja tulevan seurantakokouksen taustalla on "Ideamuotoilu" https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-63. 


OKM:n asettama korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä toimii korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä (OKM/21/040/2014). Tiedonhallintalakiin liittyy korkeakoulutusta ja tutkimusta koskevia erityiskysymyksiä ja korkeakoululaitoksen piirissä on vahvistunut käsitys siitä, että pyrkisimme soveltamaan tiedonhallintalakia ja liittyvä säädöskehikkoa yhteisillä tulkinnoilla ja toimilla. Seurantakokouksessa pohdittaisiin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen erityiskysymyksiä ja erityisesti sitä, miten soveltaisimme 3. luvun asioita, vaikka ne eivät koskekaan korkeakouluja.

Seurantakokouksen tavoite
 * Tunnistaa yhteisten suositusten ja tulkintojen kohteita sekä mahdollisia toimijoita näitä korkeakoululaitoksen puolesta edelleen valmistelemaan 
 * Käynnistää työ, joka johtaisi korkeakoululaitoksen yhteiseen tiedonhallintamalliin/karttaan: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-91


Toukokuisen työpajan wiki-sivulla (https://wiki.eduuni.fi/x/wax2C) on luettelo osallistujille suunnitelluista profiileista. Tarkoitus on edelleen kutsua seurantakokoukseen asiantuntijoita erilaisilla näkökulmilla, jotta saamme otettua huomioon laajasti korkeakoulujen eri tehtävät. Seurantakokouksen osallistujajoukko on tarkoitus pitää pienenä eikä osallistujia kutsuta kaikista korkeakouluista vaan erilaisia näkökulmia yhteisesti edustamaan.

Seurantakokouksen wiki-sivu: https://wiki.eduuni.fi/x/17w0CQ


Lisätietoja tiedonhallintalain työpajan seurantakokoukseen osallistumisesta ja käytännön järjestelyistä antavat Walter Rydman ja Kuno Öhrman (@csc.fi).

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän puolesta


Aika: 09:00 - 11:00

Etäyhteysosoite: https://cscfi.zoom.us/j/834205978

Agenda 24.6.2020: webinaari tallennetaan

CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS

1) Tilaisuuden avaus, huomiot 7.5. työpajasta (Walter Rydman, CSC)

2) Miten konkreettisesti etenemme oppijan ja tutkijan poluilla?

 • Kohderyhmittäinen jaottelu, olennaiset tietopyynnöt eri asiakasryhmien mukaan

3) Yhteistyöalue ja sen hyödyntäminen

4) Seuraavia askeleita

 • Jatkossa puhutaan vaatimustenmukaisuudesta eikä tiedonhallintalaista erikseen: "vaatimustenmukaisuus ja korkeakoulut"
 • Vaatimustenmukaisuus ja korkeakoulut -yhteistyöaluetta, (https://wiki.eduuni.fi/x/ngltCQ alueella me.csc.fi) voidaan käyttää matalalla kynnyksellä tiedon jakamiseksi. Toiveena on, että kesän aikana työhön osallistuvat tahot kävisivät lisäämässä alueelle relevanteiksi katsomiaan dokumentteja ja koottaisiin konkreettisia näkökulmia siihen, miten yksittäisissä korkeakouluissa toimitaan.

 • Tavoitteena korkeakoulujen yhteinen projekti vaatimuksenmukaisuuden edistämiseksi.
 • Kokoonnutaan seuraamaan asian edistymistä KA-SIG:n 4.9.2020 klo 9-11: Tiedonhallintalain edistäminen korkeakouluissa -verkkokokouksessa. KA-ringin työalue yhteisen tietoarkkitehtuurin kehittämiseksi https://tt.eduuni.fi/sites/kity/kasig/KArinki/SitePages/Tietoarkkitehtuurin%20yhteinen%20kehitt%C3%A4minen.aspx
 • Ideoita asian edistämiseksi tai sen ympärillä voi ehdottaa, kommentoida ja seurata: ideapankki.csc.fi • No labels