Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ristiinopiskelupalvelun ohjausryhmän jäsenet 08/2020-07/2022

Ohjausryhmän jäsenetOrganisaatioVerkosto
Marko Holmavuo, pjItä-Suomen yliopistoYliopistojen IT-johtajien verkosto FUCIO
Ismo KantolaTurun ammattikorkeakouluAmmattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden verkosto AMK-OHA
Sari LaaksonenLAB-ammattikorkeakouluAmmattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkosto AAPA

Vesa-Matti Sarenius

Oulun yliopistoYliopistokoulutuksen asiantuntijaverkosto OHA-forum
Erja Widgren-SallinenItä-Suomen yliopistoYliopistokoulutuksen asiantuntijaverkosto OHA-forum
Marko Wilen, vpjLaurea-ammattikorkeakouluAmmattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden verkosto AMK-OHA

Minna Pylkkönen,

sihteeri

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Ristiinopiskelupalvelun ohjausryhmän jäsenet 08/2022-07/2024

Ohjausryhmän jäsenetOrganisaatioVerkosto
Marko HolmavuoItä-Suomen yliopistoYliopistojen IT-johtajien verkosto FUCIO
Ismo KantolaTurun ammattikorkeakouluAmmattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden verkosto AMK-OHA
Virve PeltoniemiTampereen ammattikorkeakouluAmmattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkosto AAPA
Erja Widgren-SallinenItä-Suomen yliopistoYliopistokoulutuksen asiantuntijaverkosto OHA-forum
Katri VentusAalto-yliopistoYliopistokoulutuksen asiantuntijaverkosto OHA-forum
Marko WilenLaurea-ammattikorkeakouluAmmattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden verkosto AMK-OHA

Minna Pylkkönen,

sihteeri

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Ohjausryhmän tehtävät

  • Ohjausryhmä vastaa Ristiinopiskelupalvelun kehittämisestä ja yleisestä ohjauksesta.
  • Ohjausryhmän vastuulla on myös palvelun ylläpitoedellytysten varmistaminen ja mahdollinen ylläpitotoimien kehittäminen.
  • Ohjausryhmä päättää vuosittain palvelun toimintasuunnitelmasta sekä vahvistaa vuosittain Ristiinopiskelupalvelun korkeakoulukohtaisesti määräytyvät vuosihinnat Toimittajan esityksestä.
  • Ohjausryhmä päättää yhteistyössä Toimittajan kanssa Palvelun kaikkia Tilaajia koskevasta yhteisestä Palvelun kehittämisestä huomioiden korkeakoulujen ilmoittamat näkökohdat. Ohjausryhmä pitää Tilaajat tietoisena Palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä suunnitelmistaan.
  • Ohjausryhmän toimikausi on palvelun alkuvaiheessa kaksi kalenterivuotta.
  • Ohjausryhmä päivittää tarvittaessa palvelukuvauksen sisällöllisesti taustaverkostoja kuultuaan
  • Ohjausryhmä voi perustaa Palvelun toiminnan ylläpidon ja kehittämistyön tueksi tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijaryhmiä.
  • Ohjausryhmän toiminnan valmistelutyössä ja ohjausryhmän kokouksissa varmistetaan riittävä edustus esim. kutsumalla mukaan asiantuntijoita.

Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun jokainen neljästä verkostosta on edustettuna. Jos jäsen on estynyt osallistumasta, hänellä on oikeus nimetä itselleen kokoukseen varajäsen.


  • No labels