Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 23.6.2020


CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) tavoitteena on taata Eduuni-yhteistyöpalveluiden saavutettavuus digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tämä seloste koskee seuraavia Eduuni-yhteistyöpalveluita:

Tämä saavutettavuusseloste koskee Eduuni-yhteistyöpalveluiden yleisiä, kaikille avoimia käyttöliittymiä. Eduuni-palvelut sisältävät kollektiivisesti tuotettua sisältöä, jonka saavuttettavuudesta vastaa sivuston omistajat sekä sisällöntuottajat (käyttäjät). Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon. 

Saavutettavuuden tila

Eduuni-yhteistyöpalvelut täyttävät osittain kriittiset saavutettavuusvaatimukset (WGAC 2.1, A & AA). Saavutettavuuspuutteet on listattu Ei-saavutettava sisältö -otsikon alla.

Eduunin tavoitteena on tuotteistaa CSC:n asiakkaiden ja sidosryhmien käytetyimmät yhteistyövälineet yhdeksi helppokäyttöiseksi ja jatkuvasti kehittyväksi palvelukokonaisuudeksi. Eduuni-palveluja käytetään internetin välityksellä erilaisilla päätelaitteilla ja selaimilla. Palvelut tuotetaan mahdollisimman käyttöjärjestelmä-, selain- ja toimisto-ohjelmistoriippumattomasti, käytettävien tuotteiden sallimissa rajoissa. Eduuni-yhteistyöpalvelut perustuvat kolmannen osapuolen kehittämiin ohjelmistoihin, joiden saavutettavuudesta huolehtii ensisijaisesti tuotteiden kehittäjät (Atlassian, Microsoft). 

Lisätietoja tuotteiden saavutettavuudesta löytyy alla olevista linkeistä:

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia:

  • tekstivastineiden puuttuminen osasta kuvista, linkeistä ja muista sivuston elementeistä
  • värit ja kontrastit ovat tavoitetasoa heikommat osassa sivustojen elementtejä
  • tekstiä esittävät kuvat käyttäjille suunnatuissa ohjeissa
  • joidenkin toimintojen käytettävyys näppäinkomennoilla tai ruudunlukuohjelmalla
  • palveluiden käytettävyys mobiililaitteilla
  • kaikki liitetiedostot (esim. PDF, PowerPoint) eivät ole saavutettavuuden mukaisia.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle customerservice@eduuni.fi. Muista mainita palvelun sivu (URL), jota ilmoituksesi koskee. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla saavutettavuusvaatimukset.fi kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000


  • No labels