Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Palvelu ei sovellu kaikkiin käyttötarpeisiin. (Lue lisää)



Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


Prezi

http://prezi.com/

Virtuaalinen esitystyöpöytä, joka mahdollistaa zoomattavan käsitekartta-tyylisen esityksen selaimen kautta.
  • Palvelua voidaan käyttää selaimella sekä joillekin mobiilialustoille on olemassa oma sovellus.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio (29.1.2014)

  • Palvelu, toimii Yhdysvaltain lainsäädännön alaisuudessa. Ilmainen tunnus antaa uudelleenkäyttöoikeuden tallennettuun materiaaliin niin kauaksi aikaa kunnes tunnus tuhotaan. Käytännössä esitykset sisältöineen ovat täysin julkisia ja kenen tahansa käytettävissä millä tavalla tahansa. Freemium-palvelulogiikan mukaisesti maksamalla saa säilytettyä paremman kontrollin tallennettuun materiaaliin.
  • (plus) palvelu kerää käyttö- ja käyttäjätietoa pääsääntöisesti palvelun toteuttamiseksi
  • (plus) palvelun oikeus käyttää materiaalia palvelun markkinointiin päättyy käytön loputtua
  • (minus) Palveluntarjoaja ei ole US-EU Safe Harbor-listalla, mutta ilmoittaa noudattavansa ”U.S. Federal Trade Commission's Fair Information Practices”–käytäntöjä yksityisyystiedon käsittelyssä
  • (minus) palvelun ei takaa materiaalin hävittämistä käytön lopettamisen yhteydessä
  • (minus) palvelun toisen käyttäjän linkittämät julkiset esitykset säilyvät palvelussa vaikka esityksen tekijän tunnus poistetaan
  • (minus)(minus) käyttäjätietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille

Kirjautuminen

  • Oma tunnus, Facebook- tai LinkedIn-tunnus

Tukimalli

Palvelun tarjoaja

  • Prezi Inc., USA

Vastaavat palvelut

  • Mural.ly, Sozi, Jessyink