Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Tämä palvelu on arvioitavana


Unable to render {include} The included page could not be found.

Google Analytics

Verkkosivustojen kävijäseuranta ja analysointityökalu. Google Analyticsin avulla saa tietoa mm. siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivustoasi ja miten ja mistä kävijät saapuvat sivustollesi. Palvelu otetaan käyttöön kirjautumalla Google-tilille ja asettamalla pätkä seurantakoodia sivustollesi.

Linkki

http://www.google.com/analytics

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Palveluehdot: http://www.google.com/analytics/terms/fi.html

Tietosuojakäytäntö (yhteinen muiden Googlen tuotteiden kanssa): https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Palvelun tarjoaja

Google

Arvio

+ tilin haltijalle tarjotaan mahdollisuus ottaa kaksivaiheinen tunnistus käyttöön

+ Analytics palvelun käyttöehdot poikkeavat Googlen kuluttajille suunnattujen palvelujen ehdoista.

+ Google ei käytä tai luovuta toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja ilman etukäteistä kirjallista suostumusta muutoin kuin sopimuksesta johtuvien velvoitteiden suorittamiseksi tai lain, asetuksen tai tuomioistuinpäätöksen vaatimissa tapauksissa. Tarkoittaa kaikkia juridisesti suojattuja tietoja sekä muita toisen osapuolen toiselle osapuolelle kirjallisesti luovuttamia tietoja, joissa on merkintä "luottamuksellinen", tämä on kuvattu tarkemmin käyttöehdoissa.

+/- Analytics palvelun käyttöön sovelletaan Googlen yleisiä tietosuojaehtoja joissa Google varaa oikeuden säilyttää ja käyttää palvelun käyttäjästä ja käytöstä kerättyä. Poislukien "asiakastiedot", asiakastiedoilla tarkoitetaan analysoitavien sivujen vierailijoiden ominaisuuksiin ja toimintaan liittyvää tietoa.

- tietosuojaehtojen mukaan käyttäjästä kerätty tieto voi olla hakusanoja, laitekohtaisia tietoja (malli, käyttöjärjestelmä laitetunniste, jne) sekä puhelujen lokitietoja (esim. sijaintitiedot, käyttäjän ja soittajan numerot) Lisäksi Google voi yhdistää saamiaan henkilötietoja muissa Googlen palveluissa oleviin tietoihin.

Kirjautuminen

-

Tukimalli

Palvelun oma tukisivusto: https://support.google.com/analytics/?hl=fi

Vastaavat palvelut

-

  • No labels