Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jatkuvan oppimisen sanastoprojekti on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteinen sanastohanke.

TAVOITE

Hankkeen tavoitteena on laatia opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen yhteisille jatkuvaan oppimiseen liittyville käsitteille harmonisoidut määritelmät, jotta käsitteitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti esimerkiksi arkkitehtuurityössä, säädösvalmistelussa ja palveluiden suunnittelussa. Sanastoon valitaan noin 60 käsitettä.

AIKATAULU

Sanaston aloitus- ja perehdytyskokous pidettiin 27.8.2020. Sanasto pyritään saamaan valmiiksi 12/2021.

TYÖRYHMÄN KOKOONPANO

 • Marjut Anderson, CSC
 • Mikko Hartikainen, OPH
 • Tero Huttunen, OKM
 • Ilmari Hyvönen, OKM
 • Jonna Korhonen, OKM
 • Mikko Kuoppala, TEM
 • Tomi Kytölä, OKM
 • Mira Piironen, Uudenmaan TE-palvelut (11.8.2021 lähtien)
 • Harry Pulliainen, KEHA-keskus
 • Kirsi-Marja Putkonen, KEHA-keskus
 • Janne Savolainen, TEM
 • Tuula Sumkin, OPH
 • Totti Tuhkanen, TY
 • Markku Virtanen, TEM
 • Lara Anastasiou, CSC → siirtynyt pois ryhmästä
 • Maarit Hildén, Uudenmaan ELY-keskus → siirtynyt pois ryhmästä
 • Taina Riikonen, Uudenmaan TE-palvelut → siirtynyt pois ryhmästä
 • Päivi Sipiläinen, Uudenmaan ELY-keskus → siirtynyt pois ryhmästä

Lisäksi mukana on terminologi, jonka työstä TEM ja OKM maksavat Sanastokeskukselle.


AINEISTOJA

 • No labels