Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eduuni-wiki ja Eduuni Jira -palvelut päivitettiin uusimpiin tuoteversioihin viikonlopun (5.-6.9.2020) huoltokatkossa.
Versiopäivityksien mukana palveluihin on tullut muutamia uudistuksia, joista kokosimme tähän käyttäjille näkyvimmät muutokset.

Eduuni-wiki (Confluence 7.7.2)

Parannuksia sivueditorin käyttöön

Atlassian on tehnyt parannuksia editorin käytettävyyteen ja sivumuokkauksien tekemiseen, jotka liittyvät:

 • luetteloiden kopiointiin ja liittämiseen
 • navigointiin taulukon sisällä
 • linkkien lisäämiseen 
 • pikanäppäinten käyttöön
 • taulukkosolujen taustavärien vaihtamiseen

https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-7-7-release-notes-1004960930.html#Confluence7.7ReleaseNotes-Seamlesseditingexperience

Korjauksia saavutettavuuteen

Atlassian on panostanut viimeisissä versioissa saavutettavuuden kehittämiseen ja korjannut useita saavutettavuuteen vaikuttavia virheitä, jotka ovat aiemmin tulleet esille VPAT-arvioinnissa, esim. näppäimistöllä navigointiin liittyviä virheitä. Lisätietoja saavutettavuuskorjauksista löytyy seuraavasta linkistä:
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-7-7-release-notes-1004960930.html#Confluence7.7ReleaseNotes-Accessibilityimprovements 

Enemmän värejä taulukoihin

Kauan toivotut värit ovat nyt käytettävissä taulukkosolujen taustalla. Käytettävissä on yhteensä 49 erilaista väriä. Aiemmin käytössä olleet värit ovat myös edelleen käytettävissä, joten olemassa olevat taulukot säilyvät ennallaan.
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-7-5-release-notes-1001823832.html#Confluence7.5ReleaseNotes-Bringsomecolourtoyourtables

Tarkista kuka voi nähdä sivun

Sivukohtaisten käyttörajoitusten vuoksi ei aina ole selvää, kuka voi nähdä wiki-sivusi. Siirry kolmen pisteen takaa sivun oikeasta yläkulmasta > People who can view  ja näet listan käyttäjistä, joilla on käyttöoikeudet wiki-sivustoon ja sivurajoitukset eivät estä sivun katselua.
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-7-3-release-notes-983794557.html#Confluence7.3ReleaseNotes-Checkwhocanviewapageandsharewithconfidence

Tiedostojen käsittely Atlassian Companion -sovelluksen avulla

Uudistunut Companion sovellus listaa kaikki tiedostot, jotka sovelluksen avulla on avattu muokattavaksi. Tiedostot näkyvät listattuna kunnes ne poistaa listalta tai sovelluksen käynnistää uudelleen. Atlassian on tehnyt myös parannuksia toiminnallisuuksiin, jotka vaikuttavat sovelluksen avaamiseen. Saadaksesi uudistuneet ominaisuudet käyttöön, täytyy työasemalle ladattava Companion sovellus päivittää. Lisätietoja sovelluksen käyttöön liittyvistä muutoksista löytyy seuraavasta linkistä: https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-7-3-release-notes-983794557.html#Confluence7.3ReleaseNotes-Morecontrolwheneditingfiles

Eduuni Jira (Jira 8.12.0)

Saavutettavuus

Atlassian on tuonut Jiraan käyttäjäkohtaiset saavutettavuusasetukset, jotka helpottavat mm. linkkien ja elementtien havainnointia. Asetukset saa käyttöön oman profiilikuvakkeen alta > Accessibility. Asetuksissa on valittavissa seuraavat vaihtoehdot:

 • Alleviivatut linkit
 • Kuvioidut statukset
 • Tekstin kasvatettu väli
 • Tausta button -linkkeihin

https://confluence.atlassian.com/jirasoftwareserver/accessibility-998878998.html

The Velocity Chart

Tiimin nopeutta mittaava Velocity chart on saanut täysin uudistuneen ilmeen ja tunnelman hienoilla ominaisuuksilla, kuten tarkennus, jonka avulla voi tutkia lähemmin oikeaa sprinttiä. Lue lisää Velocity -raportin ominaisuukista seuraavasta linkistä: https://confluence.atlassian.com/jirasoftwareserver/velocity-chart-938845700.html

Issue detail view 

Jira boardilla näkyvä Issue detail view on nyt mahdollista piilottaa ja ottaa takaisin esiin vain muutamalla napin painalluksella. Piilottaaksesi näkymän, valitse Board > Hide detail view. https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-8-11-x-release-notes-1013852753.html#JiraSoftware8.11.xreleasenotes-detailview

Parannuksia sähköposti-ilmoituksiin

Aiemmassa Jira-versiossa on otettu käyttöön sähköposti-ilmoitusten niputtaminen (batched email notifications). Kun käyttäjä mainitaan esimerkiksi kommentissa, se tarkoittaa yleensä sitä, että asia tarvitsee välitöntä huomiota. Atlassian on kuunnellut käyttäjien toiveita ja uusimmassa Jira-versiossa maininnasta lähtee sähköposti-ilmoitus ilman viivettä.
https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-8-11-x-release-notes-1013852753.html#JiraSoftware8.11.xreleasenotes-mentions

User picker

Uudistunut user picker (Custom field) näyttää käyttäjän kokonimen sekä avatarin, jotta oikean käyttäjän tunnistaminen olisi helpompaa.
https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-8-12-x-release-notes-1019380834.html#JiraSoftware8.12.xreleasenotes-picker

Poistuneet ominaisuudet

Internet Explorer -selain ei ole enää tuettu uusimmissa Atlassian Confluence ja Jira -versioissa. Tämä koskee myös Eduuni-wiki ja Eduuni Jira -palveluita.
Suosittelemme käyttämään jotain toista selainta palvelujen kanssa. Lisätietoja aiheesta löytyy seuraavasta linkistä: https://blog.developer.atlassian.com/retiring-ie11-support-for-atlassian-cloud-server-and-data-center-products/Eduuni Jira (Atlassian Jira) and Eduuni-wiki (Atlassian Confluence) were updated to the latest product versions during service break on last weekend (September 5-6, 2020).
Few improvements and new functionalities was introduced with these latest releases by Atlassian. We compiled the most visible changes to this post.

Eduuni-wiki (Confluence 7.7.0)

Editing experience

Enjoy smoother editing with the upgraded page editor. Atlassian has solved several long-standing frustrations related to:

 • copying and pasting lists
 • navigation within tables
 • inserting links
 • using keyboard shortcuts
 • changing cell background colors

https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-7-7-release-notes-1004960930.html#Confluence7.7ReleaseNotes-Seamlesseditingexperience

Accessibility improvements in Confluence

Atlassian has fixed many accessibility issues that were identified in their last VPAT assessment, e.g. keyboard navigation bugs. More information can be found from link below: https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-7-7-release-notes-1004960930.html#Confluence7.7ReleaseNotes-Accessibilityimprovements 

More colour to tables

You can now choose from 49 different table cell colours. The old colours are still available, so your existing tables will look just fine.
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-7-5-release-notes-1001823832.html#Confluence7.5ReleaseNotes-Bringsomecolourtoyourtables

Check who can view a page

Due to the layers of space permissions and page restrictions that can be applied, it isn't always obvious who can actually see your page.
Go to > People who can view for a simple list of all the people who are allowed to view the space, via space permissions, and
are not prevented from viewing the page by page restrictions.
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-7-3-release-notes-983794557.html#Confluence7.3ReleaseNotes-Checkwhocanviewapageandsharewithconfidence

Editing files with Atlassian Companion

It's now easier to keep track of the files you've opened for editing with Atlassian Companion. When you click Edit, the file will be listed in the Companion window. Files are listed until you choose to remove them from the list, or restart Companion. It's now easier to keep track of the files you've opened for editing with Atlassian Companion. When you click Edit, the file will be listed in the Companion window. You'll also need to upgrade Companion app to get these great new features. Read more about Companion app from the following link: https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-7-3-release-notes-983794557.html#Confluence7.3ReleaseNotes-Morecontrolwheneditingfiles

Eduuni Jira (Jira 8.12.0)

Accessibility improvements in Jira

You can personalize your accessibility settings to make it easier to work with Jira. To change the settings, click your user avatar and select Accessibility. You can choose the following options:

 • Underlined links
 • Patterns on issue statuses
 • Increased text spacing 
 • Background in subtle buttons

https://confluence.atlassian.com/jirasoftwareserver/accessibility-998878998.html

The Velocity Chart

The new chart shows up to 120 sprints, lets you choose a pre-defined timeframe or a custom date range, shows average velocity of your team, and has a completely new look and feel with some cool features like focus that lets you zoom in on the right sprint.
https://confluence.atlassian.com/jirasoftwareserver/velocity-chart-938845700.html

Issue detail view 

Now you can choose to hide the detail view and quickly enable it back whenever you need it. You can do it with just two clicks of a button on your project's board, select Board > Hide detail viewhttps://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-8-11-x-release-notes-1013852753.html#JiraSoftware8.11.xreleasenotes-detailview

Improved email notifications

In earlier version of Jira, Atlassian has introduced batched email notifications that decreased the number of emails you’re getting from Jira, making it less chatty. Now, mentions will be included together with other issue updates in the summary email, but they will trigger this email to be sent as soon as possible. When someone mentions you on an issue, they usually need your immediate attention.https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-8-11-x-release-notes-1013852753.html#JiraSoftware8.11.xreleasenotes-mentions

User Picker

Atlassian has optimized the single user picker behavior to help identify users. Now, the picker displays user's full name and avatar. This way the custom field user picker has the same look and feel as the user system fields such as Reporter and Assignee. 
https://confluence.atlassian.com/jirasoftware/jira-software-8-12-x-release-notes-1019380834.html#JiraSoftware8.12.xreleasenotes-picker

Removed features

Internet Explorer is no longer supported browser by Atlassian. This also affects to Eduuni-wiki and Eduuni Jira services.
We recommend to use some other browser with the services.
https://blog.developer.atlassian.com/retiring-ie11-support-for-atlassian-cloud-server-and-data-center-products/


 • No labels