Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

Joustava opinto-oikeus lisää opiskelijan valinnanvapautta tarjoamalla mahdollisuuden

  • liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta ja
  • hyödyntää tutkinnossaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta voi hän hakea joustavaa opinto-oikeutta ja oikeuden saatuaan suorittaa JOO-opintoja (joko osan tai kaikki lukuvuoden aikana suoritettavat opinnot) toisessa yliopistossa.

Joustava opinto-oikeus pohjautuu yliopistojen väliseen sopimukseen. Hakuun liittyvät yleiset periaatteet on kuvattu yleisohjeissa.

Yliopistot tarkentavat opinto-oikeuden hakuun liittyviä käytäntöjään sekä hakemusten puoltamisen ja opinto-oikeuksien myöntämisen kriteerejä JOO-ohjeissaan. JOOPAS-palvelua ja sähköistä JOO-hakua käyttävien yliopistojen ohjeet löydät ohjeet yliopistoittain -sivuilta. Joopas-hakujärjestelmään pääset myös sivun vasemman palstan linkistä.

Tarkista eri yliopistojen JOO-hakemusten käsittelykäytännöt ja aikataulu yliopistojen JOO-ohjeista. Lisätietoja yliopistojen hakukäytännöistä saat yliopistojen JOO-opintojen ohjaajilta.

HUOM! Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakua eivätkä JOOPAS-palvelua. Jos opiskelet jossakin seuraavista yliopistoista tai haet opiskeluoikeutta johonkin niistä, sinun tulee käyttää paperista hakulomaketta:

  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto

Näiden yliopistojen JOO-ohjeet löydät yliopistojen omilta verkkosivuilta.

  • No labels