Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

På svenska: Anvisningar för gymnasiets läroplansverktyg

Tallenteet koulutuksista ja webinaareista: Kehityssivu

Käyttöoikeuksien haku: ePerusteet käyttöoikeudet


Tällä sivulla ovat LOPS-työkalun käyttöön liittyvät ohjeet. Uuden opetussuunnitelman luominen

Ohjevideo: Uuden opetussuunnitelman luominen


Kun olet kirjautunut työkaluun, valitse opetussuunnitelmasi ja sen jälkeen Luo uusi.


Voit käyttää pohjana joko toista opetussuunnitelmaa tai oletuspohjaa. Valitse Käytä pohjana -kohdassa joko Toinen opetussuunnitelma tai Oletuspohja.

Valitse sen jälkeen pudotusvalikosta pohja.

Anna opetussuunnitelman nimi

Anna organisaatio eli kunta ja koulutuksen järjestäjä valitsemalla pudotusvalikosta sopivat.

Jos opetussuunnitelmasi koskee useita eri oppilaitoksia, lisää oppilaitokset kohdassa Oppilaitokset ja ”Lisää oppilaitos”.

Opintojaksot:

Jos käytät pohjana joko kunnan tai toisen oppilaitoksen opetussuunnitelmaa, voit valita tuodaanko opetussuunnitelman pohjan opintojaksot uuteen opetussuunnitelmaan.

Valitse Kyllä tai Ei sen mukaan, tuodaanko nyt luotavaan opetussuunitelmaan ne opintojaksot, jotka ovat pohjana käytettävässä opetussuunnitelmassa.

Jos kyseessä on kielipainotteinen lukio, valitse kielipainotteisten lukioiden liukupainike aktiiviseksi kohdassa Opintojaksojen tarkistus.

Lopuksi paina Luo opetussuunnitelma -painiketta.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Yleisnäkymä

Ohjevideo: Yleisnäkymä


Yleisnäkymä avautuu, kun olet avannut opetussuunnitelmasi.

Opetussuunnitelman nimen vieressä on rattaan kuvake, josta avautuu yleistoiminnot.

Vasemmassa yläkulmassa on vaihekuvake, jonka alka näkee ne osiot, joissa on vielä puutteita julkaisun osalta. Tästä voi siirtyä julkaisunäkymään.

Vasemmassa reunassa on navigaatio, jossa on tekstikappaleet sekä oppiaineet. Alareunassa on Muokkaa järjestystä -toiminto.

Keskellä on yleisimmät opetussuunnitelman tiedot, sisältäen perusteen diaarinumero, luomisajankohta, julkaisukielet ja työryhmä.

Muokkaamattomat osiot -kohdassa näkyy ne osiot, joihin ei ole tehty muutoksia.

Oppiaineet-kohdassa näkyy luotujen opintojaksojen, liitettyjen moduulien, usean oppiaineen opintojaksojen sekä paikallisten oppiaineiden määrä.

Aikataulu-palkissa näkyy projektin luomispäivämäärä, suunniteltu julkaisupäivämäärä on mahdollista asettaa kuten myös välitavoitteet. Vihreä palkki kertoo nykyhetken.

Oikeassa reunassa näkyy muokkaushistoria, josta voi katsoa kuka on muokannut mitäkin osioita ja milloin.

Yläreunassa voi vaihtaa sivuston kielen.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Yleistoiminnot

Ohjevideo: Yleistoiminnot (opetussuunnitelman tiedot sis. esikatselu, pdf-tiedosto, poistetut sisällöt, käsitteet, arkistointi)


Opetussuunnitelman nimen vieressä  olevasta rattaan kuvakkeestä pääsee yleistoimintoihin.

Opetussuunnitelman tiedot (ja esikatselu)

Tässä osiossa voi tarkastella opetussuunnitelman perusteen diaarinumeroa ja sen kautta perustetta, nähdä opetussuunnitelman tilan joko luonnoksena, julkaistuna tai arkistoituna.

Voi muuttaa opetussuunnitelman nimeä sekä valita julkaisukielet vaihtoehdoista suomi, ruotsi ja englanti.

Hyväksyjätahon ja hyväksymispäivämäärän voi asettaa tähän julkaisemisen yhteydessä.

Organisaatiot-kohdassa näet ne organisaatiot, mihin organisaatioihin tämä opetussuunnitelma liittyy.

Sisällön tuonti:  Opetussuunnitelman opintojaksojen tuontia opetussuunnitelman pohjasta voi hallinnoida liukupainikkeella Tuo opintojaksot pohjan organisaatiosta.

Sisällön tuonti: Opetussuunnitelman oppimäärien tuontia opetussuunnitelman pohjasta voi hallinnoida liukupainikkeella Tuo oppimäärät pohjan organisaatiosta.

Opetussuunnitelman esikatselu on mahdollista linkistä, mikäli opetussuunnitelman esikatselu on aktivoitu liukupainikkeella.

Opetussuunnitelman tiivistelmän voi kirjoittaa sille tarkoitettuun tekstikenttään.


Kaikki muutokset näihin tietoihin vaatii sen, että otetaan muokkaustila käyttöön oikeasta yläkulmasta olevasta Muokkaa-painikkeesta sekä muokkausten jälkeen painetaan Tallenna-painiketta.

Luo PDF

Tässä osiossa voit luoda pdf-tiedoston opetussuunnitelmasta ja ladata sen koneellesi. Painamalla Luo PDF-tiedosto -painiketta, syntyy uusi pdf-tiedosto, joka korvaa aiemmin luodun pdf-tiedoston. Pdf-tiedostoon voi liittää kuvan kanneksi tai ala- tai ylätunnisteeksi valitsemalla kuvan omalta tietokoneelta tiedostosta. Pdf-tiedostossa näkyy vain ne oppiaineet, joista on luotu opintojaksoja.

Käsitteet

Tässä osiossa voi lisätä käsitteitä ja niihin liittyviä kuvauksia. Käsitteisiin on mahdollista viitata opetussuunnitelman sisällä.

Poistetut sisällöt

Tällä sivulla näkee, jos jokin sisältö on poistettu opetussuunnitelmasta. Sisällön saa tarvittaessa palautettua painamalla käsitteen nimen oikealla puolella  Palauta.

Arkistoi opetussuunnitelma

Jos opetussuunnitelma halutaan arkistoida, paina arkistoi opetussuunnitelma. Ohjelma näyttää tällöin ilmoituksen: Olet arkistoimassa opetussuunnitelman. Oletko varma, että haluat arkistoida opetussuunnitelman? Vastausvaihtoehtoja ovat Peruuta ja Kyllä.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Yleisten tekstien päivittäminen (sisältää: kuvan ja linkin lisääminen)

Ohjevideo: Yleisten tekstien päivittäminen


Vasemmalla navigaatiossa on yleiset tekstiosiot numeroituna. Yleisissä tekstiosioissa on näkyvillä perusteen teksti -kohdassa opetussuunnitelman perusteisiin määritetty teksti.

Jos opetussuunnitelman luonnin yhteydessä on valittu jokin toinen opetussuunnitelma (esimerkiksi kuntakohtainen suunnitelma) pohjaksi, tässä pohjassa tehdyt tekstilisäykset näkyvät kohdassa Pohjan teksti. Pohjan tekstin voi piilottaa tai tuoda näkyviin liukupainikkeella.

Paikallinen tarkennus -osassa voit kirjoittaa paikallisen lisäyksen kyseiseen kappaleeseen. Kun haluat muokata tätä osiota valitse ensin Muokkaa sivun oikeasta yläkulmasta. Paikalliseen tarkennukseen on mahdollista lisätä kuva Lisää kuva -painikkeesta tekstikentän yläreunassa. Valitse tällöin kuva valmiiksi ladatuista kuvista tai tietokoneeltasi ja paina Tallenna. Kirjoita vielä kuvateksti ja kuvan vaihtoehtoinen teksti ja paina Lisää kuva -painiketta. Kuvan saa poistettua myöhemmin viemällä kursori kuvan jälkeen ja painamalla näppäimistöstä askelpalautin-näppäintä (pyyhi-näppäin). Myös taulukon voi lisätä taulukko-painikkeesta. Linkin voi lisätä maalaamalla omasta tekstistään jonkun sanan tai lauseen ja sen jälkeen painaa linkki-kuvaketta. Tällöin avautuvaan ikkunaan annetaan se kotisivuosoite, johon linkki halutaan ohjata. Kun olet kirjoittanut paikallisen tarkennuksen, paina lopuksi Tallenna.

Uuden tekstikappaleen lisääminen tehdään painamalla navigaatiossa vasemmalla kyseisen kappaleen kohdalla Uusi tekstikappale -painiketta. Tämän jälkeen anna uudelle tekstikappaleelle otsikko ja valitse Yläotsikko-pudotusvalikosta se otsikko, jonka alle haluat uuden tekstikappaleen lisätä.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Kommentointi-toiminnallisuus

Ohjevideo: Kommentointi-toiminnallisuus


Kaikki virkailijat huolimatta käyttöoikeuksista voivat kommentoida opetussuunnitelmaa LOPS-työkalua. Tällä pyritään lisäämään mahdollisuutta vuorovaikutukseen ja yhteistyöstöä.

Valitse se tekstikappale, jota haluat kommentoida. Paikallisia tarkennuksia tekstikappaleissa on mahdollista kommentoida. Valitse oikeasta yläkulmasta puhekupla. Maalaa se tekstiosa, jota haluat kommentoida. Nyt näkyviin tulee Lisää kommentti -painike. Paina Lisää kommentti -painiketta. Kirjoita kommentti oikealle tekstikenttään ja paina Kommentoi. Kommentti näkyy kaikille kyseistä opetussuunnitelmaa työstäville virkailijoille. Kommentoitu osa tekstistä on korostettu keltaisella päälleviivauksella. Perusteiden tekstiä ei voi kommentoida.

Jos sivulla on jo kommentteja, ne näkyvät oikealla Keskustelu-otsikon alla. Kommentteja voi tarkastella painamalla suurennuslasin kuvaa. Tällöin kommentti avautuu alareunaan ja siihen voi vastata kirjoittamalla tekstikenttään ja painamalla Tallenna. Omaa kommenttia voi muokata tai sen voi poistaa painamalla kolmea pistettä kommentin vieressä ja valitsemalla sitten joko Muokkaa tai Poista.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Opintojakson luominen

Ohjevideo: Opintojakson luominen


Valitse vasemmalta navigaatiosta Oppiaineet. Vasemmalla navigaatiossa näkyy nyt kaikki valtakunnalliset oppiaineet. Samalla näkyy oppiaineiden kooste-sivu, jossa on jokaisessa oppiaineessa olevien opintojaksojen sekä käytettyjen moduulien määrä nähtävillä. Opintojakson voi luoda oppiaineiden koostesivun oikealla ylhäällä olevasta +Opintojakso -painikkeesta tai navigaatiossa valitsemalla ensin oppiaineen ja sen jälkeen Luo opintojakso.

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa eli oppiaineen kautta lisättäessä näkee oppiainekohtaisen sivun. Oppiainekohtaisella sivulla on oppiaineeseen liittyvät oppiaineen tehtävä, laaja-alainen osaaminen, tavoitteet, arviointi ja moduulit. Moduulia klikkaamalla näkee moduulikohtaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Kun olet aloittanut uuden opintojakson luomisen, anna opintojaksolle nimi ja koodi (vähintään kolme merkkiä). Valitse oppiaine Oppiaineet-valikosta, jos sitä ei ole jo valittu. Opintojakson laajuus -kohdassa näkyy opintopisteet, jotka lasketaan opintojaksoon käytetyistä moduuleista tai paikallisesta osasta. Valitse opintojaksoon kuuluvat moduulit painamalla kyseisiä moduuleita. Valittu moduuli tummenee. Jos haluat lisätä opintojakson ilman moduuleja, valitse painike Ilman moduuleja ja anna opintojaksolle opintopistemäärä.

Opintojakson tavoitteisiin, laaja-alaiseen osaamiseen ja arviointiin liittyen voi antaa paikallisen tarkennuksen niille varattuihin tekstikenttiin. (Huomioi, että nämä perusteen tekstit ovat tällä sivulla työstöä varten ja näkyvät julkaistussa opetussuunnitelmassa vain oppiaineen pääsivulla, eikä toistu suunnitelmassa useita kertoja.) Lisäksi sivun lopussa voi kirjoittaa opintojaksolle vapaan kuvauksen.

Paina lopuksi Tallenna.


Integraatio-opintojakson luominen

Ohjevideo: Integraatio-opintojakson luominen


Integraatio-opintojakso koostuu useamman eri oppiaineen moduuleista. Vasemmassa navigaatiossa yleisten tekstiosuuksien alapuolella on oppiaineet. Valitse Oppiaineet. Kun luot esimerkiksi maatieteen ja biologian integraatio-opintojakson, voit luoda opintojakson joko valitsemalla maantieteen tai biologian. Lisäksi oppiaineet-sivun oikeassa yläkulmassa on +Opintojakso -painike, josta voit luoda opintojakson. Tässä ohjeessa näytetään integraatio-opintojakson luominen oppiaineen kautta.

Valitse oppiaine, esimerkiksi biologia. Paina sitten Luo opintojakso -painiketta. Anna opintojaksolle nimi, esimerkiksi Biologian ja maatieteen tutkimusopintojakso. Anna koodi, esimerkiksi BIGE1. Nyt oppiaineet-valikossa on automaattisesti biologia. Paina tämän alla Lisää oppiaine -painiketta. Valitse sitten pudotusvalikosta myös toinen oppiaine, tässä esimerkissä maantiede. Nyt tarjolla olevat moduulit päivittyvät valittujen oppiaineiden mukaan eli nähtävillä esimerkkitapauksessa on sekä biologian sekä maantieteen moduulit.

Valitse opintojaksoosi haluamasi moduulit. Nyt ylhäällä näkyvät opintopisteet päivittyvät valittujen moduulien mukaan.

Tavoitteet sekä keskeiset sisällöt -kohdissa voi lisätä paikallisen lisäyksen. Voit myös lisätä laaja-alaisia osaamisia opintojaksoon sekä tarkentää niitä tekstikenttään.

Opintojakson arviointia voit tarkentaa tekstikenttään, käytettävissä LOPS-työkalussa on tässä kohden tukena oppiaineiden arviointiosiot. Lopussa voit lisätä opintojakson vapaan kuvauksen tekstikenttään.

Paina lopuksi Tallenna.


Paikallisen opintojakson luominen

Ohjevideo: Paikallisen opintojakson luominen


Paikallisen opintojakson, esimerkiksi kertausopintojakson, lisääminen tehdään ilman moduuleita. Valitse navigaatiosta ensin sen oppiaine, jonka alle haluat opintojakson luoda. Paina sitten Luo uusi opintojakso -painiketta. 

Anna opintojaksolle nimi ja koodi. Tarkista, että oppiaineet-valikossa on se oppiaine, jonka alle haluat opintojakson luoda.

Paina sitten Ilman moduuleita -liukupainiketta ja anna opintojakson laajuus -kenttään opintopisteiden määrä.

Täytä vielä muut opintojaksoon liittyvät tiedot. 

Paina lopuksi Tallenna.


Paikallisen osan ja valtakunnallisen moduulin yhdistäminen opintojaksossa

Ohjevideo: Valtakunnallinen moduuli ja paikallinen osa opintojaksossa


Opintojakson, jossa on sekä valtakunnallinen moduuli että paikallinen osa, voi luoda kahdella tavalla.

Tapa 1: Luo uusi opintojakso Oppiaineet-sivulla painamalla + Opintojakso -painiketta. Anna opintojaksolle nimi ja koodi. Valitse oppiaineeksi jokin valtakunnallinen oppiaine ja valitse valtakunnalliset moduulit oppiaineesta. Tämän alla on Lisälaajuus-kenttä, kirjoita lisälaajuus-kenttään paikallisen osan laajuus. Opintojakson laajuus koostuu nyt moduulin laajuudesta ja paikallisen osan laajuudesta. Opintojakson kokonaislaajuus näkyy oikealla ylhäällä. Täytä opintojakson tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi niille varattuihin kenttiin. Kirjaa myös paikallisen osan tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi opintojakson tietoihin. Muista kiinnittää jo tässä vaiheessa huomiota koko opintojakson arviointiin. Ks. tähän liittyvä arviointiohje.

Tapa 2: Luo ensin paikallinen oppiaine ja siihen opintojakso. Tämä on paikallinen osuus. Kirjaa paikallisen osan tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi opintojakson tietoihin. Sen jälkeen valitse navigaatiosta jokin valtakunnallinen oppiaine. Muodosta nyt uusi opintojakso integraatio-opintojakson ohjeiden tapaan. Valitse valtakunnallisesta oppiaineesta moduuli ja paikallisesta oppiaineesta juuri luomasi opintojakso. Muista tässäkin kiinnittää huomiota koko opintojakson arviointiin. Ks. tähän liittyvä arviointiohje.


Vieraat kielet -opintojaksojen luominen

Ohjevideo: Vieraat kielet -opintojaksojen luominen LOPS -työkalussa/ Att skapa studieavsnitt inom främmande språk med läroplansverktyget


Valitse vasemmalta navigaatiosta Oppiaineet. Valitse sen jälkeen Vieraat kielet. Jos kieli on jo määritetty, se näkyy nyt vasemmalla navigaatiossa vieraiden kielten alla. Näihin voi suoraan luoda opintojakson painamalla Luo uusi opintojakso -painiketta.

Osassa oppimäärissä on yhteisiä moduuleita, kuten vieraat kielet B2-oppimäärä (VKB2). Jos halutaan lisätä opintojakso esimerkiksi Espanja B2-oppimäärän, tulee ensin luoda Espanja B2-oppimäärä paikallisena oppiaineena.

Valitse vasemmalta navigaatiosta ensin se oppimäärä, jonka alle haluat paikallisen oppiaineen lisätä. Paina sitten navigaatiosta Luo paikallinen oppiaine -painiketta.

Anna paikalliselle oppiaineelle nimi, esimerkiksi Espanja B2-oppimäärä. Anna oppiaineelle koodi, esimerkiksi ESPB2. Valitse sitten oppiaine-pudotusvalikosta se oppimäärä, johon haluat tämän paikallisen oppiaineen yhdistää, esimerkiksi Vieraan kielet, B2-oppimäärä.

Täytä sitten oppiaineeseen liittyvät muut tiedot ja paina lopuksi Tallenna.

Nyt voit luoda opintojakson luomaasi oppiaineeseen painamalla Luo opintojakso -painiketta vasemmalta navigaatiota oppiaineen alta.

Täytä opintojakson tiedot (voit katsoa opintojakson luomisen ohjeet erikseen). Käytettävissäsi on nyt moduulit siitä oppimäärästä, johon luomasi paikallisen oppiaineen yhdistit eli tässä esimerkissä vieraiden kielten B2-oppimäärän moduulit.

Kun opintojakson tiedot on täytetty, paina lopuksi Tallenna.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Paikallisen oppiaineen luominen ja siihen opintojakson liittäminen

Ohjevideo: Paikallisen oppiaineen ja siihen littyvän opintojakson luominen


Siirry vasemmalta navigaatiosta kohtaan Oppiaineet. Oppiaineiden pääsivulla paina oikealta yläkulmasta Paikallinen oppiaine -painiketta.

Anna paikallisen oppiaineen nimi, esimerkiksi Robotiikka. Jos oppiaine ei liity mihinkään valtakunnalliseen oppiaineeseen, jätä Oppiaine-valikon kohta tyhjäksi. Anna oppiaineelle vapaamuotoinen koodi, esim. ROBO. Täytä sitten seuraavat tiedot oppiaineen osalta: oppiaineen tehtävä, oppiaineen tavoitteet, osaamisen arviointi sekä laaja-alainen osaaminen. Tavoitteet-kohdassa voit kirjoittaa paikallisen lisäyksen tekstikenttään tai lisätä erillisiä tavoitealueita kirjoittamalla tekstikenttään esimerkiksi "Robotiikan tavoitteena on, että" ja sen jälkeen painaa Lisää tavoitealue. Nyt voit antaa tavoitealueelle nimen ja kuvauksen tekstikenttiin.

Paina lopuksi Tallenna, jolloin oppiaine tulee näkyviin muiden oppiaineiden alle navigaatioon ja oppiaineiden pääsivulle. Oppiaineiden järjestystä voi muuttaa kohdassa Muokkaa järjestystä (ks. ohje Järjestyksen muokkaaminen).

Nyt voit lisätä opintojakson painamalla navigaatiosta oppiaineen alta Luo uusi opintojakso -painiketta.

Täytä opintojakson tietoihin nimi ja koodi. Laajuus-kenttään tulee kirjoittaa opintopisteiden määrä. Moduuleita ei paikallisiin oppiaineisiin liittyvissä opintojaksoissa ole käytettävissä, ellei paikallista oppiainetta lisää integraatio-opintojaksoon valtakunnallisen oppiaineen kanssa.

Lisää tarkennukset tekstikenttiin seuraavista: tavoitteet, keskeiset sisällöt, laaja-alainen osaaminen ja arviointi. Lopussa voi kirjoittaa myös vapaan kuvauksen opintojaksolle.

Paina lopuksi Tallenna.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Opintojakson poistaminen

Ohjevideo: Opintojakson poistaminen


Valitse vasemmalta navigaatiosta se opintojakso oppiaineen alta, jonka haluat poistaa. Paina oikealta yläreunasta Muokkaa-painiketta. Sen jälkeen oikealla yläkulmassa on kolme pistettä, josta painamalla valitaan vaihtoehto poista opintojakso. Opintojakson poistaminen vahvistetaan painamalla kyllä. Jos haluat tarkastella poistettuja sisältöjä tai palauttaa opintojakson, paina opintojakson nimen vierestä rattaan kuvasta ja valitse Poistetut sisällöt. Sen jälkeen poistetun sisällön kohdalla oikealla paina halutessasi Palauta.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Järjestyksen muokkaaminen

Ohjevideo: Tekstisisältöjen, oppiaineiden ja opintojaksojen järjestyksen muokkaaminen


Paina vasemmalta navigaation alareunasta Muokkaa järjestystä. Jos navigaatio on piilotettu, sen saa näkyviin kolmesta viivasta vasemmalta ylhäältä.

Paina oikealta yläkulmasta Muokkaa. Valitse joko Tekstikappaleet- tai Oppiaineet ja opintojaksot -välilehti sen mukaan, mitä järjestystä haluat muuttaa. Kaikkien niiden osioiden, joissa on tekstin edessä pieni ruudukko, keskinäistä järjestystä voi muuttaa raahaamalla. Ota kiinni hiiren vasemmalla painikkeella siitä osiosta, jonka haluat siirtää. Pidä hiiren painike pohjassa ja raahaa osio haluamaasi kohtaan. Pudota vapauttamalla hiiren painike. 

Paina lopuksi Tallenna.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Uuden tekstikappaleen luominen

Ohjevideo: Uuden tekstikappaleen luominen


Valitse vasemmalta navigaatiosta ensin se tekstikappale, jonka alle haluat luoda tekstikappaleen. Paina sitten Uusi tekstikappale. Avautuvassa ikkunassa anna tekstikappaleelle otsikko ja Yläotsikko-pudostusvalikosta valitse se otsikko vielä, jonka alle haluat tämän uuden tekstikappaleen luoda. Paina Lisää. Nyt vasemmalla navigaatiossa näet uuden äsken luomasi tekstikappaleen.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Liitteen lisääminen ja ylimääräisen liitteen piilottaminen

Ohjevideo: Liitteet


Vasemmalla navigaatiossa on kohta Liitteet. Tässä osiossa on valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteista tulevat liitteet. Jos haluat siirtää tämän osion paikallisen opetussuunnitelman viimeiseksi osioksi oppiaineiden jälkeen, valitse ensin Liitteet-kappale. Valitse sitten oikealta yläkulmasta Muokkaa. Aktivoi liukupainike Näytä tekstikappale liitteenä. Paina lopuksi Tallenna. Nyt Liitteet-kappale näkyy työkalussa sekä julkaistussa opetussuunnitelmassa viimeisenä muiden kappaleiden ja oppiaineiden jälkeen.


Jos haluat siirtää jo olemassa olevan tekstikappaleen liitteeksi, valitse kappale, paina Muokkaa, aktivoi liukupainike Näytä tekstikappale liitteenä ja paina lopuksi Tallenna. Tekstikappale näkyy työkalussa kyseisen osion lopussa. Tekstikappale näkyy julkaistussa versiossa valtakunnallisten liitteiden jälkeen.


Liitteet-osion alla on joitain liitteitä, joita et välttämättä tarvitse oman oppilaitoksesi opetussuunnitelmassa. Esimerkiksi ohjeet saamen kielen, romanikielen tai opiskelijan oman äidinkielen osalta saattavat olla turhia, jos kyseistä oppiainetta ei ole lukiossanne tarjolla. Voit halutessasi piilottaa turhan liitteen. Valitse tällöin kyseinen liitekappale, valitse Muokkaa, aktivoi sitten liukupainike Piilota tekstikappale julkisesta opetussuunnitelmasta. Paina lopuksi Tallenna. Tämä piilotettu tekstikappale näkyy työkalussa, mutta ei julkaistussa versiossa.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Sisällön lisääminen kahdella tai kolmella kielellä

Jos opetuussuunnitelmanne luodaan kahdella tai kolmella kielellä, toimi seuraavasti: 

Paina rattaan kuvakkeesta kohdasta Tiedot. Valitse oikealta yläkulmasta Muokkaa. Valitse tässä tilassa julkaisukieliksi haluamasi kielet, esimerkiksi suomi ja ruotsi. Paina oikealta yläkulmasta Tallenna.

Tämän jälkeen jokainen tekstikappale ja sisältö on mahdollista täydentää valituilla kielillä. Siirry siihen kappaleeseen tai sisältöön, jonka haluat täydentää kahdelle tai useammalle kielelle. Valitse tämän jälkeen sivun oikeasta yläkulmasta kohdassa Sisällön kieli se sisällön kieli, jolla tietoja haluat tallentaa. Nyt voit tekstikappale- tai sisältökohtaisesti valita Muokkaa ja täydentää tiedot valitsemallasi sisällön kielellä. Muista painaa jokaisessa kohdassa tallenna.

Jos sisältöä on lisätty esimerkiksi suomen kielellä, näkyy se ruotsinkielisellä puolella hakasuluissa. Hakasulkeiden sisällä oleva teksti tarkoittaa, että siitä puuttuu vielä valitulla sisällön kielellä oleva käännös. Sisällön kieltä voi vaihtaa työskentelyn edetessä kielestä toiseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet


Opetussuunnitelman julkaiseminen

Ohjevideo: Opetussuunnitelman julkaiseminen


Vasemmalla yläkulmassa on vaihekuvake ja sen alapuolella on Siirry julkaisunäkymään -painike. Painamalla tätä painiketta pääset julkaisunäkymään, jossa voit tarkistaa opetussuunnitelman oikeellisuuden ja julkaistaa sen jälkeen opetussuunnitelman. Julkaisun jälkeen opetussuunnitelmasta tulee julkinen verkossa ja siitä muodostuu pdf-tiedosto. Uusi julkaisu säilyttää aiemmat versiot. Alareunassa on julkaisuhistoria, josta näkee onko opetussuunnitelmassa jo aiempia julkaisuja. Uusi julkaisu päivittää uusimmat muutokset verkkosivuille sekä pdf-tiedostoon.

Tarkistukset-osiossa on erilaisia tunnuksia. Oranssi kuvake, jossa on tarkistusmerkki, kertoo osiossa olevan tarkistettavaa. Tällaiset tarkistukset eivät kuitenkaan estä opetussuunnitelman julkaisemista. Opintojaksojen moduuleissa voi linkistä tarkistaa, missä kohden opetussuunnitelmaa tarkistettava kohta on. Huomautus "Moduulin kuuluttava vähintään yhteen opintojaksoon" tarkoittaa, että kyseistä moduulia ei ole vielä liitetty mihinkään opintojaksoon. Muista lisätä kaikki ne moduulit opintojaksoihin, joita oppilaitoksesi tarjoaa. Jos huomautus koskee sellaista moduulia, johon liittyvää oppiainetta (esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden tietty oppimäärä) ei ole oppilaitoksessasi tarjolla tai oppiaine ei ole pakollinen, voit jättää tällaiset huomautukset huomiotta. 

Vihreä kuvake, jossa on tarkistusmerkki, tarkoittaa, että osiossa ei ole huomautettavaa.

Oranssi kuvake, jossa on huutomerkki, tarkoittaa, että muutoksia vaaditaan ennen julkaisemista. Tällaisia voi olla esimerkiksi "Hyväksyjätaho puuttuu" tai "Päätöspäivämäärää ei ole asetettu" vaatii, että lisäät nämä tiedot kohdassa Opetussuunnitelman tiedot (ks. ohje Yleistoiminnot) ennen julkaisemista. Opetussuunnitelman tiedot -kohdassa voi esikatsella opetussuunnitelmaa verkossa ennen julkaisemista. Jos esikatselulinkki ei ole näkyvissä, salli esikatselu ensin liukupainikkeella. Jos julkaisusivulla on ilmoitus "Opetussuunnitelman pohjaa ei ole julkaistu", ole yhteydessä pohjana käyttämääsi organisaatioon ja varmista, että opetussuunnitelmasi pohja on julkaistu ennen kuin julkaiset opetussuunnitelmasi.

Kun kaikki tarkistukset on käyty läpi ja välttämättömät muutokset tehty, voit painaa alareunasta Julkaise-painiketta.


Siirry ohjesivun alkuun: Lops-työkalun ohjeet