Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hakan tekninen ryhmä kokoontuu to 3.12.2020 klo 13.00 videokokoukseen aiheena mail -attribuutin relevanssin vahvistaminen ja eduPersonAssurance attribuutin IAP/medium vastaavuus nykyiseen luottamusverkoston ensitunnistustasoon.

Kullakin Hakan jäsenorganisaatiolla on oikeus asettaa edustajansa teknisen ryhmän kokoukseen.

Kokouksen esityslista: https://wiki.eduuni.fi/x/tzNACg

Kokoukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kokousedustajat todetaan videokokouksen osallistujaluettelon perusteella.

  • No labels