Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hakan tekninen ryhmä kokoontui 3.12.2020. Kokouksessa tekninen ryhmä vahvisti Hakassa siirryttävän käyttämään EduPersonAssurance-attribuuttia ilmaisemaan taso, jolla käyttäjän ensitunnistaminen on suoritettu käyttäjän kotiorganisaatiossa. Attribuutti on mukana FunetEduPerson skeeman versiossa 2.4, mikä astuu voimaan vuoden 1.1.2021.

Ensimmäisessä vaiheessa organisaatiot antavat attribuuteille arvot, joka koskee kaikkia käyttäjiä ja noudattaa Hakassa sovittua ensitunnistamista. Eli nykyisellään attribuutit kuvaavat ja vahvistavat nykytilan uusien attribuuttien esittämisellä. Myöhemmin organisaatiot voivat siirtyä antamaan Haka-tunnuksia myös heikommin tai vahvemmin ensitunnistetuille käyttäjille ilmoittaen tämän tason osana tunnistusvastausta. 

Muutos koskettaa kotiorganisaatioita vuoden 2021 alusta, jolloin kotiorganisaatioiden tulisi toimittaa uusi attribuutti osana muita attribuutteja. Käyttöönoton tekninen ohjeistus löytyy Shibbolethille ja attribuutteja voi testata Hakan attribuuttitestipalvelussa sekä testipalveluissa.

Muutos Hakassa sallia heikompi ensitunnistaminen tapahtuu myöhemmin ja sen yhteydessä sovitaan siirtymäaika, jonka aikana palveluilla on aikaa varautua muutokseen. Aikataulusta ja käytännön toimista tiedotetaan myöhemmin vuoden 2021 aikana. 

Lisätietoja tasoista ja muutoksesta löytyy Refeds Assurance Framework:sta, edellisistä Hakan teknisen ryhmän kokouksista sekä FunetEduPerson-skeemasta:

  • No labels