Ohjeet on tuotettu suomeksi ja osittain ruotsiksi. Ruotsinkieliset ohjeet löytyvät suomenkielisten ohjeiden yhteydestä.

Anvisningarna finns tillgängliga på finska och delvis på svenska. De svenskspråkiga anvisningarna finns på samma sida som de finskspråkiga anvisningarna.Katso myös: 1. Kenelle oppijanumeron voi hakea