Palvelukäyttäjien haku

Palvelukäyttäjää käytetään tietojen siirtoon. Palvelukäyttäjää ei luoda henkilölle vaan järjestelmälle. Palvelukäyttäjien hallinta löytyy kohdasta Käytönhallinta -->Henkilötietojen ja käyttöoikeuksien hallinta.

Huom! Mikäli tietty käyttöoikeus on tarkoitettu ainoastaan palvelukäyttäjille (= tiedonsiirtoihin), Opetushallitus voi määritellä käyttöoikeusryhmän tiedoissa, että se sallitaan ainoastaan palveluille. Tällöin ko. käyttöoikeusryhmä ei tule valittavaksi virkailijoille, vaan ainoastaan palvelukäyttäjille. ks. Käyttöoikeusryhmien hallinta


Palvelukäyttäjätunnuksia luovat esimerkiksi Opintopolun vastuukäyttäjät, jotkut pääkäyttäjät (esim. Varda) ja Opetushallitus. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja tulee käsitellä huolellisesti. Tarpeettomat tunnuksia ja salasanoja sisältävät tiedostot tulee tuhota sen jälkeen, kun tiedot on syötetty tietojärjestelmään ja todettu toimiviksi. Mikäli tunnuksia ja salasanoja täytyy toimittaa eteenpäin, ne tulee lähettää erillään suojattuna sähköpostina organisaation käytössä olevaa turvaviestipalvelua käyttäen. Tarvittaessa asiassa voi konsultoida oman organisaation tietoturvavastaavaa. Salasanan voi tarvittaessa vaihtaa virkailijan Opintopolussa.

Pikaohje:

 • luo uusi tunnus toiminnolla Palvelukäyttäjän luonti
 • kerro, mihin palveluun tunnus liittyy, esim. KOSKI
 • anna yksilöllinen käyttäjätunnus, esim. koski-kirkonkyla
 • aseta salasana
 • määrittele mihin organisaatioon käyttöoikeudet kohdistuvat, esim. Vantaan kaupunki tai Tikkurilan lukio
 • määrittele käyttöoikeus saamasi ohjeistuksen mukaisesti, esim. KOSKI-palvelukäyttäjä
 • ota käyttäjätunnus ja salasana talteen ja toimita ne tarvittaessa eteenpäin tietoturvallisesti
 • jos tunnuksen luonti keskeytyy ennen kuin olet lisännyt tunnukselle organisaation ja käyttöoikeuden, ole yhteydessä OPH:n palvelukohtaiseen asiakaspalveluun, joka voi lisätä organisaation ja käyttöoikeuden jo luodulle tunnukselle.


Yksityiskohtainen ohje:

Palvelukäyttäjää voi hakea organisaation perusteella


Palvelukäyttäjää voi hakea nimellä, nimen osalla tai käyttäjätunnuksella


Palvelukäyttäjien luominen ja käyttöoikeuksien hallinta

 

1. Valitse Opintopolun virkailijasovelluksen yläpalkista "Käytönhallinta" → "Palvelukäyttäjän hallinta".


2. Valitse välilehti "Palvelukäyttäjän luonti". 


3. Määrittele saamasi ohjeistuksen mukaisesti, mihin palveluun tunnus liittyy ja nimeä se sen mukaisesti, esim. KOSKI. Paina "Tallenna". 


4. Seuraavaksi määrittelet palvelukäyttäjälle yksilöllisen käyttäjätunnuksen. Paina "Muokkaa"-painiketta ja syötä yksilöllinen käyttäjätunnus. Tallenna tiedot.


5. Määrittele palvelukäyttäjälle salasana. Valitse "Aseta salasana"ja syötä salasana vaaditussa muodossa. HUOM! Salasanassa tulee olla vähintään 20 merkkiä pitkä ja sisältää isoja ja pieniä kirjaimia (ei skandeja) sekä numeroita ja/tai erikoismerkkejä. Sallitut merkit kerrotaan käyttölititymässä.

Palveluilla voi olla teknisten vaatimusten lisäksi tiukempia salasanavaatimuksia esimerkiksi rekisterin sisältämän tietosisällön vuoksi. Salasanan muodostamiseen voi hyödyntää internetistä löytyviä salasanageneraattoreita.


6. Määrittele organisaatio ja käyttöoikeus. Kohdassa "Lisää käyttöoikeuksia" valitse organisaatio, käyttöoikeuden kesto. Palvelukäyttäjälle asetetaan oletuksena voimassaolo vuoteen 2099.  Paina lopuksi "Tallenna käyttöoikeudet"-painiketta.


Onnistuneen tallennuksen jälkeen "Voimassa olevat käyttöoikeudet"-osiossa näkyy viesti "Käyttöoikeuden myöntäminen onnistui" ja käyttöoikeus näkyy tunnuksen aktiivisten käyttöoikeuksien alla.


På svenska

Sök tjänstenavändare

Tjänstenavändare används till överföring av uppgifter. En tjänstenavändarroll ges inte en person, utan ett informationssystem. Du hittar vyn för administrering av tjänstenavändare via användaradminitsration > Administrering av tjänsteanvändare. 


Tjänsteanvändarnamn kan skapas av den ansvariga användaren och en del huvudanvändare (bl.a Varda) samt Utbildningsstyrelsen. Användarnamn och lösenord ska handläggas med omsorg. Filer som innehåller användarnamn och lösenord ska raderas då de inte längre behövs dvs. då de matats in i informationssystemet och då man kontrollerat att de fungerar. Ifall användarnamn och lösenord måste vidarebefordras ska man alltid skicka dem i separata krypterade meddelanden. Vid behov kan man konsultera den dataskyddsansvariga i sin egen organisation. Lösenordet kan man vid behov byta i Studieinfo för administratörer.

Tjänsteanvändare kan sökas enligt organisation

Tjänsteanvändare kan sökas med namnet, en del av namnet eller med användarnamnet.

Skapa och administrera uppgifter om tjänsteanvändare

Välj Användaradministration → Administrering av tjänstanvändare

Gå till mellanbladet Grunda tjänsteanvändare

 • ge tjänsten ett namn, t.ex. KOSKI eller Varda-personal och spara
 • Klicka på Behandla för att ge ett användarnamn och spara
 • Välj till näst Bilda lösenord och ange ett 20 tecken långt lösenord
  • Lösenordet ska vara minst 20 tecken långt och innehålla tecken från minst tre (3) av följande: stora bokstäver [A-Z], små bokstäver [a-z], siffror [0-9] samt specialtecken [[!#$%*_+=?]. Uppdatera sidan (Ctrl+F5) ifall Bilda lösenord -knappen inte aktiveras.
 • Ge användarrättigheter till tjänsteanvändaren
  • organisation: antingen anordnaren eller en enskild läroanstalt 
  • giltighetstid: per automatik giltig till år 2099 men kan ändras
  • användarrättigheter: välj en eller flera användarrättigheter. Principen är att man har en tjänsteanvändare per integrerat system. Ge endast sådana användarrättigheter som behövs för att överföra uppgifterna.
  • spara och ta tillvara användarnamnet och lösenordet

 • No labels