KOSKI-palvelun kehittämiseen liittyen kartoitimme esi- ja perusopetuksen-, lukiokoulutuksen- ja ammatillisen koulutuksenjärjestäjien käytössä olevat opintosuoritustietojen tallennusjärjestelmät.


Kysely lähetettiin Opintopolun 1457 vastuukäyttäjälle ja 566 eri organisaatioon. Organisaatioiden vastausprosentiksi saatiin huikea 88,0 %.


Vastanneet organisaatiot jakautuivat koulutusmuodoittain melko tasaisesti valtakunnallisten kokonaismäärien suhteen:


  

 

Tuloksissa huomioitavaa on se että Wilma -järjestelmää ei käytetä suoritustietojen tallentamiseen, vaan sen kautta syötetään tietoja toiseen järjestelmään (esim. Primus).

 

Oppilashallintojärjestelmät


Kaikkien organisaatioiden ilmoittamien vastausten perusteella oppilashallintojärjestelmien osuudet jakautuvat prosentuaalisesti seuraavasti:

Kokonaisosuudet oppilashallintojärjestelmittäin

Kokonaisosuudet vastausten mukaan

 

 

Kyselyn tuloksissa ilmoitetut muut tavat suoritustietojen kirjaamiseen

Kysymykseen muista oppilashallintojärjestelmistä vastanneilla perusopetuksenjärjestäjillä osalla oli vain paperiset lomakkeet käytössä. Lisäksi osa koulutustoimijoista hyödynsi lisäksi Oscar-järjestelmää, Accessia tai jotain omaa järjestelmää.  

Kysymykseen muista oppilashallintojärjestelmistä vastanneilla lukiokoulutusta järjestävillä koulutustoimijoilla oli kaikilla jokin oppilashallintojärjestelmä käytössä. Sekä perusopetusta että lukiokoulutusta järjestävät koulutustoimijat ilmoittivat käyttävänsä Multiprimuksen tai Primuksen lisäksi mm. Procapitaa. Lisäksi yksi toimija tallensi tietoja paperitse.    

Kysymykseen muista oppilashallintojärjestelmistä vastanneilla osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä ei ollut käytössään mitään kyselyssä esiintynyttä oppilashallintojärjestelmää. Osa ammatillista koulutusta tarjoavista koulutustoimijoista ilmoitti käyttävänsä Multiprimuksen tai Primuksen lisäksi mm. seuraavia järjestelmiä: Microsoft Dynamics CRM 2015, MS SQL, Excel taulukkolaskentaohjelma, Tisma-järjestelmä sekä omaa Googlen apia hyödyntävää omaa järjestelmää.

 

Oppilashallintojärjestelmät koulutusmuodoittain

Oppilashallintojärjestelmien osuudet jakautuvat koulutusmuodoittain seuraavasti:

 

 Osuudet oppilashallintojärjestelmittäin Osuudet vastausten mukaan
  
 
 

 

Useampi oppilashallintojärjestelmä 

28 koulutustoimijaa ilmoitti käyttävänsä useampaa kuin yhtä oppilashallintojärjestelmää.

  • No labels