Uuden koodistoryhmän ja koodiston luonti


Uusi koodistoryhmä luodaan painamalla koodiston hakunäytöllä Luo/ poista koodistoryhmä -painiketta.
Koodistoryhmään lisätään uusi koodisto koodistojen hakunäytöllä olevalla painikkeella Luo uusi koodisto. Näytölle aukeaa uusi tyhjä koodiston luontinäyttö. Koodisto kytketään alasvetovalikosta jonkin olemassa olevaan koodistoryhmään. Koodistolle annetaan nimi, alkupäivämäärä, organisaatio joka on vastuussa sen ylläpidosta, omistaja sekä kuvaus missä kerrotaan koodiston käyttötarkoitus sekä kuka sitä ylläpitää.Koodistoon listään uusi koodi Luo uusi koodi painikkeella

Koodille annetaan koodiarvo, Nimi, Alkupäivämäärä, sekä tarpeen tullen kuvaus. Muita tallentaa lisäämäsi koodi.


 

Relaatioiden teko

Koodistojen yksi idea on se, että koodistot voidaan asettaa keskinäiseen hierarkiaan. Esimerkiksi maakuntaan kuuluu kuntia, jolloin käytetään sisältyvyys-suhdetta. Toisaalta on koodistoja tai luokituksia, jotka ovat semanttisesti samankaltaisia. Tällöin kahden koodiston välillä on samaa tarkoittavia koodeja, joilla on eri koodiarvo, jolloin niiden välille voidaan luoda rinnastuu-suhde.
Hierarkisuus kerrotaan kooditasolla, mutta jotta koodien välille voi tehdä suhteita, on tehtävä suhde myös koodistojen välille. Paina Koodisto-näytöllä muokkaa koodistoa. Näkymän alaosassa on sisältyy koodistoihin, sisältää koodistot ja rinnastuu koodistoihin. Paina haluamasi suhteen kohdalla Lisää koodistot. Koodiston nimi ilmestyy näytölle. Jos koodistojen välille on jo tehty suhde, voit mennä suoraan koodin näkymään tekemään koodien välisen relaation.

Avautuvassa ikkunassa voi hakea koodiston nimellä tai avata koodistoryhmä ja valita koodisto sieltä.

Tämän jälkeen avataan koodi, johon halutaan tehdä relaatio. Paina muokkaa koodia. Näkymän alaosassa on lista suhdetyypeistä: sisältyy koodeihin, sisältää koodit ja rinnastuu koodeihin. Paina haluamasi suhteen kohdalla Muokkaa relaatioita.


Avautuvassa näytössä valitaan ensin koodisto, johon koodi halutaan liittää. Avautuu koodilistaus, josta voi hakusanalla tai selaamalla koodilistaa (ks. koodien selailu ja haku) valita haluamansa koodin tai koodit. Tallennuksen jälkeen relaatiot ilmestyvät koodin näytölle.

Huom! Koodi- ja koodistorelaatioita voi poistaa painamalla roskakorikuvaketta. Lisäksi koodirelaatioita voi lisätä ja poistaa samaan aikaan Muokkaa relaatioita -näytöllä.

Koodiston tilat ja versioituminen

Kun koodisto ja koodit luodaan, ne ovat oletuksena tilassa luonnos. Muita tiloja ovat hyväksytty ja passivoitu.

Hyväksyminen

Jotta koodistoja ja niiden koodeja voi versioida, tulee koodisto tallentaa muodossa hyväksytty. Kun koodiston hyväksyy, kaikki siihen sisältyvät koodit muuttuvat hyväksytty-tilaan.

Versioitumissäännöt selitetään täällä.

Passivoiminen ja poistaminen

Koodistoja ja koodeja voi passivoida jos ne poistuvat käytöstä. Tällöin niitä voi myös poistaa. Huom! Jos koodi pitää poistaa, on poistettava ensin mahdolliset relaatiot ja vasta sen jälkeen passivoitava koodi. Jos relaatioita ei poista, koodia ei pysty poistamaan. Koodien poistaminen ei kuitenkaan ole suositeltavaa kuin siinä tapauksessa, että koodi on turha/virheellinen ja sillä ei ole mitään käyttöä.

Voimassaoloaika

Jos koodi tai koko koodisto poistuu käytöstä, voidaan sille asettaa loppupäivämäärä.

  • No labels