Esi- ja perusopetus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2023Helmikuu 2023

25.2.2023: Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja kotikuntien poiminta valtiovarainministeriön kotikuntakorvauslaskentaa varten

Aineiston kuvaus: Oppilasmäärien poikkileikkauspäivänä 15.12.2022. Tilastokeskus yhdistää oppilaisiin tiedon siitä kotikunnasta, joka oppilaalla oli DVV:ssä 15.12.2022.

Tuotetaan 25.2.2023 poimitun datan pohjalta ennakkoraportti, jossa ovat koulutuksen järjestäjän oppilasmäärät kotikunnittain. Raportti julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. Ennakkoraportin perusteella annetaan mahdollisesti vielä toinen deadline tietojen korjaamiselle. Tämän tai toisen poimintapäivän jälkeen muodostetaan lopullinen VM:lle toimitettava kotikuntakorvauslaskenta-aineisto.


Maaliskuu 2023

1.3.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2022" varten

Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2022 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain.


15.3.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2022" valmis


29.3.2023: Tilastokeskuksen aineiston "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2022" julkaisu


Huhtikuu 2023

 

30.3.2023: Tietojen poiminta perusopetukseen valmistavan opetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Toukokuu 2023

1.5.2023: Niiden erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin (tilastovuosi 2022) tarvittavien tietojen, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen jaksot), poiminta. Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot on kerätty erillisellä tiedonkeruulla marras-joulukuussa 2022.


30.5.2023: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineisto (tilastovuosi 2022) valmis


Kesäkuu 2023 
Heinäkuu 2023

Elokuu 2023

1.8.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoja "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2023" sekä "Perusopetuksen vuosiluokan suorittaneet kevätlukukaudella 2023" varten

Aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2023" kuvaus: Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat (opiskeltavat aineet, laajuus) lukuvuonna 2022-23 perustuen vahvistettuihin vuosiluokkasuorituksiin ja perusopetuksen päättötodistuksiin.


31.8.2023: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineiston julkaisu


Syyskuu 2023

1.9.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2023" varten


15.9.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2023" valmis

1.9.2023: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu 2023

12.10.2023: Tilastokeskuksen aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2023" julkaisu

1.10.2023: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten

Marraskuu 2023
14.11.2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu 2023

1.12.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2023" varten

Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2023 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain.

Poimitaan samalla ne erityisopetukseen liittyvää koulutustilastointia varten tarvittavat tiedot, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen tuen jaksot). Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot kerätään erillisellä tiedonkeruulla.
Aikuisten perusopetus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2023

Helmikuu 2023

Maaliskuu 2023

1.3.2022: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" varten

Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2022.


15.3.2023: Aineisto "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" valmis


31.3.2023: Aineiston "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" julkaisu


Huhtikuu 2023
30.3.2023: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Toukokuu 2023

Kesäkuu 2023

Heinäkuu 2023

Elokuu 2023

Syyskuu 2023


1.9.2023: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan toisia ennakkoraportteja varten.

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu 2023


1.10.2023: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten

Marraskuu 2023
14.11.2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu 2023

1.12.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2023" varten

Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2023.
TUVA-koulutus, TELMA-koulutus, VALMA-koulutus ja LUVA-koulutus


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2023Helmikuu 2023

1.2.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" varten

Aineiston kuvaus: TUVA- ja TELMA-koulutukseen osallistuneet ja suorittaneet kalenterivuodelta 2022. Lisäksi aineistossa mukana vuonna 2022 siirtymäaikojen puitteissa VALMA- ja LUVA-koulutuksiin osallistuneet.


Maaliskuu 2023


14.3.2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2023 osalta samalla, kun poimitaan tiedot lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Huhtikuu 2023Toukokuu 2023

1.5.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" varten


10.5.2023: Aineisto "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" valmis


Kesäkuu 20239.6.2023: Aineiston "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" julkaisu

Heinäkuu 2023

Elokuu 2023Syyskuu 2023


1.9.2023: Tietojen poiminta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. TUVA-koulutuksen ennakkoraportit julkaistaan perusopetuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen osalta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen osalta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä.

Lokakuu 2023

1.10.2023: Tietojen poiminta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten


1.10.2023: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA- ja VALMA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten

Marraskuu 2023
14.11.2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisluvalla järjestetyn TUVA-koulutuksen osalta
Joulukuu 2023

Lukiokoulutus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2023

Helmikuu 2023Maaliskuu 2023

14.3.2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2023 osalta (samalla poimitaan tiedot lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2023 osalta)

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Huhtikuu 2023

1.4.2023: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" varten

Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2022 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista.


Toukokuu 2023

10.5.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" valmis


Kesäkuu 2023

9.6.2023: Tilastokeskuksen aineiston "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" julkaisu


Heinäkuu 2023

Elokuu 2023

1.8.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" varten perustuen 20.9.2022 tilanteeseen


Syyskuu 2023

1.9.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" varten perustuen 20.9.2022 tilanteeseen


1.9.2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.9.2023 osalta

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu 2023

1.10.2023: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2023" varten

Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2023 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista.

1.10.2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten tilastointipäivien 20.1.2023 ja 20.9.2023 osalta (30.9.2023 tilanteesta)

Marraskuu 2023

15.11.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" valmis

14.11.2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu 202315.12.2023: Aineiston "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" julkaisuAmmatillinen koulutus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2023

Helmikuu 2023

1.2.2023: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2022"-aineiston muodostamista varten

Aineiston kuvaus: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kalenterivuodelta 2022 (tietoja opiskelijasta ja opiskeltavasta koulutuksesta).


Maaliskuu 2023

Huhtikuu 2023

Toukokuu 2023

1.5.2023: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2022"-aineiston muodostamista varten


10.5.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2022" valmis


Kesäkuu 20239.6.2023: Tilastokeskuksen aineiston "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2022" julkaisu

Heinäkuu 2023

Elokuu 20231.8.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" varten perustuen 20.9.2022 tilanteeseen
Syyskuu 20231.9.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" varten perustuen 20.9.2022 tilanteeseen1.10.2023: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2022 opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA-koulutus sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla järjestettävä TUVA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten
Lokakuu 2023

Marraskuu 202315.11.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" valmis
Joulukuu 202315.12.2023: "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" julkaisu


  • No labels