Esi- ja perusopetus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2024


15.1.2024 (viimeistään): Vuoden 2024 valtionosuusrahoituksen laskennan rahoitusraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Helmikuu 2024

1.2.2024: Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja kotikuntien poiminta valtiovarainministeriön kotikuntakorvauslaskentaa varten

Aineiston kuvaus: Oppilasmäärien poikkileikkauspäivänä 15.12.2023. Tilastokeskus yhdistää oppilaisiin tiedon siitä kotikunnasta, joka oppilaalla oli DVV:ssä 15.12.2023.

Tuotetaan 1.2.2024 poimitun datan pohjalta ennakkoraportti, jossa ovat koulutuksen järjestäjän oppilasmäärät kotikunnittain. Raportti julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. Koulutuksen järjestäjiä pyydetään korjaamaan ennakkoraportin tarkistamisen yhteydessä löydetyt mahdolliset virheelliset tiedot KOSKI-tietovarantoon 12.4.2024 mennessä, jonka jälkeen muodostetaan lopullinen VM:lle toimitettava kotikuntakorvauslaskenta-aineisto.


Maaliskuu 2024

1.3.2024: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2023" varten

Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2023 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain.


15.3.2024: Tilastokeskuksen aineisto "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2023" valmis


29.3.2024 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2023" julkaisu


Huhtikuu 2024

 

30.4.2024 (viimeistään): Tietojen poiminta perusopetukseen valmistavan opetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Toukokuu 2024

1.5.2024: Niiden erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin (tilastovuosi 2023) tarvittavien tietojen, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen jaksot), poiminta. Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot on kerätty erillisellä tiedonkeruulla marras-joulukuussa 2023.


31.5.2024: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineisto (tilastovuosi 2023) valmis


Kesäkuu 2024

Heinäkuu 2024

Elokuu 2024

1.8.2024: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoja "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2024" sekä "Perusopetuksen vuosiluokan suorittaneet kevätlukukaudella 2024" varten

Aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2024" kuvaus: Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat (opiskeltavat aineet, laajuus) lukuvuonna 2023-24 perustuen vahvistettuihin vuosiluokkasuorituksiin ja perusopetuksen päättötodistuksiin.


31.8.2024 (viimeistään): Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineiston julkaisu


Syyskuu 2024

1.9.2024: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2024" varten


15.9.2024: Tilastokeskuksen aineisto "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2024" valmis

1.9.2024: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu 2024

31.10.2024 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2024" julkaisu

1.10.2024: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten

Marraskuu 2024
14.11.2024 (viimeistään): Syksyn tilastointipäivän 2024 perustietoraporttien (oppilas- ja opiskelijamäärät sekä muut valtionosuuden perusteena olevat suoritemäärät) julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu 2024

1.12.2024: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2024" varten

Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2024 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain.

Poimitaan samalla ne erityisopetukseen liittyvää koulutustilastointia varten tarvittavat tiedot, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen tuen jaksot). Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot kerätään erillisellä tiedonkeruulla.
Aikuisten perusopetus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2024
15.1.2024 (viimeistään): Vuoden 2024 valtionosuusrahoituksen laskennan rahoitusraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Helmikuu 2024

Maaliskuu 2024

1.3.2024: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2023" varten

Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2023.


15.3.2024: Aineisto "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2023" valmis


31.3.2024 (viimeistään): Aineiston "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2023" julkaisu


Huhtikuu 2024
30.4.2024 (viimeistään): Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Toukokuu 2024

Kesäkuu 2024

Heinäkuu 2024

Elokuu 2024

Syyskuu 2024


1.9.2024: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan toisia ennakkoraportteja varten.

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu 2024


1.10.2024: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten

Marraskuu 2024
14.11.2024 (viimeistään): Syksyn tilastointipäivän 2024 perustietoraporttien (oppilas- ja opiskelijamäärät sekä muut valtionosuuden perusteena olevat suoritemäärät) julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu 2024

1.12.2024: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2024" varten

Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2024.
TUVA-koulutus, TELMA-koulutus ja LUVA-koulutus


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2024


15.1.2024 (viimeistään):

  • Vuoden 2024 valtionosuusrahoituksen rahoitusraporttien julkaisuValtionosuusrahoituksen laskennan rahoitusraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
  • Vuoden 2023 valtionosuusrahoituksen tarkistuspäätöksen (lukiokoulutuksen yhteydessä järjestettävä tutkintokoulutukseen valmentava koulutus perustuen vuoden 2023 toteutuneisiin opiskelijamääriin ja perusopetuksen yhteydessä järjestettävä tutkintokoulutukseen valmentava koulutus perustuen vuoden 2022 ja 2023 toteutuneiden oppilasmäärien keskiarvoon) raporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Helmikuu 2024

1.2.2024: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2023" varten

Aineiston kuvaus: TUVA- ja TELMA-koulutukseen osallistuneet ja suorittaneet kalenterivuodelta 2023. Lisäksi aineistossa mukana vuonna 2023 siirtymäaikojen puitteissa LUVA-koulutuksiin osallistuneet.


Maaliskuu 2024


14.3.2024: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2024 osalta samalla, kun poimitaan tiedot lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Huhtikuu 2024Toukokuu 2024

1.5.2024: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2023" varten


17.5.2024: Aineisto "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2023" valmis


31.5.2024 (viimeistään): Aineiston "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2023" julkaisu


Kesäkuu 2024 
Heinäkuu 2024

Elokuu 2024Syyskuu 2024


1.9.2024: Tietojen poiminta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. TUVA-koulutuksen ennakkoraportit julkaistaan perusopetuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen osalta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen osalta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä.

Lokakuu 2024

1.10.2024: Tietojen poiminta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten


1.10.2024: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA- ja VALMA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten

Marraskuu 2024
14.11.2024 (viimeistään): Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisluvalla järjestetyn TUVA-koulutuksen osalta
Joulukuu 2024

Lukiokoulutus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2024

Helmikuu 2024Maaliskuu 2024

14.3.2024: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2024 osalta (samalla poimitaan tiedot lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2024 osalta)

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Huhtikuu 2024

1.4.2024: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2023" varten

Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja sekä Helsingin eurooppalaisessa koulussa lukio-opintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2023 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista.


Toukokuu 2024

17.5.2024: Tilastokeskuksen aineisto "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2023" valmis


31.5.2024 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2023" julkaisu


Kesäkuu 2024

 


Heinäkuu 2024

Elokuu 2024

1.8.2024: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2023" varten perustuen 20.9.2023 tilanteeseen


Syyskuu 2024

1.9.2024: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2023" varten perustuen 20.9.2023 tilanteeseen


1.9.2024: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.9.2024 osalta

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu 2024

1.10.2024: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2024" varten

Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2024 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista.

1.10.2024: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten tilastointipäivien 20.1.2024 ja 20.9.2024 osalta (30.9.2024 tilanteesta)

Marraskuu 2024

15.11.2024: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2023" valmis

14.11.2024 (viimeistään): Kevään ja syksyn tilastointipäivien 2024 perustietoraporttien (opiskelijamäärät ja muut valtionosuuden perusteena olevat suoritemäärät) julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu 202415.12.2024 (viimeistään): Aineiston "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2023" julkaisuAmmatillinen koulutus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2024

Helmikuu 2024

1.2.2024: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2023"-aineiston muodostamista varten

Aineiston kuvaus: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kalenterivuodelta 2023 (tietoja opiskelijasta ja opiskeltavasta koulutuksesta).


Maaliskuu 2024

Huhtikuu 2024

Toukokuu 2024

1.5.2024: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2023"-aineiston muodostamista varten


17.5.2024: Tilastokeskuksen aineisto "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2023" valmis


31.5.2024 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2023" julkaisu


Kesäkuu 2024 
Heinäkuu 2024

Elokuu 20241.8.2024: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2023" varten perustuen 20.9.2023 tilanteeseen
Syyskuu 20241.9.2024: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2023" varten perustuen 20.9.2023 tilanteeseen1.10.2024: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2023 opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA-koulutus sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla järjestettävä TUVA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten
Lokakuu 2024

Marraskuu 202415.11.2024: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2023" valmis
Joulukuu 202415.12.2024 (viimeistään): "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2023" julkaisu  • No labels