Esi- ja perusopetus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2022Helmikuu 2022

25.2.2022: Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja kotikuntien poiminta valtiovarainministeriön kotikuntakorvauslaskentaa varten

Aineiston kuvaus: Oppilasmäärien poikkileikkauspäivänä 15.12.2021. Tilastokeskus yhdistää oppilaisiin tiedon siitä kotikunnasta, joka oppilaalla oli DVV:ssä 15.12.2021.

Tuotetaan 25.2.2022 myös ennakkoraportti, jossa ovat koulutuksen järjestäjän oppilasmäärät kotikunnittain. Raportti julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. Ennakkoraportin perusteella annetaan mahdollisesti vielä toinen deadline tietojen korjaamiselle. Tämän tai toisen poimintapäivän jälkeen muodostetaan lopullinen VM:lle toimitettava kotikuntakorvauslaskenta-aineisto.


Maaliskuu 2022

1.3.2022: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2021" varten

Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2021 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain.


15.3.2022: Tilastokeskuksen aineisto "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2021" valmis


31.3.2022: Tilastokeskuksen aineiston "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2021" julkaisu


Huhtikuu 2022

1.4.2022: Niiden erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavien tietojen, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen jaksot), poiminta. Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot on kerätty erillisellä tiedonkeruulla marras-joulukuussa 2021.


30.4.2022: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineisto valmis


Toukokuu 2022

Kesäkuu 20226.6.2022: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineiston julkaisu

Heinäkuu 2022

Elokuu 2022

1.8.2022: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoja "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2022" sekä "Perusopetuksen vuosiluokan suorittaneet kevätlukukaudella 2022" varten

Aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2022" kuvaus: Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat (opiskeltavat aineet, laajuus) lukuvuonna 2021-22 perustuen vahvistettuihin vuosiluokkasuorituksiin ja perusopetuksen päättötodistuksiin.


Syyskuu 2022

1.9.2022: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2022" varten


15.9.2022: Tilastokeskuksen aineisto "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2022" valmis

1.9.2022: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten.

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu 2022

1.10.2022: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2022" varten

Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2022 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain.

Poimitaan samalla ne erityisopetukseen liittyvää koulutustilastointia varten tarvittavat tiedot, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen tuen jaksot). Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot kerätään erillisellä tiedonkeruulla.


13.10.2022: Tilastokeskuksen aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2022" julkaisu

1.10.2022: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten

Marraskuu 2022
26.11.2022: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu 2022

Aikuisten perusopetus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2022

Helmikuu 2022

Maaliskuu 2022

1.3.2022: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2021" varten

Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2021.


15.3.2022: Aineisto "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2021" valmis


31.3.2022: Aineiston "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2021" julkaisu


Huhtikuu 2022

Toukokuu 2022

Kesäkuu 2022

Heinäkuu 2022

Elokuu 2022

Syyskuu 2022


10.9.2022: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten.

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu 2022

1.10.2022: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022"

Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2022.

1.10.2022: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten

Marraskuu 2022
26.11.2022: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu 2022Lukiokoulutus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2022

Helmikuu 2022Maaliskuu 2022

14.3.2022: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2022 osalta

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Huhtikuu 2022

1.4.2022: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2021" varten

Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2021 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista.


Toukokuu 2022

10.5.2022: Tilastokeskuksen aineisto "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2021" valmis


Kesäkuu 2022

9.6.2022: Tilastokeskuksen aineiston "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2021" julkaisu


Heinäkuu 2022

Elokuu 2022

1.8.2022: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2021" varten perustuen 20.9.2021 tilanteeseen


Syyskuu 20221.9.2022: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2021" varten perustuen 20.9.2021 tilanteeseen

1.9.2022: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.9.2022 osalta

Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja.

Lokakuu 2022


1.10.2022: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten tilastointipäivien 20.1.2022 ja 20.9.2022 osalta (30.9.2022 tilanteesta)

Marraskuu 2022

15.11.2022: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2021" valmis

26.11.2022: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap)
Joulukuu 202215.12.2022: Aineiston "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2021" julkaisuAmmatillinen koulutus:


TilastokeskusValtionosuusrahoituksen laskenta
Tammikuu 2022

Helmikuu 2022

1.2.2022: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2021"-aineiston muodostamista varten

Aineiston kuvaus: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kalenterivuodelta 2021 (tietoja opiskelijasta ja opiskeltavasta koulutuksesta).


Maaliskuu 2022

Huhtikuu 2022

Toukokuu 2022

1.5.2022: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2021"-aineiston muodostamista varten


10.5.2022: Tilastokeskuksen aineisto "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2021" valmis


Kesäkuu 20229.6.2022: Tilastokeskuksen aineiston "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2021" julkaisu

Heinäkuu 2022

Elokuu 20221.8.2022: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2021" varten perustuen 20.9.2021 tilanteeseen
Syyskuu 20221.9.2022: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2021" varten perustuen 20.9.2021 tilanteeseen30.9.2022: Valtionosuusrahoitus ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2021 opiskeluoikeus- ja suoritustietojen ns. jäädyttämistä varten.
Lokakuu 2022

Marraskuu 202215.11.2022: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2021" valmis
Joulukuu 202215.12.2022: "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2021" julkaisu

  • No labels