Jotta opiskeluoikeus- ja suoritustietoja voidaan päivittää, oppijalla tulee olla opiskeluoikeus luotuna KOSKI-palveluun. Alla kuvataan, miten opiskeluoikeus luodaan tilanteissa, joissa oppija ei ole vielä KOSKI-palvelussa ja jossa oppija löytyy jo KOSKI-palvelusta. Molemmissa tapauksissa opiskeluoikeuden lisääminen aloitetaan hyödyntämällä "Hae tai lisää opiskelija"-kenttää. Kenttään syötetään oppijan henkilötunnus tai henkilötunnuksettomien oppijoiden kohdalla oppijanumero (katso tarkemmin, miten KOSKI-pääkäyttäjä voi luoda henkilötunnuksettomalle oppijalle oppijanumeron ohjeen KOSKI-palveluun tallennettavat tiedot ja tiedonsiirto / tietojen manuaalinen tallentaminen kohdan "3. Pakolliset henkilötiedot opiskeluoikeutta luotaessa" alaosiosta "Oppijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta").

Kun olet lisännyt opiskeluoikeuden ja tarvittaessa oppijan alla olevien ohjeiden mukaan, voit edetä opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamiseen.

1. Oppijaa ei löydy vielä KOSKI-palvelusta

Jos oppijaa ei vielä löydy KOSKI-palvelusta, oppijan henkilötunnuksen tai oppijanumeron syöttämisen jälkeen "Hae tai lisää opiskelija"-kentän alapuolelle ilmestyy linkki "Lisää uusi opiskelija". Klikkaamalla linkkiä pääset täyttämään oppijan ja lisättävän opiskeluoikeuden tiedot. Opiskeluoikeuksien tiedot eroavat hieman toisistaan koulutusmuodoittain. Katso alla kohdasta "3. Opiskeluoikeuden tyypin mukaan määräytyvät opiskeluoikeuden perustiedot opiskeluoikeutta lisättäessä" oppilaitostasi koskevien opiskeluoikeuksien perustiedot.

Oppijalle tulee syöttää etunimet, kutsumanimi  (jokin virallisista etunimistä)  ja sukunimi sekä opiskeluoikeuden tiedot.


2. Oppija löytyy KOSKI-palvelusta

Jos oppijalla on jo valmiiksi opiskeluoikeus- ja suoritustietoja KOSKI-palvelussa, näkyvät oppijan tiedot kahdella eri tavalla riippuen käyttöoikeuksista sekä aiemmin tallennetuista tiedoista. Vaikka oppijalla olisi aiempia opiskeluoikeuksia tallennettuna KOSKI- tietovarantoon, KOSKI- käyttäjä näkee vain oman käyttöoikeutensa mukaiset opiskeluoikeudet. Alla on kuvattu kaksi erilaista tapaa, miten jo oppijanumerorekisteristä tai KOSKI- tietovarannosta löytyvä henkilö näkyy KOSKI-käyttäjälle.

A) Oppijalla on ollut aiemmin opiskeluoikeus tallennetuna KOSKI-tietovarantoon eri koulutustoimijan/oppilaitoksen alaisuudessa, johon KOSKI-käyttäjällä on käyttöoikeus

 Kun käyttäjä kirjoittaa "Hae tai lisää opiskelija"-kenttään tällaisen oppijan henkilötunnuksen, ilmestyy kentän alapuolelle "Lisää uusi opiskelija"- linkki:

Esimerkkikuva KOSKI- palvelun testiympäristöstä


Valitsemalla "Lisää uusi opiskelija"- linkistä, avautuu uusi sivu. Mikäli kyseisestä oppijasta on jo tallennetuna tietoja KOSKI- tietovarantoon tai oppijanumerorekisteriin, täyttää palvelu tiedot oppijasta seuraavalla sivulla ja näyttää oppijan etunimet, kutsumanimen ja sukunimen seuraavalla sivulla:


Esimerkkikuva KOSKI- palvelun testiympäristöstä


Täydentämällä oppijan opiskeluoikeuden tiedot henkilötietojen alapuolelle, saadaan luotua oppijalle uusi opiskeluoikeus KOSKI- tietovarantoon.


B) Oppijalla on ollut aiemmin opiskeluoikeus tallennetuna KOSKI-tietovarantoon saman koulutustoimijan/oppilaitoksen alaisuudessa, johon KOSKI-käyttäjällä on käyttöoikeus

Kun käyttäjä kirjoittaa "Hae tai lisää opiskelija"-kenttään oppijan henkilötunnuksen, oppijanumeron tai hetun, ilmestyy kentän alapuolelle linkki oppijan tietoihin. Klikkaa linkkiä päästäksesi oppijan tietojen katselunäkymään.

Jos oppijalla on jo aikaisempia opiskeluoikeuksia oppilaitoksessasi, näet ne katselukäyttöliittymässä. Oppijan nimen alla näet myös "Lisää opiskeluoikeus"-painikkeen, jota klikkaamalla saat auki ponnahdusikkunan opiskeluoikeuden perustietojen lisäämiseen. Katso alla kohdasta "3. Opiskeluoikeuden tyypin mukaan määräytyvät opiskeluoikeuden perustiedot opiskeluoikeutta lisättäessä" oppilaitostasi koskevien opiskeluoikeuksien perustiedot. 3. Opiskeluoikeuden tyypin mukaan määräytyvät opiskeluoikeuden perustiedot opiskeluoikeutta lisättäessä

Riippumatta valitusta opiskeluoikeuden tyypistä, opiskeluoikeuden perustietojen syöttölomakkeella on kaikille koulutusmuodoille samat nimi- sekä opiskeluoikeustiedot:

  • Etunimet, kutsumanimi, sukunimi, jos luodaan oppijaa KOSKI-palveluun ensimmäistä kertaa (yllä kohta "1. Oppijaa ei löydy vielä KOSKI-palvelusta"). Kutsumanimi on oltava yksi etunimistä. KOSKI hakee nämä tiedot valmiiksi henkilötietopalvelusta mikäli ne ovat saatavilla. Jos tietoja ei löydy, käyttäjä syöttää ne.
  • Oppilaitos: Palvelu antaa luoda opiskeluoikeuden ainoastaan sellaisiin organisaatioihin, joihin virkailijan tunnus on linkitetty
  • Opiskeluoikeus, eli opiskeluoikeuden tyyppi
  • Suorituskieli, eli opintojen suorituskieli
  • Aloituspäivä, eli opiskeluoikeuden aloituspäivä
  • Opiskeluoikeuden tila: KOSKI opiskeluoikeuksien tilat on kuvattu tarkemmin ohjeen KOSKI-palveluun tallennettavat tiedot ja tiedonsiirto / tietojen manuaalinen tallentaminen kohdassa "4. Opiskeluoikeuden tilojen selitteet koulutusmuodoittain".

Alla on kuvattu koulutusmuodoittain eri opiskeluoikeuden tyypin mukaan määräytyvät opiskeluoikeuden perustiedot.

Kun suorituksena on ammatillinen tutkinto (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto) "Opiskeluoikeus"-kenttään valitaan arvoksi "Ammatillinen koulutus" ja suoritustyypiksi "Ammatillinen tutkinto".


Ammatillisille tutkinnoille määritellään lisäksi tutkinto sekä suoritustapa. Kun alat kirjoittaa "Tutkinto"-kenttään tutkinnon nimeä saat valittavaksi kirjoittamaasi merkkijonoa vastaavat tutkinnot ja niiden diaarinumerot, joista voit valita oikean tutkinnon.

Jos suoritettava tutkinto on ammatillinen perustutkinto, suoritustapa voi olla joko "Näyttötutkinto" tai "Ammatillinen perustutkinto" (eli opetussuunnitelman mukainen koulutus).

Jos suoritettava tutkinto on ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, järjestelmä valitsee suoritustavaksi automaattisesti näyttötutkinnon.


Syötettyäsi tarvittavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuden perustiedot, syötä vielä opiskeluoikeuden alkamispäivä sekä opiskeluoikeuden tila ja paina "Lisää opiskelija"-painiketta. KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeuden syötetyillä tiedoilla ja avaa katselunäkymän luotuun opiskeluoikeuteen, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista.

Kun suorituksena on ammatillisen tutkinnon osa/osia, "Opiskeluoikeus"-kenttään valitaan arvoksi "Ammatillinen koulutus" ja suoritustyypiksi "Ammatillisen tutkinnon osa/osia".


Lisäksi määritellään tutkinto, johon suoritettava osa/suoritettavat osat kuuluvat. Kun alat kirjoittaa "Tutkinto"-kenttään tutkinnon nimeä saat valittavaksi kirjoittamaasi merkkijonoa vastaavat tutkinnot ja niiden diaarinumerot, joista voit valita oikean tutkinnon.


Syötettyäsi tarvittavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuden perustiedot, syötä vielä opiskeluoikeuden alkamispäivä sekä opiskeluoikeuden tila ja paina "Lisää opiskelija"-painiketta. KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeuden syötetyillä tiedoilla ja avaa katselunäkymän luotuun opiskeluoikeuteen, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista.

HUOM! Voit lisätä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksesta ei tarvitse luoda omaa opiskeluoikeuttaan, vaan suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto voivat olla saman opiskeluoikeuden alla näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen kanssa. Katso tarkemmin, miten näyttötutkintoon valmistava koulutus lisätään toiseksi päätason suoritukseksi ohjeiden Ammatilliset perustutkinnot, syöttökäyttöliittymä ja Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, syöttökäyttöliittymä kohdista "3. Suoritustietojen muokkaaminen".

Voit myös toimia toisin päin, eli luoda opiskeluoikeuden suoritustyypillä "Näyttötutkintoon valmistava koulutus" ja lisätä suoritustietojen muokkaamisessa ammatillinen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon toiseksi päätason suoritukseksi. Aloita näissä tapauksissa opiskeluoikeuden lisääminen alla kuvatulla tavalla.


Kun suorituksena on näyttötutkintoon valmistava koulutus, "Opiskeluoikeus"-kenttään valitaan arvoksi "Ammatillinen koulutus" ja suoritustyypiksi "Näyttötutkintoon valmistava koulutus".


Lisäksi määritellään tutkinto, johon suoritettava osa/suoritettavat osat kuuluvat. Kun alat kirjoittaa "Tutkinto"-kenttään tutkinnon nimeä saat valittavaksi kirjoittamaasi merkkijonoa vastaavat tutkinnot ja niiden diaarinumerot, joista voit valita oikean tutkinnon.


Syötettyäsi tarvittavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuden perustiedot, syötä vielä opiskeluoikeuden alkamispäivä sekä opiskeluoikeuden tila ja paina "Lisää opiskelija"-painiketta. KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeuden syötetyillä tiedoilla ja avaa katselunäkymän luotuun opiskeluoikeuteen, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista.

Kun suorituksena on VALMA- tai TELMA-koulutus, "Opiskeluoikeus"-kenttään valitaan arvoksi "Ammatillinen koulutus" ja suoritustyypiksi joko "Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)" tai "Työhän ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)" riippuen siitä, kumpaan tutkintoon opiskeluoikeus on.


Syötettyäsi tarvittavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuden perustiedot, syötä vielä opiskeluoikeuden alkamispäivä sekä opiskeluoikeuden tila ja paina "Lisää opiskelija"-painiketta. KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeuden syötetyillä tiedoilla ja avaa katselunäkymän luotuun opiskeluoikeuteen, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista.

Kun suorituksena on muu ammatillinen koulutus, "Opiskeluoikeus"-kenttään valitaan arvoksi "Ammatillinen koulutus" ja suoritustyypiksi "Muun ammatillisen koulutuksen suoritus". "Koulutusmoduuli"-kenttään valitaan joko "Paikallinen koulutus" tai "Ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus".

Jos valitaan "Paikallinen koulutus", tulee kenttään "Nimi"-kirjoittaa koulutuksen nimi, jota opiskelija suorittaa. Tätä nimeä ei voi myöhemmin muuttaa. Paikalliselle koulutukselle tulee myös antaa kuvaus, jossa koulutuksen sisältö kuvataan osaamisena.
Jos valitaan koulutusmoduuliksi "Ammatlliseen tehtävään valmistava koulutus", syöttökäyttöliittymä tarjoaa vaihtoehdoiksi liikennelentäjän, lennonjohtajan ja kaupunkiraideliikenteen kuljettajan koulutukset.


Syötettyäsi tarvittavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuden perustiedot, syötä vielä opiskeluoikeuden alkamispäivä sekä opiskeluoikeuden tila ja paina "Lisää opiskelija"-painiketta. KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeuden syötetyillä tiedoilla ja avaa katselunäkymän luotuun opiskeluoikeuteen, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista.

Kun suorituksena on nuorten perusopetus, "Opiskeluoikeus"-kenttään valitaan arvoksi "Perusopetus".


Nuorten perusopetuksessa järjestelmä valitsee automaattisesti oppimääräksi perusopetuksen oppimäärän. Valitse "Peruste"-kentän pudotusvalikosta oikeat opetussuunnitelman perusteet. Voit valita joko vuoden 2014 tai vuoden 2004 perusteet.


Syötettyäsi tarvittavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuden perustiedot, syötä vielä opiskeluoikeuden alkamispäivä (kouluuntulopäivä) sekä opiskeluoikeuden tila ja paina "Lisää opiskelija"-painiketta. KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeuden syötetyillä tiedoilla ja avaa katselunäkymän luotuun opiskeluoikeuteen, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista.

Kun suorituksena on perusopetuksen lisäopetus tai perusopetukseen valmistava opetus, "Opiskeluoikeus"-kenttään valitaan arvoksi "Perusopetuksen lisäopetus" tai "Perusopetukseen valmistava opetus" riippuen siitä, kumpaan tutkintoon opiskeluoikeus on.


Perusopetuksen lisäopetuksessa ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa järjestelmä valitsee automaattisesti käytettävän perusteen sen mukaan, kumpi on valittu suoritettavaksi tutkinnoksi "Opiskeluoikeus"-kentässä.


Syötettyäsi tarvittavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuden perustiedot, syötä vielä opiskeluoikeuden alkamispäivä sekä opiskeluoikeuden tila ja paina "Lisää opiskelija"-painiketta. KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeuden syötetyillä tiedoilla ja avaa katselunäkymän luotuun opiskeluoikeuteen, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista.

Kun suorituksena on aikuisten perusopetuksen oppimäärä tai aikuisten perusopetuksen oppimäärän alkuvaihe, "Opiskeluoikeus"-kenttään valitaan arvoksi "Aikuisten perusopetus".


Valitse oppimääräksi joko "Aikuisten perusopetuksen oppimäärä" tai "Aikuisten perusopetuksen oppimäärän alkuvaihe" riippuen siitä, kumpaan oppija suorittaa. HUOM! Jos oppija suorittaa molemmat, valitse toinen pohjaksi. Voit myöhemmin lisätä joko alkuvaiheen tai aikuisten perusopetuksen suorituksen opiskeluoikeuteen toiseksi päätason suoritukseksi (ks. tarkemmin ohjeen Aikuisten perusopetus, syöttökäyttöliittymä kohta "3. Suoritustietojen muokkaaminen").


Valitse "Peruste"-kentän pudotusvalikosta oikeat opetussuunnitelman perusteet. Voit valita joko vuoden 2017 tai vuoden 2015 perusteet.


Syötettyäsi tarvittavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuden perustiedot, syötä vielä opiskeluoikeuden alkamispäivä sekä opiskeluoikeuden tila ja paina "Lisää opiskelija"-painiketta. KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeuden syötetyillä tiedoilla ja avaa katselunäkymän luotuun opiskeluoikeuteen, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista.

Kun suorituksena on aikuisten perusopetuksen oppiaineen oppimäärä (aineopiskelu), "Opiskeluoikeus"-kenttään valitaan arvoksi "Aikuisten perusopetus".


Valitse oppimääräksi "Perusopetuksen oppiaineen oppimäärä".


Valitse "Peruste"-kentän pudotusvalikosta oikeat opetussuunnitelman perusteet. Voit valita joko vuoden 2017 tai vuoden 2015 perusteet.


Valitse opiskeltava oppiaine. HUOM! Jos oppija suorittaa useampaa oppiainetta, valitse näistä yksi. Voit lisätä muut oppiaineet myöhemmin opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaustilassa.


Syötettyäsi tarvittavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuden perustiedot, syötä vielä opiskeluoikeuden alkamispäivä sekä opiskeluoikeuden tila ja paina "Lisää opiskelija"-painiketta. KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeuden syötetyillä tiedoilla ja avaa katselunäkymän luotuun opiskeluoikeuteen, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista.

Kun suorituksena on esiopetus, "Opiskeluoikeus"-kenttään valitaan arvoksi "Perusopetus".


Syötettyäsi tarvittavat henkilötiedot ja opiskeluoikeuden perustiedot, syötä vielä opiskeluoikeuden alkamispäivä sekä opiskeluoikeuden tila ja paina "Lisää opiskelija"-painiketta. KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeuden syötetyillä tiedoilla ja avaa katselunäkymän luotuun opiskeluoikeuteen, jonka jälkeen voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista.