KOSKI-palvelun käyttöönottoon liittyen lähetimme kyselyn kaikille perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Kyselyssä selvitettiin käytössä olevat suoritustietojen tallennusjärjestelmät sekä ne koulutuksen järjestäjät, joilta tiedot saadaan suoraan tiedonsiirroilla oppilashallintojärjestelmistä KOSKI-palveluun. Lisäksi selvitimme, tehdäänkö tulevat tiedonsiirrot koulutustoimijalta, oppilaitoksesta vai muualta organisaatiosta.

Kysely lähetettiin 572 koulutuksen järjestäjälle.

Vastausprosentti oli hyvä - 74 % (423 vastausta).

 

Koulutuksen järjestäjien tiedonsiirtotapa, rajapinta-käyttöliittymä

 

 

42 organisaatiota ei tee tiedonsiirtoja rajapinnan yli (tähän laskettu uusia opintohallintojärjestelmiä käyttävät ja ei mitään järjestelmää käyttävät), koulutusmuodoittain lukumäärät jakautuvat seuraavasti: perusopetus 20 kpl, lukiokoulutus  5 kpl ja ammatillinen 24 kpl.

 

Koulutuksen järjestäjien ilmoittama organisaatiotaso, jolta aikovat tehdä tiedonsiirrot

Luvut sisältävät myös käyttöliittymällä tehtävät tallennukset.

 

  • No labels