Tältä sivulta löydät tietoa KOSKI-palvelun käyttämistä tärkeimmistä tunnistenumeroista sekä KOSKI-palvelun perussanastosta.


Sisällys


Tunnistenumerot

KOSKI-palveluun tietoa tallennettaessa käytetään tiettyjä tunnistenumeroita, jotka ovat uniikkeja Opintopolun eri palveluiden tunnistenumeroita. 

Oppijanumero / Oppija oid

Oppijanumero on Oppijanumerorekisterin luoma yksilöimä tunnistenumero tietylle henkilölle. Henkilöllä tulisi olla vain yksi oppijanumero, jolla hänet tunnistetaan läpi hänen varhaiskasvatus- ja koulutushistoriansa. Ensimmäistä kertaa KOSKI-palveluun tietoa siirrettäessä/tallennettaessa KOSKI tunnistaa henkilön henkilötunnuksen ja nimitietojen perusteella. Sen jälkeen KOSKI joko etsii oppijanumerorekisteristä henkilötunnukseen liittyvän oppijanumeron tai luo henkilölle uuden oppijanumeron ja palauttaa oppijanumeron takaisin siirtävään opintohallintojärjestelmään.

Koulutuksen järjestäjän ei tarvitse tietää oppijanumeroa ensimmäistä kertaa tietoa tallennettaessa, ellei kyseessä ole henkilö jolla ei ole suomalaista pysyvää henkilötunnusta. Jos kyseessä on henkilötunnukseton henkilö, on KOSKI-pääkäyttäjän ensin luotava oppijalle oppijanumero oppijanumerorekisterissä.

Ohjeet oppijanumeron luontiin löytyvät alla olevasta linkistä kohdasta 'Tarvittavat henkilötiedot opiskeluoikeutta luodessa → "Oppijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta / oppijanumeron luonti". 
Linkki ohjeisiin: Oppijan henkilötiedot

Oppijanumero tallennetaan tällöin opintohallintojärjestelmään ennen ensimmäistä siirtoa ja KOSKI tunnistaa henkilön oppijanumeron perusteella.

Oppijanumero on aina muotoa 1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX

Opiskeluoikeuden oid (Opiskeluoikeuden tunniste)

Opiskeluoikeuden oid on uniikki numerosarja, joka on sidottu tiettyyn oppijaan tietyn koulutustoimijan tietyssä opiskeluoikeuden tyypissä. 

Ensimmäistä kertaa uutta opiskeluoikeutta siirrettäessä/tallennettaessa opiskeluoikeuden oid:ta ei ole vielä olemassa, vaan KOSKI-palvelu luo opiskeluoikeudelle yksilöivän numerosarjan ja palauttaa sen takaisin siirtävään opintohallintojärjestelmään. Tästä eteenpäin tietyn opiskeluoikeuden tietoja päivitettäessä, siirtävän opintohallintojärjestelmän lähettämä opiskeluoikeuden oid kertoo KOSKI-palvelulle mitä opiskeluoikeutta halutaan päivittää.

Kun oppija siirtyy opiskeluoikeuden tyypistä toiseen/päätason, tulee aiempi opiskeluoikeus päättää KOSKI-palvelussa ja luoda oppijalle uusi opiskeluoikeus. Esimerkiksi jos lukion oppimäärän opiskelija vaihtaa lukion aineopiskelijaksi, tulee vanha opiskeluoikeus päättää ja opiskelijalle luoda uusi opiskeluoikeus uudella alkamispäivällä. Molempien opiskeluoikeuksien tietojen pitää edelleen näkyä KOSKI-palvelussa. Koulutusmuotokohtaisista ohjeista voit tarkistaa mm. missä tilanteissa oppijan vanha opiskeluoikeus on päätettävä ja oppijalle on luotava uusi opiskeluoikeus. Uutta opiskeluoikeutta luotaessa opiskeluoikeuden oid:n tulee olla tyhjä siirtävässä opintohallintojärjestelmässä. 

Opiskeluoikeuden oid on aina muotoa 1.2.246.562.15.XXXXXXXXXX

Organisaatio-oid

KOSKI tunnistaa siirtävän oppilaitoksen/varhaiskasvatuksen toimipaikan sen organisaatio-oid:n perusteella. Organisaatio-oid on virkailijan opintopolun luoma yksilöllinen tunnistenumero jokaiselle organisaatiolle. Oppilaitoksen/varhaiskasvatuksen toimipaikan organisaatio-oid tulee olla asetettu opintohallintojärjestelmään ennen ensimmäistä KOSKI-siirtoa. KOSKI-pääkäyttäjä voi tarkistaa oman koulutustoimijansa oppilaitosten/varhaiskasvatustoimipaikkojen organisaatio-oid:t Virkailijan Opintopolun organisaatiopalvelusta ("organisaatioiden tiedot").

Koulutustoimijan edustajien tulee olla yhteydessä Opetushallituksen yhteisiin palveluihin uusien oppilaitosten luomisesta, vanhojen lakkauttamisesta tai organisaatioiden fuusioista. Muutoksista voi ilmoittaa osoitteeseen yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi. Varhaiskasvatuksen toimipaikat luodaan Varda-järjestelmässä. Varhaiskasvatuksen toimipaikoissa tapahtuvista muutoksista tulee varhaiskasvatuksen järjestäjän edustajien olla yhteydessä Varda-tiimiin (varda(at)opintopolku.fi).

Organisaatio-oid on aina muotoa 1.2.246.562.10.XXXXXXXXXX.


Sanasto

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus sisältää tiedot yksittäisen oppijan opiskeluoikeus- ja suoritustiedoista tietyssä oppilaitoksessa järjestetyssä koulutuksessa. Opiskeluoikeus muodostuu opiskeluoikeuden perustiedoista ja opiskeluoikeuteen liittyvän suorituksen perustiedoista sekä osasuoritustiedoista. Lisäksi joillain opiskeluoikeustyypeillä on lisätietoja, joita käytetään esimerkiksi valtionosuusrahoituksen laskennassa.

Opiskeluoikeus on aina henkilökohtainen. Opiskeluoikeus luodaan KOSKI-palveluun oppijalle pääsääntöisesti kyseisen koulutuksen alkaessa, mutta tässä on joitakin koulutusmuotokohtaisia, lakisääteisesti määräytyviä poikkeuksia, joita on kuvattu tarkemmin koulutusmuotokohtaisissa opiskeluoikeuksia koskevissa ohjeissa.

Opiskeluoikeus on aina oppilaitos- ja koulutuksen järjestäjäkohtainen. Eri koulutuksen järjestäjillä ja eri oppilaitoksissa suoritettujen koulutusten tiedot tallennetaan aina omille opiskeluoikeuksilleen. Samalla oppijalla voi siis olla, ja usein onkin, useita erillisiä opiskeluoikeuksia KOSKI-tietovarannossa. Koulutustoimijan, kuten kunnan, tai yksittäisen oppilaitoksen KOSKI-käyttäjä näkee KOSKI-palvelussa olevat opiskeluoikeustiedot vain organisaatioon sidottujen käyttöoikeuksiensa puitteissa.

Opiskeluoikeus on aina koulutusmuotokohtainen. KOSKI-palvelussa olevia koulutusmuotokohtaisia opiskeluoikeuden tyyppejä ovat esimerkiksi esiopetuksen opiskeluoikeus, perusopetuksen opiskeluoikeus, ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus tai vapaan sivistystyön opiskeluoikeus. Koulutusmuotokohtaiset opiskeluoikeuden tyypit jakautuvat erilaisiin päätason suorituksen tyyppeihin, jolloin koulutusmuotokohtaisia opiskeluoikeuksia on opiskeluoikeuden tyypin sisällä erilaisia. Esimerkiksi ns. kaksoistutkintoa suorittavalla opiskelijalla on ammatillisen koulutuksen järjestäjän tallentaman ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuden lisäksi lukiokoulutuksen järjestäjän tallentama lukion aineopiskelijan opiskeluoikeus. Lukion oppimäärää suorittavalla oppijalla puolestaan on lukion oppimäärän opiskeluoikeus.

Tarkempaa lisätietoa koulutusmuotokohtaisista opiskeluoikeustyypeistä, niiden sisältämistä tiedoista sekä opiskeluoikeuden luomisesta, tietojen ylläpitämisestä ja päivittämisestä opiskeluoikeuden aikana ja sen päättyessä, löytyy KOSKI-dokumentaatiosta sekä koulutusmuotokohtaisista eDuuni-wikiohjeista.