Tälle sivulle kerätään kuvaukset tyypillisimmistä virheistä KOSKI-tiedonsiirroissa. Jos et löydä virhettä tältä sivulta tai et pysty päättelemään sitä KOSKI-tietomallista, ota yhteyttä opintohallintojärjestelmätoimittajaasi ja/tai KOSKI-palveluosoitteeseen (koski(at)opintopolku.fi).

Kaikki virhekoodit ja niiden selitteet löytyvät myös KOSKI-palvelun dokumentaatiosivulta sisään tulevan tiedonsiirtorajapinnan kuvauksesta. Katson tarkemmin ohjeet virhekoodien selitteiden löytämiseksi ohjeen Dokumentaatio-sivu kohdasta "3. REST-rajapinnat".

1. Ei oikeuksia organisaatioon

 • KOSKI-palveluun yritetään viedä opiskeluoikeutta organisaatioon johon siirroissa käytettävällä tunnuksella ei ole oikeutta
 • KOSKI-palvelussa on käyttökatko
 • Yritetään siirtää ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestettyä esiopetusta muuhun organisaatioon kuin koulutustoimijan omaan varhaiskasvatustoimipaikkaan
 • Esimerkki: 
Ei oikeuksia organisaatioon 1.2.246.562.10.87603128528
  • Korjaus: Mikäli tiedonsiirto-oikeudet tulisi olla organisaatioon, ottakaa yhteys KOSKI-palveluosoitteeseen: koski(at)opintopolku.fi
  • KOSKI-palvelun suunnitelluista käyttökatkoista tiedotetaan etukäteen, ennakoimista käyttökatkoista lähetetään häiriötiedote. Käyttökatkot on listattu sivulle: KOSKI katko- ja vikailmoituksetKun käyttökatko on ohi, tiedonsiirrot onnistuvat normaalista.
  • Mikäli yritetään siirtää ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestettyä esiopetusta muuhun organisaatioon kuin koulutustoimijan omaan varhaiskasvatustoimipaikkaan, tulee varmistua että opintohallintojärjestelmään/varhaiskasvatusjärjestelmään on merkitty tieto ostopalvelusta tai palvelusetelistä sekä varmistuttu että oma järjestelmätoimittaja on mahdollistanut tiedonsiirron. Asiasta kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä omaan opintohallintojärjestelmän toimittajaan.

2. Sisäänkirjautuminen epäonnistui ("unauthorized.notAuthenticated", "unauthorized.loginFail", "Sisäänkirjautuminen epäonnistui, väärä käyttäjätunnus tai salasana.")

 • KOSKI-palvelukäyttäjätunnus tai salasana on väärin opintohallintojärjestelmässä:
  401 unauthorized.loginFail, message: "Sisäänkirjautuminen epäonnistui, väärä käyttäjätunnus tai salasana."
       
  • Korjaus: Tallennetaan opintohallintojärjestelmään oikea integraatiotunnus ja -salasana.

 • KOSKI-palvelukäyttäjätunnus on syötetty väärään kohtaan opintohallintojärjestelmässä:
  401 unauthorized.loginFail, message: "Sisäänkirjautuminen epäonnistui, väärä käyttäjätunnus tai salasana."
  • Korjaus: Tallennetaan integraatiotunnus oikeaan paikkaan.

 • KOSKI-palvelukäyttäjätunnus on vanhentunut:


  401 unauthorized.loginFail, message: "Sisäänkirjautuminen epäonnistui, väärä käyttäjätunnus tai salasana."
  • Korjaus: Opintohallintojärjestelmään asetettava tunnus on vanhentunut. Vanhentunut KOSKI-palvelukäyttäjätunnus on mennyt lukkoon liian monen automaattisen kirjautumisyrityksen seurauksena. Vanhentunutta tunnusta ei voida enää uusia,
   vaan koulutustoimijan vastuukäyttäjän on luotava uusi KOSKI-palvelukäyttäjätunnus virkailijan opintopolussa.
   Ohjeet tunnuksen luontiin löytyvät: KOSKI-palvelun käyttäjähallinta ja tietosuoja kohdasta "KOSKI-palvelukäyttäjä (lähdejärjestelmään asetettava käyttöoikeus". 
   Palvelukäyttäjätunnuksen luonnin jälkeen uusi tunnus ja salasana asetetaan opintohallintojärjestelmään niille varattuihin kenttiin ja tehdään siirto uudestaan.3. Virheellinen diaarinumeroviittaus perusteisiin tai puuttuu kokonaan

 • Opiskeluoikeuden pääsuorituksen tasolla perusteen diaarinumero on pakollinen tieto kaikilla koulutusmuodoilla, joten diaarinumeron puuttuessa tai sen ollessa virheellinen, tulee virheilmoitus.
 • Ammatillisen tutkinnon osan suorituksella diaarinumero ja tutkintotieto välitetään vain jos tutkinnon osa on toisesta tutkinnosta, joten jos tutkinnon osan tiedoissa tulee sama diaarinumero kuin päätason suorituksella, tulee virheilmoitus.
 • Esimerkki, väärä diaarinumero: 
Tutkinnon perustetta ei löydy diaarinumerolla 11/011/2016
  • Korjaus: Varmistetaan että diaarinumero on oikein. Diaarinumerot voi tarkistaa ePerusteet palvelusta (ePerusteet.opintopolku.fi)
   Mikäli numero on mielestänne oikein ja saatte edelleen virheviestin, ottakaa yhteys KOSKI-palveluosoiteeseen: koski(at)opintopolku.fi

 • Esimerkki, tutkinnon osan tiedoissa tulee sama diaarinumero kuin päätason suorituksella : 
Tutkinnon osalle tutkinnonosat/100168 on merkitty tutkinto, jossa on sama tutkintokoodi koulutus/381304 kuin tutkinnon suorituksessa
  • Korjaus: Poistetaan tutkinnon osalta diaarinumero

4. Siirtotiedosto on rakenteellisesti virheellinen (esimerkiksi "viesti ei ole skeeman mukainen", "badRequest.validation.jsonSchema")

 • Johtuu tilanteesta, jossa opintohallintojärjestelmän muodostama tiedonsiirtotiedosto on rakenteeltaan viallinen. Kyseessä voi olla esimerkiksi puuttuva pakollinen kenttä tai väärä koodiarvo.
 • Esimerkki, väärä koodiarvo:
"message": [
   {
    "path": "opiskeluoikeudet.0.suoritukset.0.osasuoritukset.0.osasuoritukset.1.koulutusmoduuli.tunniste",
    "value": {
     "koodiarvo": "VEB31",
     "koodistoUri": "lukionkurssit"
    },
    "error": {
     "message": "Koodia lukionkurssit/VEB31 ei löydy koodistosta",
     "errorType": "tuntematonKoodi"
    }
   }
  ]
  • Korjaus: Tarkista oikea koodi tai koodistoUri

 • Esimerkki (virhe perusopetuksen vuosiluokan tietojen siirrossa), puuttuva pakollinen kenttä:
"message": [
   {
    "path": "opiskeluoikeudet.0.suoritukset.0.osasuoritukset.0.koulutusmoduuli.kieli",
    "error": {
     "errorType": "missingProperty"
    }
   }
  ]
  • Korjaus: Mikäli perusopetuksen oppiaine on "äidinkieli ja kirjallisuus" tai "vieras tai toinen kotimainen kieli", lisätään tieto oppiaineessa opiskeltavasta kielestä
 • Esimerkki (virhe perusopetuksen opiskeluoikeuden lisätiedoissa), välitetty rakenne "pidennettyOppivelvollisuus" ilman aloituspäivämäärää:
"message": [
   {
    "path": "opiskeluoikeudet.0.lisätiedot.pidennettyOppivelvollisuus.alku",
"error": {
"errorType": "missingProperty"
    }
   }
  ]
  • Korjaus: Lisätään pidennetyn oppivelvollisuuden aloituspäivä. Mikäli oppilaalla ei ole pidennettyä oppivelvollsuutta, ei tule välittää lainkaan rakennetta "pidennettyOppivelvollisuus",
 • Esimerkki, jokin osio sisältää kentän tai jonkun muun elementin, jota siellä ei pitäisi olla:
 "message": [
   {
    "path": "opiskeluoikeudet.0.pakollinen",
    "value": false,
    "error": {
     "errorType": "unexpectedProperty"
    }
   }
  ]


  • Korjaus: Poistetaan osioon kuulumaton kenttä tai muu elementti.

Joissain tilanteissa tilannetta ei pystytä korjaamaan oppilaitoksessa, olkaa tällöin yhteydessä opintohallintojärjestelmätoimittajaanne ja tarvittaessa KOSKI-palveluosoitteeseen (koski(at)opintopolku.fi).


5. Koulutuksenjärjestäjä yrittää siirtää opiskeluoikeutta joka on mitätöity tai se kuuluu toiselle koulutuksenjärjestäjälle ("Opiskeluoikeutta ei löydy tai käyttäjälle ei ole oikeutta sen katseluun")

 • Koulutuksenjärjestäjä yrittää siirtää opiskeluoikeutta joka on mitätöity KOSKI-palvelusta tai opiskeluoikeus kuuluu toiselle koulutuksenjärjestäjälle.

  KOSKI-järjestelmän palauttama virheilmoitus: Opiskeluoikeutta 1.2.246.562.15.00000000000 ei löydy tai käyttäjällä ei ole oikeutta sen katseluun:
  {"key":"notFound.opiskeluoikeuttaEiLöydyTaiEiOikeuksia",
  "message":"Opiskeluoikeutta 1.2.246.562.15.00000000000 ei löydy tai käyttäjällä ei ole oikeutta sen katseluun"}

 • Esimerkki: Koulutuksenjärjestäjä on siirtänyt opiskeluoikeuden KOSKI-palveluun niin, että yksilöivät tiedot (esim. opiskeluoikeuden tyyppi: Lukion oppimäärä vs. Luva) ovat väärin. Koulutuksenjärjestäjä mitätöi opiskeluoikeuden KOSKI-palvelusta joko suoraan KOSKI-käyttöliittymästä tai opintohallintojärjestelmän kautta. Koulutuksenjärjestäjä yrittää siirtää korjattuja tietoja uudestaan KOSKI-palveluun. KOSKI palauttaa virheilmoituksen
 • Korjaus: Opintohallintojärjestelmästä pitää tyhjentää kenttä, johon KOSKI-palvelu on palauttanut alkuperäiden opiskeluoikeuden OID:n. Opiskeluoikeuden OID (opiskeluoikeuden tunniste) on muotoa 1.2.246.562.15.00000000000. Kun kenttä on tyhjennetty, siirretään tiedot uudestaan KOSKI-palveluun. KOSKI luo uuden opiskeluoikeuden ja palauttaa opintohallintojärjestelmään uuden numerosarjan.

 • Esimerkki: Oppilaitoksen  opintohallintojärjestelmässä on lähetetty opiskeluoikeuden tietoja koulutuksenjärjestäjältä toiselle. Koulutuksenjärjestäjät eivät kuulu samaan organisaatioon tai oppilaitoksen tiedonsiirtoihin tarvittava palvelukäyttäjätunnus on tehty oppilaitoskohtaisesti.
 • Korjaus: 
 • Jos oppilaitos on saanut opiskeluoikeuden tiedot sellaiselta oppilaitokselta, joka kuuluu eri koulutuksenjärjestäjän alaisuuteen (esim. eri kunta / yksityinen toimija) tai oppilas vaihtaa eri opiskeluoikeuden tyypistä toiseen (esim. esiopetus/perusopetus/perusopetuksen lisäopetus/lukio) tai opiskeluoikeus on päätetty saman koulutustoimijan alaisessa edellisessä oppilaitoksessa tilaan eronnut, tulee koulutuksenjärjestäjän luoda uusi opiskeluoikeus KOSKI-palveluun. →  Opintohallintojärjestelmästä pitää tyhjentää kenttä, johon KOSKI-palvelu on palauttanut alkuperäiden opiskeluoikeuden OID:n. Opiskeluoikeuden OID (opiskeluoikeuden tunniste) on muotoa 1.2.246.562.15.00000000000. Kun kenttä on tyhjennetty, siirretään tiedot uudestaan KOSKI-palveluun. KOSKI luo uuden opiskeluoikeuden ja palauttaa opintohallintojärjestelmään uuden numerosarjan.

6. Suorituksen alkamispäivä on oltava sama tai aiempi kuin suorituksen vahvistuspäivä (suoritus.alkamispäivä (2020-08-13) oltava sama tai aiempi kuin suoritus.vahvistus.päivä (2020-05-30))

 • Esimerkki: Virheilmoitus tarkoittaa, että KOSKI-palveluun yritetään viedä tietoa, että päätason suorituksen alkamispäivä (13.8.2020) on vasta sen jälkeen, kun suoritus on vahvistettu (30.5.2020), mikä on looginen mahdottomuus. Virhe tulee vastaan usein perusopetuksessa, jossa vuosiluokan aloituspäiväksi yritetään siirtää uusinta syyslukukauden aloituspäivää (esim. 13.8.2020), mutta vuosiluokan vahvistuspäivä (30.5.2020) viittaa edelliseen/aiempaan lukuvuoteen.
 • Korjaus: Tarkistakaa mistä kentästä opintohallintojärjestelmä ottaa lukuvuoden aloituspäivän oppilaan/opiskelijan vuosiluokan aloituspäiväksi tai mistä opintohallintojärjestelmää vuosiluokan suorituksen vahvistuspäivää ja korjatkaa tarpeelliset tiedot. Jos korjataan vanhoja vuosiluokan tietoja, tulee vuosiluokan aloituspäivän olla sen lukuvuoden aloituspäivä, jolloin oppilas on ollut kyseisellä luokalla.
 • Jos virheilmoitus tulee jo valmistuneista oppilaista, joiden ei ollenkaan pitäisi olla tiedonsiirrossa mukana tarkistakaa, että oppilaat on arkistoitu opintohallintojärjestelmän toimittajan ohjeiden mukaan ja että oppilaiden tiedot ovat KOSKI-palvelussa oikein. KOSKI-pääkäyttäjä voi poistaa turhat virheilmoitukset KOSKI-palvelusta kohdasta ”tiedonsiirrot” ja sieltä välilehdeltä ”virheet”, viimeisessä sarakkeessa näkyvästä tyhjää laatikkoa tikkaamalla ja sen jälkeen valitsemalla ”poista valitut”.

7. Opiskeluoikeuden tyyppiä ei voi vaihtaa (Opiskeluoikeuden tyyppiä ei voi vaihtaa. Vanha tyyppi esiopetus. Uusi tyyppi perusopetus.)

 • Virhe johtuu yleensä siitä, että on yritetty jatkaa samalla opiskeluoikeudella eri koulutusasteella tai on yritetty korjata vahingossa väärälle koulutusasteelle luotua opiskeluoikeutta oikeaksi.
 • Samalla opiskeluoikeuden OID:lla ei voi muuttaa opiskeluoikeuden tyyppiä, koska kyseessä on kaksi erilaista opiskeluoikeutta.
 • Esimerkki: Kun oppilas siirtyy esiopetuksesta perusopetukseen tai perusopetuksesta lukioon, tulee hänen opiskeluoikeutensa päättää tilaan ”Valmistunut” ja luoda uusi opiskeluoikeus.
 • Korjaus: Oppilas halutaan siirtää uudelle koulutusasteelle: luodaan uusi opiskeluoikeus. Opintohallintojärjestelmässä pitää varmistaa, että kahden eri opiskeluoikeuden tiedot ovat toisistaan erillään ja opintohallintojärjestelmässä on säilössä tiedot vanhasta, päätetystä opiskeluoikeudesta. Uusi opiskeluoikeus luodaan niin, että opintohallintojärjestelmästä on oppilaan uusissa tiedoissa tyhjänä kenttä, johon KOSKI-palvelu on palauttanut Opiskeluoikeuden OID:n (opiskeluoikeuden tunniste), joka on muotoa 1.2.246.562.15.00000000000. Kun kenttä on tyhjä, uuden opiskeluoikeuden mukaiset tiedot siirretään KOSKI-palveluun KOSKI luo uuden opiskeluoikeuden ja palauttaa opintohallintojärjestelmään uuden opiskeluoikeuden OID:n jota käytetään seuraavissa ko. opiskeluoikeuden siirroissa.
 • Esimerkki: Oppilaalle on vahingossa luotu perusopetuksen opiskeluoikeus. Oppilas onkin esiopetuksessa ja hänelle olisi pitänyt luoda esiopetuksen opiskeluoikeus.
 • Korjaus: KOSKI-pääkäyttäjä mitätöi KOSKI-palvelusta väärin luodun perusopetuksen opiskeluoikeuden. Opintohallintojärjestelmästä oppilaan tiedoista tyhjennetään kenttä, johon KOSKI on palauttanut opiskeluoikeuden OID:n, joka on aina muotoa 1.2.246.562.15.00000000000 ja korjataan oppilaan tiedoista tarvittavat tiedot tietojen korjaamiseksi oikeaan opiskeluoikeuteen. Tiedot siirretään uudestaan KOSKI-palveluun, KOSKI luo uuden opiskeluoikeuden ja palauttaa opintohallintojärjestelmään uuden opiskeluoikeuden OID:n jota käytetään seuraavissa ko. opiskeluoikeuden siirroissa.

8. Opiskeluoikeuden tilalta puuttuu rahoitusmuoto (Opiskeluoikeuden tilalta lasna puuttuu rahoitusmuoto)

 • Opiskeluoikeudelta puuttuu tila-tiedon yhteydestä tieto rahoitusmuodosta.
 • Rahoitustietojen merkintään käytetään KOSKI-koodistoa Opintojen rahoitus: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/opintojenrahoitus/latest
 • Rahoitusmuoto on pakollinen tieto aikuisten perusopetuksen, lukion sekä ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuksissa tilojen ”läsnä” ja ”valmistunut” yhteydessä.
 • Oman opintohallintojärjestelmän toimittajalta kannattaa tarkistaa, mistä tieto rahoitusmuodosta siirtyy ja merkitä tarpeelliset tiedot opiskeluoikeuden rahoitusmuodosta opintohallintojärjestelmään.     

9. Osasuoritus esiintyy useammin kuin kerran (Osasuoritus koskioppiaineetyleissivistava/MA esiintyy useammin kuin kerran).


10. Opiskeluoikeuden ensimmäisen tilan alkamispäivä on oltava sama tai aiempi kuin päätason suorituksen alkamispäivä (opiskeluoikeuden ensimmäisen tilan alkamispäivä (2018-01-01) oltava sama tai aiempi kuin päätason suorituksen alkamispäivä (2017-08-12)).

 • Virheilmoitus tarkoittaa, että siirrossa yritetään viedä opiskeluoikeuden ensimmäiseksi läsnä-tilaksi alkamispäivää 1.1.2018, vaikka päätason suorituksen alkamispäiväksi on merkitty jo 12.8.2017.
 • Esimerkki: Perusopetuksen opiskeluoikeudella oppilaan menneen vuosiluokan alkamispäiväksi on merkitty 12.8.2017, opintohallintojärjestelmästä kuitenkin yritetään lähettää oppilaan ensimmäiseksi läsnä-tilaksi päivää 1.1.2018.
 • Korjaus: Tarkistetaan opintohallintojärjestelmästä onko jonkin vuosiluokan/opiskeluoikeuden päätason suorituksen alkupäivä väärin vai onko ensimmäisen läsnä-tilan alkupäivä väärin ja korjataan jompikumpi päivämääristä ja tehdään uusi KOSKI-siirto.

11. Valmiiksi merkityllä suorituksella on keskeneräinen osasuoritus (suorituksella koulutus/351203 on keskeneräinen osasuoritus tutkinnonosat/101053)

 • Nuorten perusopetus: Virhe viittaa siihen, että virheilmoituksessa mainitulta vuosiluokalta tai päättötodistukselta, joka on merkitty vahvistetuksi, yritetään siirtää arvioimatonta oppiainetta.  Jos virheilmoitus koskee oppiainetta ”Äidinkieli ja kirjallisuus” voi olla, että useammalla tai kaikkien oppiaineiden arvioinneissa on virheitä, sillä KOSKI-palvelun virheentarkistus pysähtyy tähän ensimmäiseen vastaan tulevaan virheeseen.
 • Korjaus: Tarkistakaa ja täydentäkää oppilaan/oppilaiden oppiaineiden arvosanat opintohallintojärjestelmässä. Jos oppilas on kokonaan vapautettu ko. oppiaineen opiskelusta, pitää estää kyseisen oppiaineen siirto oppilaan kohdalta kokonaan.
 • Ammatillinen koulutus: Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus on vahvistettu niin, että opiskeluoikeudella on arvioimattomia tutkinnon osia.
  Korjaus:  
  • Jos opiskelijan opiskeluoikeus vahvistetaan ja merkitään valmistuneeksi, tulee kaikkien tutkinnon osien, joita opiskeluoikeuteen siirretään olla arvioituja (poikkeuksena osatutkintotavoitteinen opiskeluoikeus, jossa on ammatillisen tutkinnon osan/osien lisäksi suoritettu yksittäisiä yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, tässä tilanteessa YTO voi olla keskeneräinen. Tarkistakaa virheilmoituksen mukaisen tutkinnon osan arviointi.
  • Jos, opiskelijan opinnot jäävät kesken ja opinnot merkitään päättyneeksi tilaan ”katsotaan eronneeksi”, päätason suoritukselle ei saa siirtää vahvistusta.  

12. Suorituksella on keskeneräinen oppiaine ("Valmiiksi merkityllä suorituksella koulutus/201101 on keskeneräinen osasuoritus koskioppiaineetyleissivistava/AI")

 • Esimerkki: Vahvistetulta suoritukselta puuttuu virheilmoituksessa mainitulta oppiaineelta (esim. äidinkieli) arvosana.
 • Korjaus: Tarkistetaan oppiaineet ja arvosanat opintohallintojärjestelmässä ja tehdään tarvittavat korjaukset.

13. Suorituksella on virheellinen perusteen diaarinumero tai koulutustyyppi. (Suoritukselle Esiopetus ei voi käyttää perustetta 104/011/2014, jonka koulutustyyppi on 16(Perusopetus). Tälle suoritukselle hyväksytyt perusteen koulutustyypit ovat 15(Esiopetus))

 • Esimerkissä virhe johtuu siitä, että yritetään viedä esiopetuksen opiskeluoikeutta perusopetuksen diaarinumerolla. Esiopetuksen diaarinumero on 102/011/2014.
 • Korjaus: Korjataan diaarinumero oikeaksi opintohallintojärjestelmässä tai muutetaan koulutustyyppiä. Diaarinumerot voi tarkistaa ePerusteet palvelusta (ePerusteet.opintopolku.fi) tutkinnon perusteista.

14. Suoritus on merkitty valmiiksi, mutta sillä on tyhjä osasuorituslista tai opiskeluoikeudelta puuttuu linkitys. (Suoritus/koulutus /999905 on merkitty valmiiksi, mutta sillä tyhjä osasuorituslista tai opiskeluoikeudelta puuttuu linkitys TAI Suoritus perusopetuksenluokkaaste/6 on merkitty valmiiksi, mutta sillä on tyhjä osasuorituslista tai opiskeluoikeudelta puuttuu linkitys)

 • Perusopetus: Vahvistettua vuosiluokkaa tai vahvistettua päättötodistusta yritetään siirtää ilman oppiaineita ja arviointeja.
 • Korjaus: Perusopetuksen opiskeluoikeuksien ollessa kyseessä tarkistetaan opintohallintojärjestelmästä, että vuosiluokkatodistuksen tai päättötodistuksen oppiaineet on määritelty niin että ne siirtyvät KOSKI-palveluun. Asiaan kannattaa pyytää apua oman opintohallintojärjestelmän toimittajalta.
 • Ammatillinen koulutus: Ammatilliselta opiskeluoikeudelta puuttuvat kaikki tutkinnon osien / koulutuksen osien suoritukset.  KOSKI-palvelu ei anna merkitä opiskeluoikeutta ”valmistunut”-tilaan, jos opiskelijalla ei ole yhtäkään suoritettua ja valmiiksi merkittyä tutkinnon osaa mukana siirrossa.
 • Korjaus: Tarkistetaan tutkinnon osien määritykset opintohallintojärjestelmässä, että tutkinnon osat siirtyvät KOSKI-palveluun. Asiaan kannattaa pyytää apua oman opintohallintojärjestelmän toimittajalta. Jos kyseessä on laajennetun oppisopimuksen opiskeluoikeus, tarkistetaan että opiskeluoikeuksilla on toimiva linkitys.

15. Tunnisteen koodiarvoa XXXXXX ei löytynyt rakenteen XX/XXX/20XX mahdollisista koulutuksista. Tarkista tutkintokoodit ePerusteista. (Tunnisteen koodiarvoa 337101 ei löytynyt rakenteen 15/011/2011 mahdollisista koulutuksista. Tarkista tutkintokoodit ePerusteista.)

 • Yritetään siirtää opiskeluoikeutta väärällä diaarinumerolla tai tutkintokoodilla.
 • Koski-palvelu validoi, että tutkintokoodi ja diaari ovat yhdenmukaiset ja että kaikki siirretyt tutkinnon osat kuuluvat ko. tutkinnon diaarinumeron alle ePerusteissa.
 • Korjaus: Tarkastakaa diaarinumerot ja tutkintokoodit ePerusteista: eperusteet.opintopolku.fi

16. Suoritukselta puuttuu vahvistus, vaikka opiskeluoikeus on tilassa ”Valmistunut” (Suoritukselta koulutus/999901 puuttuu vahvistus, vaikka opiskeluoikeus on tilassa Valmistunut)

 • Yritetään viedä KOSKI-palveluun opiskeluoikeudelle tilaa ”Valmistunut”, vaikka päätason suoritusta ei ole vahvistettu.
 • Korjaus: Opintohallintojärjestelmässä tehdään tarvittavat merkinnät, jotta suorituksen vahvistus siirtyy KOSKI-palveluun. Suorituksen vahvistuksen tiedot vastaavat todistuksen allekirjoituksen tietoja (päivämäärä, allekirjoittaja ja paikka).

17. Toimipisteenä käytetylle organisaatiolle 1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX ei löydy oppilaitos-tyyppistä yliorganisaatiota

 • Toimipisteenä yritetään siirtää koulutustoimija-tason tai varhaiskasvatuksen järjestäjä-tason OID-numeroa (ylin organisaatiotaso), kun toimipisteeseen tulee merkitä joko oppilaitos-tason, varhaiskasvatuksen toimipaikka-tason tai toimipiste-tason oied.
 • Korjaus: Vaihdetaan OID oikeaksi.
  • KOSKI-pääkäyttäjä voi tarkistaa kaikki oman organisaation organisaatio-oid:t Opintopolun organisaatiopalvelusta.
  • Jos kyse on palvelusetelillä/ostopalveluna järjestettävästä esiopetuksesta, voi Varda-pääkäyttäjä tarkistaa toisen organisaation varhaiskasvatuksen toimipaikan oid:n Vardasta.