Tee kuten edellä mutta ruksaa näytöllä oleva vaihtoehto Siirrettävä organisaatio sulautetaan valittuun organisaatioon. Haku kohdistuu nyt vain oppilaitoksiin. Oppilaitos toimipisteineen ja koulutustarjontoineen siirtyy valittuun oppilaitokseen. Siirtopäiväksi voi valita menneen päivän, nykyhetken tai tulevan päivän.

  • No labels