• Koulutustoimija = Kunta tai kuntayhtymä, yliopisto, yksityinen yritys, säätiö tai yhteisö joka järjestää opetusta tai koulutusta ja jolla on yritys- tai yhteisötunnus tai valtion virastotunnus. Koulutustoimija voi olla samaan aikaan oppisopimustoimipiste, toimipiste ja muu organisaatio.
  • Oppilaitos= Hallinnollinen yksikkö, kuten koulu, ammattikorkeakoulu, yliopisto, opisto, oppilaitos, opinto- tai koulutuskeskus, neuvontajärjestö, tutkimusyksikkö tai avoin yliopisto.
  • Toimipiste = Oppilaitoksen toimipiste, opetuspiste, kampus, yksikkö, tiedekunta, laitos tai osasto.
  • Oppisopimustoimipiste = voidaan luoda suoraan organisaatiohierarkiassa koulutustoimijan alle
  • Muu organisaatio = Pääsääntöisesti vain Y-toimijatasoinen organisaatio. Tähän ryhmään lisätään mm. ASHAn hyödyntämät Virastot ja laitokset sekä VA-järjestelmän tarvitsemat organisaatiot.
  • Työelämäjärjestö = Alunperin luotu ryhmä AITU  järjestelmää varten. Edelleen voimassa olevia orgnaisaatioita joiden tarpeellisuudesta ei ole tietoa.
  • Varhaiskasvatuksen järjestäjä = VARDA rekisteriä varten oleva organisaatioryhmä. Sisältää kunnalliset ja yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäjät.
  • Varhaiskasvatuksen toimipaikka = VARDA rekisteriä varte oleva organisaatioryhmä. Toimipaikka jossa järjestetään varhaiskasvatusta.
  • Kunta = Käyttöoikeuspalvelua varten luotu organisaatioryhmä. Lisätään automaattisesti niille koulutustoimijoille joiden yritysmuoto on kunta.
  • No labels