Organisaatiopalvelun tietoja hyödynnetään tällä hetkellä Opintopolun palveluiden lisäksi mm. Opetushallituksen, Opetusministeriön, Ylioppilastutkintolautakunnan, KELAn ja Tilastokeskuksen sähköisissä palveluissa.  • No labels