Hae päivitettävä oppilaitos Hae organisaatioita -hakutoiminnolla. Valitse oppilaitoksen nimen edessä olevasta valikkokuvakkeesta Muokkaa -toiminto. Järjestelmä avaa tiedot muokkausnäytölle. Kirjoitussuojatut kentät ovat Opetushallituksen päivitysvastuulla olevia kenttiä.
Opetushallitus päivittää seuraavat tiedot:

  • Organisaatiotyyppi
  • Oppilaitoskoodi
  • Oppilaitostyyppi
  • Organisaation nimi kieliversioineen
  • Voimassaolon alku- ja loppupäivämäärä


Korkeakoulun virkailija päivittää loput tiedot.
Organisaatiotyyppi
Oppilaitoksen organisaatiotyyppi on aina oppilaitos.
Oppilaitoskoodi
Oppilaitoksen koodi on Tilastokeskuksen oppilaitokselle antama yksilöivä tunniste.
Oppilaitostyyppi
Tilastokeskuksen ylläpitämä luokitus. Jokainen oppilaitos on sijoitettu johonkin luokituksen tyyppiin. Esim. Ammattikorkeakoulu oppilaitostyypissä 41 ja Yliopistot oppilaitostyypissä 42.
Oppilaitoksen nimi
Opetushallitus ylläpitää oppilaitoksen nimiä. Opetushallitus voi kirjata Oppilaitoksen nimen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Perustamis- ja lakkauttamispäivämäärät
Perustamispäivämäärä on päivämäärä, mistä lähtien koulutustoimija on päättänyt perustaa oppilaitoksen tai opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut toimiluvan oppilaitokselle.
Kotipaikka
Kotipaikka on oppilaitoksen sijaintikunta.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sijaintikuntaa ei ole erikseen määrätty mutta jotta hakijalle tarkoitettujen palvelujen kuntahaku voi löytää myös korkeakoulut, on kuntatieto syytä päivittää.
Maa
Oletusmaana on Suomi. Jos oppilaitoksen maa on jokin muu kuin Suomi, valintalistasta valitaan toinen maa.
Kieli
Kieli on oppilaitoksen opetuskieli.
Ammattikorkeakoulujen opetuskieli tulee olla ammattikorkeakoulun toimiluvassa mainittu opetuskieli.
Yliopistojen kielen tulee olla yliopistosta annetussa asetuksessa mainittu opetus- ja tutkintokieli.
Kuva
Oppilaitoksen kuva. Kuvan tallennusmuodon on oltava joku seuraavista jpeg, png, tai gif. Jos kuvassa on tunnistettavia henkilöitä, koulutustoimijan tulee huolehtia siitä, että se on saanut kuvassa esiintyvältä henkilöltä luvan kuvan tallentamiseen ja julkaisemiin Opintopolussa.
Muuta tiedot ja näpäytä Tallenna -painiketta. Tallenna painike on aktiivinen vasta kun kaikki pakolliset tiedot on päivitetty.

  • No labels