Vain Opetushallituksen virkailija voi yhdistää kahden eri koulutustoimijan oppilaitokset toimipisteineen. Näpäytä hakunäytöllä organisaatiopuussa lakkaavan koulutustoimijan edessä olevaa toimintokuvaketta ja valitse valikosta vaihtoehto Siirrä organisaatiota. Anna uuden koulutustoimijan nimi ja päivämäärä mistä lukien koulutustoimijan oppilaitokset toimipisteineen siirtyvät uudelle koulutustoimijalle. Tämä toiminto on käyttökelpoinen esim. silloin kun kunta lakkaa ja kaikki sen ylläpidettävät oppilaitokset siirtyvät uudelle kunnalle.

Siirrossa siirtyvät kaikki koulutustoimijan oppilaitokset ja toimipisteet Koulutustarjontaan tallennettuineen koulutuksineen annetusta päivästä lukien. Organisaatiot joiden lakkautuspäivämäärä on pienemi kuin siirtohetki jäävät alkuperäiselle organisaatiolle.

Päätöksen oppilaitosten ydistämisestä tekee koulumuodosta riippuen joko Valtioneuvosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö tai kunta.

Kun OKM vai Vailtioneuvosto antaa päätöksen koulutuksen, järjestäjän tai sen oppilaitoksen lakkautuksesta ja/tai yhdistymisestä tarkista, että koulutustoimijalla tai sen ylläpitämällä oppilaitoksella ei ole johonkin toisee koulumuotoon järjestämislupaa. Etekin vapaansivistyön oppilaitosten kanssa tulee olla varovainen.

  • No labels