Aineopiskelijan, eli aikuisten perusopetuksen oppiaineen oppimäärän opiskeluoikeus luodaan silloin, kun on kyse aikuisten perusopetuksen aineopiskelijasta sekä kun on kyse aikuisten perusopetuksen oppiaineiden suorittajasta/korottajasta yksittäisissä oppiaineissa erityisenä tutkintona.

Jos opintohallintojärjestelmästä ei voida siirtää aineopiskelijan/perusopetuksen päättöarvosanan korottajan opiskeluoikeuksia, katso lyhyt video kuinka oppiaineen oppimäärän opiskeluoikeus luodaan ja täydennetään KOSKI-tallentajatunnuksilla suoraan KOSKI-palvelun syöttökäyttöliittymässä: Ohjevideo perusopetuksen oppiaineen päättöarvosanojen korottajien opiskeluoikeuden luomiseen KOSKI-käyttöliittymässä


Suorituksen perustiedot / suoritusten välilehdet

Kun aikuisten perusopetuksen oppiaineen oppimäärän opiskeluoikeus on siirretty oikein, katselukäyttöliittymässä pitäisi näkyä "Suoritukset"-otsikon alla välilehti jokaiselle opiskelijan suorittamalle oppiaineelle.

Aikuisten perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorituksen perustiedoissa tulee näkyä oppijan suorituksesta seuraavat tiedot:

 • Oppiaine: Oppiaineen tunnistetiedot. Oppiaineen nimi ja opetussuunnitelman perusteen diaarinumero, jonka mukaan oppiainetta suoritetaan.
  • Oppimäärä: Mahdollinen tieto mitä oppiaineen oppimäärää suoritetaan.
  • Laajuus: Mahdollinen tieto oppiaineen suorituksen laajuudesta kursseina, jos suoritustapa on koulutus.
  • Kuvaus: Jos oppiaine on paikallisen opetussuunnitelman mukainen oppiaine, tulee oppiaineella olla myös kuvaus.
 • Oppilaitos / toimipiste: Oppilaitoksen toimipiste, jossa opinnot on suoritettu. Jos oppilaitoksella ei ole toimipisteitä, syötetään tähän oppilaitoksen tiedot.
 • Suoritustapa: Suoritustapa on koulutus jos opiskelija osallistuu kursseille. Suoritustapa on "erityinen tutkinto" jos opiskelija esim. korottaa arvosanoja tenttimällä.
 • Arviointi: Jos opiskelija suorittaa koko oppiaineen oppimäärän ja saa oppiaineesta kokonaisarvosanan, tai jos opiskelija uusii/korottaa perusopetuksen päättöarviointia vastaavan tenttisuorituksen, arvosanan tulee näkyä suorituksen perustiedoissa kun suoritus on vahvistettu.
 • Suorituskieli: Tieto siitä, millä kielellä opiskelija suorittaa perusopetuksen oppiaineen oppimäärää.
 • Todistuksella näkyvät lisätiedot: Jos opiskelijan todistukselle on merkitty lisätietoja. Todistuksella näkyvät lisätiedot voivat olla esimerkiksi todistukset suullisesta kielitaidosta. Jos opiskelijan todistukselle ei ole merkitty lisätietoja, kenttää ei näytetä ollenkaan. 
 • Ryhmä: Opiskelijan ryhmän tunniste. Ryhmätietoa ei ole pakollista siirtää KOSKI-palveluun.

Perustiedot näkyvät jokaisella oppiaineen välilehdellä erikseen.

HUOM! Kun opiskelija aloittaa aikuisten perusopetuksen oppiaineen opiskelijana, mutta hänellä ei ole vielä tehtynä yhtään oppiainevalintaa, tulee KOSKI-palvelussa oppilaan ainevalintana näkyä "Ei tiedossa". Tällöin suorituksen perustiedoissa näkyy vain oppiaine: Ei tiedossa, opetussuunnitelman perusteen diaarinumero, oppilaitos/toimipiste ja suorituskieli. "Ei tiedossa" oppiaine korvaantuu tiedonsiirtoa tehdessä sillä oppiaineella, johon syntyy ensimmäinen kurssisuoritus. Suoraan KOSKI-palvelun käyttöliittymään tallennettaessa tulee "Ei tiedossa"-oppiaineen suoritus poistaa, kun tiedetään mitä oppiaineita opiskelija suorittaa.

Esimerkkikuva 1: Opiskelija on juuri aloittanut aikuisten perusopetuksen oppiaineen oppimäärän opiskelun. Opiskelijalle ei ole vielä tehty ainevalintaa tai hän ei ole suorittanut vielä yhtään kurssia.


Esimerkkikuva 2: Opiskelija opiskelee äidinkielen oppiaineen oppimäärää koulutusmuotoisena ja on suorittanut tähän mennessä kaksi kurssia. Oppiaineen suoritus on kesken.

Kun opiskelija on suorittanut koko kyseisen oppiaineen oppimäärän tai opiskelija korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanaa, suoritus vahvistetaan ja oppiaine arvostellaan. Suorituksen perustiedoissa näkyy tällöin muiden perustietojen lisäksi oppiaineen arvosana.

Esimerkkikuva 3: Opiskelija on korottanut tenttimällä perusopetuksen päättötodistuksen äidinkielen oppiaineen arvosanaa ja saanut siitä todistuksen. Suoritustapana erityinen tutkinto.

 

Jokainen oppiaine vahvistetaan erikseen, eli suorituksen perustiedot voivat vaihdella oppiaine-välilehdittäin riippuen siitä, onko oppiaine suoritettu kokonaisuudessaan vai onko opintosuoritus sisältänyt vain yksittäisiä kursseja.

Suorituksen perustiedot: Suoritus kesken / suoritus valmis

Suorituksen perustiedoissa näkyy oppiaineen perustietojen lisäksi suorituksen tila.

Oppiaineen suorituksen tila on "kesken", niin kauan kunnes koko oppiaineen oppimäärä on suoritettu ja opiskelija saa kokonaisarvosanan oppiaineesta tai kyse on perusopetuksen päättötodistuksen arvosanan uusinnasta/korottamisesta tenttimällä. Aikuisten perusopetuksen oppiaineen oppimäärän tiedoissa jokainen oppiaine tulee vahvistaa erikseen. Vain ne oppiaineet, joista opiskelija on suorittanut koko vaadittavan oppimäärän/on suorittanut uudelleen perusopetuksen päättöarvosanan tenttimällä, vahvistetaan. Muut oppiaineet jätetään kesken-tilaan. Opiskelijan oppiaineissa voi olla samanaikaisesti olla sekä tilassa "suoritus kesken" ja "suoritus valmis" olevia oppiaineita. Oppiaineen oppimäärän opiskelija voidaan merkitä valmistuneeksi, kun hänellä on yksi oppiaine, jonka oppimäärä on kokonaisuudessaan suoritettu ja vahvistettu.

 • Suoritus kesken

Vasta alkanut tai keskeneräinen oppiaineen suoritus näkyy tekstinä "suoritus kesken" oppimäärän perustietojen alapuolella. Suorituksen tilan tulee olla "Suoritus kesken" niin kauan, kunnes tiedetään että oppija on suorittanut koko oppiaineen oppimäärän/suorittanut perusopetuksen päättötodistuksen arvosanan uusintatentin.


 • Suoritus valmis / suorituksen vahvistaminen

Suorituksen vahvistus muuttaa suorituksen tilan keskeneräisestä valmiiksi, jolloin tekstin tausta muuttuu harmaasta vihreäksi. Suorituksen vahvistus on suorituksen virallinen vahvistus, jossa näkyvät vahvistuksen päivämäärä, vahvistajan nimi sekä vahvistajan titteli. Vahvistustietojen tulee olla samat kuin opiskelijalle annettavalla todistuksella

  • Vahvistuksen päivämäärä: Suorituksen vahvistuspäivämäärä on sama päivämäärä kuin jolle todistus on kirjattu.
  • Vahvistuksen paikka: Paikkakunta, jossa suoritus on vahvistettu (allekirjoituksen paikkakunta).
  • Vahvistajan nimi ja titteli: Suorituksen vahvistajana on todistuksen allekirjoittaja. Lisäksi siirretään vahvistajan titteli.

Esimerkkikuva: Opiskelija on suorittanut oppiaineen matematiikka perusopetuksen oppimäärän. Matematiikan suoritus on vahvistettu. Suorituksen tiedoissa näkyy "suoritus valmis" sekä vahvistuksen päivämäärä, vahvistajan nimi ja titteli sekä vahvistuksen paikkakunta.


Käyttöliittymää katseltaessa suoritus muuttuu "suoritus kesken"-tilasta "suoritus valmis"-tilaksi vasta, kun vahvistuksen päivämäärä koittaa. Jos oppimäärän suoritukset vahvistetaan etukäteen, tarkistetaan että suorituksella näkyy vahvistuspäivämäärä ja vahvistaja vaikka itse tilana lukee vielä "suoritus kesken".

Esimerkkikuva: Kuvassa oleva esimerkki on virheellisesti KOSKI-palveluun siirrettyä tietoa. Kuvassa ennakkoon on siirretty vahvistuspäivä 1.6.2035. Vahvistuspäivän saa siirtää ennakkoon vain siinä tapauksessa, että tiedetään opiskelijan varmasti saavan todistuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta.

Suoritus on kesken ja muuttuu valmiiksi, kun vahvistuspäivämäärä koittaa

Jos opiskelijalla on yksikin vahvistettu suoritus, voidaan opiskeluoikeus päättää tilaan "valmistunut". Opiskeluoikeus tulee päättää kun opiskelija lopettaa opintonsa. Ks. ohjeet opiskeluoikeuden tiloista: Opiskeluoikeuden läsnäolotiedot ja opiskeluoikeuden rahoitusmuodon tiedot.