Käyttöohjeet on jaoteltu ryhmiin toiminnallisuuksittain. Mikäli toiminnallisuudessa on vaihtelua koulutusmuodoittain, siitä on erillinen koulutusmuotokohtainen ohje.

KOSKI-palvelun ruotsinkieliset wikisivut löytyvät täältä / Här hittar du KOSKI-tjänstens svenskspråkiga wikisidor.