Tälle sivulle kerätään Tilastokeskuksen ja rahoituksen laskennan KOSKI-datan pohjalta tuottamia raportteja sekä vertailuja muihin tietolähteisiin. Raportit poistetaan sitä mukaa kuin ne lakkaavat olemasta relevantteja (esim. kun tuotetaan uusi vastaava raportti tai kun raportin pohjana toimineeseen datasettiin ei enää voida palata).

HUOM! Lataa raportit omalle koneellesi jotta voit tarkastella niitä. Latausmahdollisuus näkyy esikatseluikkunan oikeassa yläkulmassa alaspäin osoittavana nuolena kun klikkaat ensin raporttilinkin auki.

HUOM! Sivua päivitetty 25.3.2024.

Esiopetus, perusopetus sekä perusopetuksen järjestämisluvalla järjestettävä TUVA-koulutus

1. Tilastokeskuksen vertailut/raportit:

Tilastokeskuksen tarkistusaineisto vuoden 2025 kotikuntakorvauslaskenta-aineistoa varten esiopetuksen ja perusopetuksen oppilasmääristä 15.12.2023. Tiedot pohjautuvat esi- ja perusopetuksen tietoihin KOSKI-tietovarannossa 31.1.2024 ja kotikuntatietoon (DVV) 15.12.2023 tilanteiden mukaan. Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tarkistamaan luvut omien oppilaitostensa/varhaiskasvatuksen toimipaikkojensa osalta ja tekemään tarvittavat korjaukset KOSKI-tietovarantoon 12.4.2023 klo 18 mennessä:

2. Valtionosuusrahoituksen vertailut/raportit

  • Perusopetukseen valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet ja päällekkäisten opiskeluoikeuksien määrät koulutustoimijoittain (ennakkopoiminta 31.3.2024): Raportilta löytyvät koulutustoimijoittain KOSKI-tietovarantoon 31.3.2024 mennessä tallennetuista tiedoista poimitut perusopetukseen valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet ja koulutustoimijan perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskeluoikeuksien kanssa päällekkäiset opiskeluoikeudet jaksoille 1.1.-31.7.2023 ja 1.8.-31.12.2023. Katso raportin tarkempi kuvaus "Kuvaus"-välilehdeltä. Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tarkastamaan, että raportilla näkyvät läsnäolokuukaudet vastaavat tosiasiallisia läsnäolokuukausien kertymiä, ja tekemään tarvittavat korjaukset KOSKI-tietovarantoon, jos luvut eivät täsmää koulutuksen järjestäjän oman kirjanpidon kanssa. Lisäksi koulutustoimijoita pyydetään tarkistamaan päällekkäiset opiskeluoikeudet, päättämään omat sellaiset oikeasti päättyneet opiskeluoikeudet, jotka ovat KOSKI-tietovarannossa edelleen virheellisesti aktiivisia, sekä pyytämään tarvittaessa toista koulutustoimijaa päättämään vastaavat, virheellisesti aktiivisena olevat opiskeluoikeudet, jos tarkistuksissa sellaisia havaitaan.

  • Aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittajien kurssikertymät oppilaitoksittain (ennakkopoiminta 31.3.2024): Raportilta löytyvät oppilaitoksittain KOSKI-tietovarantoon 31.3.2024 mennessä tallennetuista tiedoista poimitut aikuisten perusopetuksen oppimäärän mukaiset kurssisuoritusten määrät 1.1.-31.12.2023 väliseltä ajalta. Katso raportin tarkempi kuvaus "KUVAUS ja OHJE"-välilehdeltä. Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tarkastamaan, että raportilla näkyvät kurssikertymät vastaavat tosiasiallisia kurssikertymiä, ja tekemään tarvittavat korjaukset KOSKI-tietovarantoon, jos luvut eivät täsmää koulutuksen järjestäjän oman kirjanpidon kanssa. Lisäksi koulutustoimijoita pyydetään tarkistamaan päällekkäiset opiskeluoikeudet, päättämään omat sellaiset oikeasti päättyneet opiskeluoikeudet, jotka ovat KOSKI-tietovarannossa edelleen virheellisesti aktiivisia, sekä pyytämään tarvittaessa toista koulutustoimijaa päättämään vastaavat, virheellisesti aktiivisena olevat opiskeluoikeudet, jos tarkistuksissa sellaisia havaitaan.Lukiokoulutus ja lukiokoulutuksen yhteydessä järjestettävä tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

1. Tilastokeskuksen vertailut/raportit:

Ei ajankohtaisia tarkistusraportteja.

2. Valtionosuusrahoituksen vertailut/raportit

  • Tilastointipäivän 20.1.2024 ennakkoraportti (lataa raportti tästä linkistä): Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi on hakenut tilastointipäivän 20.1.2024 valtionosuusrahoituksen opiskelijatiedot ja aineopintojen valtionosuusrahoitteisten kurssien ja opintojen määrät ajalta 1.8.-31.12.2023. Haun tuloksissa näkyvät viimeistään 13.3.2024 KOSKI-tietovarantoon tehdyt päivitykset. Julkaistun ennakkoraportin avulla koulutuksen järjestäjät voivat tarkistaa tietojansa huomioiden myös poissuljenta aiemmin alkaneen päällekkäisen valtionosuusrahoitteisen koulutuksen perusteella. Koulutuksen järjestäjiä pyydetään lisäksi huomioimaan erityisesti lakanneiden oppilaitosten opiskelijoiden opiskeluoikeuksien siirto toiminnassa olevalle oppilaitokselle sekä yksittäisten opiskelijoiden opiskeluoikeuden oikeellisuuden tarkistaminen siten, että opiskeleeko opiskelija todella joko nuorten oppimäärän mukaan tai vastaavasti aikuisten oppimäärän mukaan. Valtionosuuksien laskentaa varten tilastointipäivän 20.1.2024 tiedot haetaan KOSKI-tietovarannosta 30.9.2024 tilanteesta.Ammatillinen koulutus ja ammatillisen koulutuksen yhteydessä järjestettävä tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

1. Tilastokeskuksen vertailut/raportit:

Ei ajankohtaisia tarkistusraportteja.

2. Valtionosuusrahoituksen laskennan raportit Vipusessa: Rahoitusperusteet ja kustannukset (vipunen.fi)Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuodet järjestäjittäin ja seurantaryhmittäin kustannuskyselyssä 2023